VIS KURSMENY

SKJUL KURSMENY

Kursbeskrivelser

Skogsveibygging

- AVLYST

Voss, 20.10.2020

Viser gravemaskiner som i gang med skogsveibygging

Kursdata

 • Startdato:

  20.10.2020


  Sluttdato:

  21.10.2020

 • Varighet:

  10 timer

 • Kurssted:

 • Kurskategori:

  Skogsveier

 • 1 700,-
 • Påmelding

 • Til:

  Klikk her for å melde deg på!


  Deltakerbegrensning: Minimum 18, Maksimum 30

 • Innen:

  11.10.2020

 • Tilleggsinformasjon

  AVLYST!!


 • Kursbeskrivelse

  Skogsveibygging

  Dette er et kurs som gir deg en meget god forståelse i hva som kreves, hvilke hensyn som må tas og hvordan en vei skal bli til. 

  Målgrupper

  Kurset har primært fire målgrupper som har gjensidig nytte av innholdet, andre med særskilt interesse er selvfølgelig velkomne:

  1. Skogeieren: En skogsvei er ofte en stor investering på eiendommen og da er det greit å ha kunnskaper om hvordan en vei skal bygges. Spesielt gjelder dette for en skogeier som har ønske om å bygge veien selv. Da må kunnskapene være på plass for at resultatet skal bli bra.
  2. Entreprenøren: Mange entreprenører kommer borti oppdrag med å bygge, ombygge eller vedlikeholde skogsveier. Ofte er ikke oppdragstyngden stor nok til å rekke å bli god i "faget".
  3. Skogbrukssjefen: En skogbrukssjef skal se til at veien er bygd tilstrekkelig og må kunne vurdere utførelse og kvalitet på det som er gjort.
  4. Skogbruksledere, pådrivere og andre med formidlende roller: Denne faggruppen bør kunnet skogfaget godt. Skogsveier er noe av det mest fundamentale for å få et rasjonelt og økonomisk skogbruk. At denne målgruppen skal komme med veiledning og råd rundt skogsveier og evne å se langsiktig behov er å forvente.   

  Kursinnhold

  Skogkurs har i samarbeid med Landbruksdirektoratet satt i sammen et kurs der vi går igjennom rammebetingelser og krav. Kurset vil gjennom teori og befaringer gå igjennom følgende temaer:

  • Lover og regler, retningslinjer fra det offentlige
  • Normaler for landbruksveier - med byggebeskrivelse
  • Byggeplan, byggeledelse og veiplanlegging - hvordan forholde seg til utleverte papirer
  • Nybygging/ombygging/punktutbedringer og veivedlikehold
  • Byggematerialer og byggemetoder
   • Geologi
   • Sprenging, pigging og knusing
   • Geonett, fiberduk, kjemisk stabilisering, kavllegging m.m. 
   • Vannhåndtering
   • Naturfare
  • Ansvar og sikkerhet
   • Hvem skal man forholde seg til?
   • Underveis- og sluttkontroll
  • Rundstikkningsmetoden 
  • Skoglige forutsetninger og veien
   • Tilstand på det eksisterende veinettet
   • Organisering
   • Bruk og vedlikehold
   • Økonomi
   • Anbud/tilbud og kontrakter

  Varighet og praktisk info:

  Kurset består av to deler. 

  1. Teoridel: 10-12 timer
  2. Feltdag: 5-6 timer 

  For gjennomgang av alle emnene med befaring kreves melleom 15-18 timer. Dette avhenger noe av om teorien gjennomføres fysisk eller som nettkurs, og litt etter reiseavstand på feltdagen. Ved ønske om et kortere eller lengere kurs avtales emner og evt. en kortere befaring. 

  Påmelding

  Påmelding skjer via oppsatte kurs i kurskalenderen. Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall kursdeltakere for gjennomføring av kurset. 


  Et eksempel på program:

  Instruktør / kursleder

 • Martin Bråthen

 • Prosjektleder

  Martin Bråthen


  Driftsteknikk og infrastruktur

  976 11 916

  mb@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

 • Del på sosiale medier:
 • Kurskalender

 • Butikk

  Butikk

  Normaler for landbruksveier - med byggebeskrivelse

  Normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse er en håndbok som inneholder tekniske og geometriske krav til landbruksveier. Byggebeskrivelse med henvisninger til fagstoff viser hvordan anleggsarbeidet skal utføres.
   

 • 120,-
 • Pris eks. frakt

  Veinormaler - Kortversjon

  Kortversjonen av veinormalene er på to sider i A5 format. Den er værbestandig og beregnet for å ha med seg ut i felt.

 • 20,-
 • Pris eks. frakt

  Skogsveier og skredfare

  Skogsveger og skredfare - veileder

  Anlegg av skogsveger i bratte lisider kan føre til løsmasseskred, særlig der vegene endrer den naturlige dreneringen i lia. Vannet blir dermed ledet til områder der det ikke er naturlig dreneringsveg, eller til bekker og andre dreneringsveger som ikke har stor nok kapasitet til å lede vannet.

 • 120,-
 • Pris eks. frakt

  Inspeksjon av bruer på landbruksveger - Håndbok

  Inspeksjon av bruer på landbruksveger skal være et bidrag til at vegeier, veglag og offentlig forvaltning kan vurdere bruas tilstand ved inspeksjon og gjøre tiltak som er nødvendig i dens videre drift og vedlikehold.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Skogsveibygging med miljøhensyn

  Hovedinnholdet i veilederen er knyttet til bygging av skogsbilveier, men vinterbilveier, opprusting av eldre skogsbil og traktorveier er diskutert. 

 • 60,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Tining av stikkrenne. (Foto: Romeriks Almenningene v/ Johannes Enersen)

  Tining av stikkrenner

  Nå er det sesong for tining av stikkrenner! Tette stikkrenner kan forårsake store vann- og erosjonsskader på en vei. En stikkrenne som har fryst bør tines like før snøsmeltingen setter inn. Da er det om å gjøre å få til et lite hull. Når vannet først har begynt å renne utvider hullet seg og isen forsvinner.

 • Les artikkel
 • Geologi og veibygging - Skogkurs veileder

  Geologi og veibygging - Skogkurs veileder

  I denne veilederen vil du finne grunnleggende informasjon om hva du bør tenke på ved vurdering av masser til bruk i veikroppen. Hvilke krav må følges, hva bør man tenke på og hvordan finne egnede masser.

 • Les artikkel
 • Info-ark: Etablering av skogsbilveier ved kryssing av bekker

  Mange gytebekker for fisk har blitt forringet og ødelagt i tiden det har blitt anlagt skogsbilveier. Fisk skal kunne fortsette sin ferd oppover et vassdrag selv om det er anlagt en skogsbilvei over vassdraget.

 • Les artikkel
 • Vinterbilveier

  Vinterbilveger og isveger - en veileder

  Bruken av snø og is som transportbane har lange tradisjoner, men kunnskapene er i ferd med å bli glemt. Vinterbilveger og isveger er en faglig veileder for dem som ønsker å ta metodene i bruk.

 • Les artikkel
 • Veinormaler

  Normaler for landbruksveier er en håndbok som inneholder tekniske og geometriske krav til åtte forskjellige klasser av landbruksveier, og byggebeskrivelser som forteller hvordan anleggsarbeidet bør utføres. Siste revisjon er utført i 2016.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook