VIS KURSMENY

SKJUL KURSMENY

Kursbeskrivelser

Landbruksveier - et kurs for det offentlige

Trøndelag - Verdal - Værdalsbruket, september 2020

Landbruksveier offentlig

Kursdata

 • Kursmåned:

  September

 • Varighet:

  15 timer

 • Kurssted:

  Holmen Gård

 • Kurskategori:

  Skogsveier

 • 1 500,-
 • Påmelding

 • Til:

  Klikk her for å melde deg på! 


  Deltakerbegrensning: Minimum 10, Maksimum 40

 • Innen:

  07.09.2020

 • Tilleggsinformasjon

  UTSATT...

  Program og informasjon kommer. 

  Kurset er satt opp i samarbeid med Fylkesmann i Trøndelag.

   


 • Kursbeskrivelse

  Landbruksveier - et kurs for det offentlige

  De offentlige har en stor rolle i forvaltning, behandling og håndheving av skogbrukets landbruksveier. Kommunale med fagansvar innenfor skogbruk skal blant annet: vurdere og godkjenne søknader, tildele tilskudd, utbetale skogfond, gjennomføre sluttkontroll m.m. Et betydelig ansvar. Dette kurset har til formål å sikre at offentlige rådgivere er trygge på faget. 

  Kursinnhold

  • Kommunens roller med lover, forskrifter og retningslinjer.  
  • Søknader og bruk av ØKS (Økonomisystemer i skogbruket) 
  • Tilskuddsforvaltningen på vei og drift i bratt terreng flyttes fra Fylkesmannen til kommunene fra 1/1-2020. Nye retningslinjer og forberedelse til bruk av «Veibank» 
  • Gjennomgang av Normalene for landbruksveier med byggebeskrivelser 
  • Gjennomgang av en byggeplan  
  • Hvordan følge opp et veiprosjekt i byggefasen (byggeledelse) 
  • Byggemetoder 
  • Veiorganisering og ansvar

  Varighet og praktisk info
  For gjennomgang av alle emnene med befaring kreves 15 timer. 

  Påmelding
  Påmelding skjer via oppsatte kurs i kurskalenderen. Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall deltakere for gjennomføring av kurset. Vi anbefaler at kurs settes opp i sammarbeid med Fylkesmannen. 

  Instruktør / kursleder

 • Senior prosjektleder

  Steinar Lyshaug


  Driftsteknikk,og Infrastruktur

  996 37 311

  sl@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

  Kurssted vist i kart:

 • Del på sosiale medier:
 • Kurskalender

 • Butikk

  Butikk

  Normaler for landbruksveier - med byggebeskrivelse

  Normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse er en håndbok som inneholder tekniske og geometriske krav til landbruksveier. Byggebeskrivelse med henvisninger til fagstoff viser hvordan anleggsarbeidet skal utføres.
   

 • 120,-
 • Pris eks. frakt

  Veinormaler - Kortversjon

  Kortversjonen av veinormalene er på to sider i A5 format. Den er værbestandig og beregnet for å ha med seg ut i felt.

 • 20,-
 • Pris eks. frakt

  Skogsveier og skredfare

  Skogsveger og skredfare - veileder

  Anlegg av skogsveger i bratte lisider kan føre til løsmasseskred, særlig der vegene endrer den naturlige dreneringen i lia. Vannet blir dermed ledet til områder der det ikke er naturlig dreneringsveg, eller til bekker og andre dreneringsveger som ikke har stor nok kapasitet til å lede vannet.

 • 120,-
 • Pris eks. frakt

  Inspeksjon av bruer på landbruksveger - Håndbok

  Inspeksjon av bruer på landbruksveger skal være et bidrag til at vegeier, veglag og offentlig forvaltning kan vurdere bruas tilstand ved inspeksjon og gjøre tiltak som er nødvendig i dens videre drift og vedlikehold.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Skogsveibygging med miljøhensyn

  Hovedinnholdet i veilederen er knyttet til bygging av skogsbilveier, men vinterbilveier, opprusting av eldre skogsbil og traktorveier er diskutert. 

 • 60,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Tining av stikkrenne. (Foto: Romeriks Almenningene v/ Johannes Enersen)

  Tining av stikkrenner

  Nå er det sesong for tining av stikkrenner! Tette stikkrenner kan forårsake store vann- og erosjonsskader på en vei. En stikkrenne som har fryst bør tines like før snøsmeltingen setter inn. Da er det om å gjøre å få til et lite hull. Når vannet først har begynt å renne utvider hullet seg og isen forsvinner.

 • Les artikkel
 • Geologi og veibygging - Skogkurs veileder

  Geologi og veibygging - Skogkurs veileder

  I denne veilederen vil du finne grunnleggende informasjon om hva du bør tenke på ved vurdering av masser til bruk i veikroppen. Hvilke krav må følges, hva bør man tenke på og hvordan finne egnede masser.

 • Les artikkel
 • Info-ark: Etablering av skogsbilveier ved kryssing av bekker

  Mange gytebekker for fisk har blitt forringet og ødelagt i tiden det har blitt anlagt skogsbilveier. Fisk skal kunne fortsette sin ferd oppover et vassdrag selv om det er anlagt en skogsbilvei over vassdraget.

 • Les artikkel
 • Vinterbilveier

  Vinterbilveger og isveger - en veileder

  Bruken av snø og is som transportbane har lange tradisjoner, men kunnskapene er i ferd med å bli glemt. Vinterbilveger og isveger er en faglig veileder for dem som ønsker å ta metodene i bruk.

 • Les artikkel
 • Veinormaler

  Normaler for landbruksveier er en håndbok som inneholder tekniske og geometriske krav til åtte forskjellige klasser av landbruksveier, og byggebeskrivelser som forteller hvordan anleggsarbeidet bør utføres. Siste revisjon er utført i 2016.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook