VIS KURSMENY

SKJUL KURSMENY

Kursbeskrivelser

Veiorganisering

Romerike , mai 2020

Veiorganisering

Kursdata

  • Kursmåned:

    Mai

  • Varighet:

    4 timer

  • Kurssted:

    Lokasjon ikke bestemt ennå

  • Kurskategori:

    Skogsveier

  • 1 000,-
  • Påmelding

  • Til:

    Påmelding kommer


    Telefon: 97611916


    E-post: mb@skogkurs.no


    Deltakerbegrensning: Minimum 10, Maksimum 30

  • Innen:

    01.05.2020

  • Tilleggsinformasjon

    Tid, sted og pris er ennå ikke fastsatt. 

    Har du spørsmål? Ta kontakt ;)


  • Kursbeskrivelse

    Veiorganisering

    Eier du en skogsvei sammen med andre? Da har dere et veilag etter veglova. Dette medfører en rekke plikter og forventninger. 

    Dette kurset har til formål å informere veilag hvilke plikter og ansvar de har. Hvilke organisasjonsformer som er aktuelle og hvordan bli registrert. 

    Målgruppe 
    Skogeiere med eierskap i vei. Dette kurset settes i første rekke opp i samarbeid med kommunen for å sikre at alle veilaga i kommunen får muligheten til å delta. Ønsker ditt veilag rådgivning eller et spesialtilpasset kurs kan dette bestilles. Ta kontakt. 

    Kursinnhold   

    • Kort om lovverket
    • Ansvar og sikkerhet
    • Organisering
      - Tingsrettslig sameie
      - Samvirkeforetak
      - Andre: AS, Jordskifte, uregistrert m.m. 
    • Registrering
    • Drift
    • Økonomi
      - Kostnadsfordeling
      - Inntekter
      - Skogfond
      - Tilskudd

    Påmelding
    Påmelding skjer via deltager.no på oppsatte kurs i kurskalenderen. Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall kursdeltakere for gjennomføring av kurset. 

    Instruktør / kursleder

  • Martin Bråthen

  • Prosjektleder

    Martin Bråthen


    Driftsteknikk og infrastruktur

    976 11 916

    mb@skogkurs.no

  • Finn andre ansatte

  • Del på sosiale medier:
  • Kurskalender

  • Butikk

    Butikk

    Normaler for landbruksveier - med byggebeskrivelse

    Normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse er en håndbok som inneholder tekniske og geometriske krav til landbruksveier. Byggebeskrivelse med henvisninger til fagstoff viser hvordan anleggsarbeidet skal utføres.
     

  • 120,-
  • Pris eks. frakt

    Veinormaler - Kortversjon

    Kortversjonen av veinormalene er på to sider i A5 format. Den er værbestandig og beregnet for å ha med seg ut i felt.

  • 20,-
  • Pris eks. frakt

    Skogsveier og skredfare

    Skogsveger og skredfare - veileder

    Anlegg av skogsveger i bratte lisider kan føre til løsmasseskred, særlig der vegene endrer den naturlige dreneringen i lia. Vannet blir dermed ledet til områder der det ikke er naturlig dreneringsveg, eller til bekker og andre dreneringsveger som ikke har stor nok kapasitet til å lede vannet.

  • 120,-
  • Pris eks. frakt

    Inspeksjon av bruer på landbruksveger - Håndbok

    Inspeksjon av bruer på landbruksveger skal være et bidrag til at vegeier, veglag og offentlig forvaltning kan vurdere bruas tilstand ved inspeksjon og gjøre tiltak som er nødvendig i dens videre drift og vedlikehold.

  • 200,-
  • Pris eks. frakt

    Skogsveibygging med miljøhensyn

    Hovedinnholdet i veilederen er knyttet til bygging av skogsbilveier, men vinterbilveier, opprusting av eldre skogsbil og traktorveier er diskutert. 

  • 60,-
  • Pris eks. frakt

    Vis flere produkter

    Kunnskap

    Kunnskap

    Tining av stikkrenne. (Foto: Romeriks Almenningene v/ Johannes Enersen)

    Tining av stikkrenner

    Nå er det sesong for tining av stikkrenner! Tette stikkrenner kan forårsake store vann- og erosjonsskader på en vei. En stikkrenne som har fryst bør tines like før snøsmeltingen setter inn. Da er det om å gjøre å få til et lite hull. Når vannet først har begynt å renne utvider hullet seg og isen forsvinner.

  • Les artikkel
  • Geologi og veibygging - Skogkurs veileder

    Geologi og veibygging - Skogkurs veileder

    I denne veilederen vil du finne grunnleggende informasjon om hva du bør tenke på ved vurdering av masser til bruk i veikroppen. Hvilke krav må følges, hva bør man tenke på og hvordan finne egnede masser.

  • Les artikkel
  • Vinterbilveier

    Vinterbilveger og isveger - en veileder

    Bruken av snø og is som transportbane har lange tradisjoner, men kunnskapene er i ferd med å bli glemt. Vinterbilveger og isveger er en faglig veileder for dem som ønsker å ta metodene i bruk.

  • Les artikkel
  • Veinormaler

    Normaler for landbruksveier er en håndbok som inneholder tekniske og geometriske krav til åtte forskjellige klasser av landbruksveier, og byggebeskrivelser som forteller hvordan anleggsarbeidet bør utføres. Siste revisjon er utført i 2016.

  • Les artikkel
  • Inspeksjon av bruer på landbruksveger - Håndbok

    Inspeksjon av bruer på landbruksveger skal være et bidrag til at vegeier, veglag og offentlig forvaltning kan vurdere bruas tilstand ved inspeksjon og gjøre tiltak som er nødvendig i dens videre drift og vedlikehold.

  • Les artikkel
  • Vis flere artikler

    Facebook