VIS KURSMENY

SKJUL KURSMENY

Kursbeskrivelser

Risikovurdering av skog langs kraftlinjer - 7,5 timer

Tysvær, 15.11.2019

Kursdata

 • Dato:

  15.11.2019

 • Varighet:

  7.5 timer

 • Kurssted:

  Grinde-Stakland

 • Kurskategori:

  Hogst og Skogsdrift

 • 1 220,-

  ( Landbruket )


  1 830,-

  ( Andre bransjer )

 • Påmelding

 • Til:


  Deltakerbegrensning: Minimum 5

 • Ved manglende fremmøte, eller avmelding mindre enn 3 dager før kursstart, fakturerers full kurspris.

 • Oppdragsgiver:

  Haugaland kraft

 • Kursbeskrivelse

  Risikovurdering av skog langs kraftlinjer - 7,5 timer

  På kurset gjennomgås risikoforhold som kan oppstå i skog langs med kraftlinjetraseene, samt hvilke tiltak som kan iverksettes for å unngå trefall på linjefas.  


  Ved å øke fokuset på skogen langs kraftlinjene kan man forebygge trefall på linjenettet. Dette vil bidra til en mer stabil og sikker kraftforsyning som reduserer negative ringvirkninger for samfunnet som en strømstans medfører. Derfor er denne type forebyggende skogskjøtsel av svært stor samfunnsmessig verdi.

  Kurset er utviklet i samarbeid med nettselskapene TrønderEnergi, Mørenett, Eidsiva, Hafslund og Agder Energi, skogbruks-instruktører med erfaring fra denne type arbeid, samt NIBIO sin forskning på området.

  Personene som skal utføre risikovurderinger og foreslå tiltak bør ha grunnleggende kunnskap om treslag og hvordan skogen i Norge vokser og utvikler seg.
   

  Målgruppe

  Arbeidere og arbeidslag som skal utføre risikovurdering og skogskjøtsel langs kraftlinjer.
   

  Emner

  Risikovurderinger og tiltak i:

  • Ung skog (mindre enn 6 meters høyde) langs linjetrase
  • Produksjonsskog ( 6-15 meters høyde) langs linjetrase
  • Eldre/gammel skog langs linjetrase

  Praktiske oppgaver og øvinger

   

  Varighet og praktisk info

  Kurset gjennomføres i skog langs kraftlinjetraser. Varighet 7,5 timer med 5-9 deltakere pr. kurs.

  Kursprisen inkluderer deltakerhefte.

  Det må påregnes forflytninger med egne biler til øvingsfelt med ulike problemstillinger gjennom kursdagen. Kaffe og matpakke medbringes og inntas i skogen. Ta også med tømmerklave, hoggermålband, notat- og skrivesaker.

  Instruktør / kursleder

 • Aktivt Skogbruk

  Per Helle

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Skogfond
  Fagdag: Gullgruve på rot
  Stell og vedlikehold av motorsag
  Hogst
  Virkesutnytting
  Skogsdrift med landbrukstraktor
  Skogsdrift med landbrukstraktor med tømmerkran og henger
  Skogsdrift med slepebane
  Risikovurdering av skog langs kraftlinjer
  Ungskogpleie
  Tynning
  Lauvskog
  Stammekvisting
  Vedproduksjon
  Juletreproduksjon
  Biovarme
  Kulturlandskapet
   

  994 17 633

  per@tveit.vgs.no

 • Finn andre ansatte

 • Del på sosiale medier:
 • Kurskalender

 • Butikk

  Butikk

  Innføring i virkesutnytting - iBooks for iPad

  Denne e-boka for iPad tar for seg virkesutnytting sett fra maskinførerens hverdag.

 • 39,-
 • Last ned fra iBooks

  Pris eks. frakt

 • Virkesverdi

  Virkesverdi - programvare

  Apteringsoppfølging i en ny tid. Programmet består av 3 deler:

  - Opparbeiding: Analyse av HPR-filer (produksjonsfiler)
  - Dimensjoner: Analyse av HQC-filer (kontrollmålingsfiler)
  - Aptering: Simulering

  Programmet kan installeres både på kontoret (PC) og i hogstmaskinen. I hogstmaskin kan programmet kontinuerlig overvåke «opparbeiding» og «dimensjoner».

 • 6250,-
 • Pris eks. frakt

  Virkesutnytting cd

  Virkesutnytting - CD med Powerpoint-presentasjoner

  Denne CD-platen inneholder 5 Powerpoint-presentasjoner.

 • 300,-
 • Pris eks. frakt

  Riktig og sikker hogst

  Riktig og sikker hogst

  Heftet er en veiledning i bruk av motorsag under hogst. Formålet er å gi oversikt over faremomenter og hvordan man kan takle disse.

 • 60,-
 • Pris eks. frakt

  Terrengskader - hefte

  Terrengskader ved skogsdrift

  Heftet er en praktisk veileder i å kvantifisere terrengskader og fremme tiltak for å redusere skadeomfanget.

 • 80,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Kundetilfredshetsundersøkelse for skogsentreprenører

  Alle skogsentreprenører er på en eller annen måte konkurranseutsatte. For å vinne nye kunder, og holde på gamle, er det avgjørende å kjenne kundenes krav og forventninger.

  To spørreundersøkelser kan gi deg tilbakemelding på for fornøyde skogeierne eller skogbrukslederne/virksekjøperne er med deg som entreprenør. 

 • Les artikkel
 • kart

  Markfuktighetskart for skogen i Norge

  Det er et stort på fokus på å forebygge sporskader ved hogst og utkjøring av tømmer, og å sikre god vannkvalitet i bekker, elver og vann.

 • Les artikkel
 • Riktig og sikker hogst

  Det er utviklet både et hefte og en Powerpoint-presentasjon som tar for seg viktige faremomenter i forbindelse med skogsarbeid og hvordan en kan unngå ulykker.

   

 • Les artikkel
 • Tynningsinstruks og resultatoppfølging

  Skogbrukets Kursinstitutt og Aktivt Skogbruk har utviklet program for beregninger ved tynning. Programmene er prøvd ut i samarbeid med maskinførere og Mjøsen Skog BA.

 • Les artikkel
 • jobbiskogen.no

  Jobbiskogen.no er en portal med linker til fagartikler, video, kalkulatorer, forskningsresultater og annet nyttig stoff for deg som jobber i skogen med skogsmaskiner.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook