VIS KURSMENY

SKJUL KURSMENY

Kursbeskrivelser

Softree-kurs

Honne, 19.02.2020

Kursdata

 • Startdato:

  19.02.2020


  Sluttdato:

  21.02.2020

 • Varighet:

  22.5 timer

 • Kurssted:

  Honnevegen 60, 2836 Biri

 • Kurskategori:

  Skogsveier

 • 3 000,-
 • Påmelding

 • Til:


  Deltakerbegrensning: Minimum 5

 • Innen:

  09.02.2020

 • Tilleggsinformasjon

  Bruk av laserdata, kart og Softree blir sentralt. Det blir en blanding av oppfriskning av grunnleggende funksjoner og mer avanserte funksjoner. Kom gjerne med innspill på ting dere kunne tenke dere å gå nærmere igjennom. Softree er et verktøy som krever mye av brukeren, så dette er nyttig både de ferskeste og de erfarne.

  Oppstart onsdag 19.feb. kl. 10.
  Avslutter fredag 21.feb. kl. 13 (etter lunsj)

  Pris: 3000 kr pr. pers. i tillegg kommer overnatting og mat. 
  Overnatting må selv orndes. Vi anbefaler Honne Hotell og Konferansesenter (Honne.no). 

  Påmeldingsskjema kommer. Evt. ta kontakt med Even for å registrere din påmelding allerde nå. 


 • Kursbeskrivelse

  Softree-kurs

  Softree er et GIS-basert planleggingsverktøy som mange veiplanleggere benytter. Softree har også veldig mange andre alternative anvendelsesområder, men her tilbys kursing til bruk i veiplanlegginga.  

  Softree er en software-program som må kjøpes. Er du ny bruker som tenker at dette er et verktøy for deg er det mulig å få 21-dager til å prøve ut verktøyet gratis. Da anbefales et kurs i regi av Skogkurs. Da får du veiledning og tips til realistiske caser. Som de fleste digitale verktøy er det en brukerterskel før man føler seg komfortabel med verktøyet. I tillegg er det nyttig å få servert gode metoder for å komme frem til et godt resultat isteden for å sitte å prøve og feile. Med dette kurset får du dessuten mulighet til å bli med i et miljø med andre brukere av Softree i Norge. 

  Dette kurset tilbys både nye og eksisterende brukere. Kurset vil i stor grad tilpasses kursdeltagerne og ønsker til innhold. 

  Kursets lengde vil variere fra 10-22,5 timer.  

  Les mer om softree her

  Instruktør / kursleder

 • Even Hoffart

 • Prosjektleder

  Even Hoffart


   Driftsteknikk, infrastruktur

  918 52 272

  even@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

  Kurssted vist i kart:

 • Del på sosiale medier:
 • Kurskalender

 • Butikk

  Butikk

  Normaler for landbruksveier - med byggebeskrivelse

  Normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse er en håndbok som inneholder tekniske og geometriske krav til landbruksveier. Byggebeskrivelse med henvisninger til fagstoff viser hvordan anleggsarbeidet skal utføres.
   

 • 120,-
 • Pris eks. frakt

  Veinormaler - Kortversjon

  Kortversjonen av veinormalene er på to sider i A5 format. Den er værbestandig og beregnet for å ha med seg ut i felt.

 • 20,-
 • Pris eks. frakt

  Skogsveier og skredfare

  Skogsveger og skredfare - veileder

  Anlegg av skogsveger i bratte lisider kan føre til løsmasseskred, særlig der vegene endrer den naturlige dreneringen i lia. Vannet blir dermed ledet til områder der det ikke er naturlig dreneringsveg, eller til bekker og andre dreneringsveger som ikke har stor nok kapasitet til å lede vannet.

 • 120,-
 • Pris eks. frakt

  Inspeksjon av bruer på landbruksveger - Håndbok

  Inspeksjon av bruer på landbruksveger skal være et bidrag til at vegeier, veglag og offentlig forvaltning kan vurdere bruas tilstand ved inspeksjon og gjøre tiltak som er nødvendig i dens videre drift og vedlikehold.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Skogsveibygging med miljøhensyn

  Hovedinnholdet i veilederen er knyttet til bygging av skogsbilveier, men vinterbilveier, opprusting av eldre skogsbil og traktorveier er diskutert. 

 • 60,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Tining av stikkrenne. (Foto: Romeriks Almenningene v/ Johannes Enersen)

  Tining av stikkrenner

  Nå er det sesong for tining av stikkrenner! Tette stikkrenner kan forårsake store vann- og erosjonsskader på en vei. En stikkrenne som har fryst bør tines like før snøsmeltingen setter inn. Da er det om å gjøre å få til et lite hull. Når vannet først har begynt å renne utvider hullet seg og isen forsvinner.

 • Les artikkel
 • Geologi og veibygging - Skogkurs veileder

  Geologi og veibygging - Skogkurs veileder

  I denne veilederen vil du finne grunnleggende informasjon om hva du bør tenke på ved vurdering av masser til bruk i veikroppen. Hvilke krav må følges, hva bør man tenke på og hvordan finne egnede masser.

 • Les artikkel
 • Vinterbilveier

  Vinterbilveger og isveger - en veileder

  Bruken av snø og is som transportbane har lange tradisjoner, men kunnskapene er i ferd med å bli glemt. Vinterbilveger og isveger er en faglig veileder for dem som ønsker å ta metodene i bruk.

 • Les artikkel
 • Veinormaler

  Normaler for landbruksveier er en håndbok som inneholder tekniske og geometriske krav til åtte forskjellige klasser av landbruksveier, og byggebeskrivelser som forteller hvordan anleggsarbeidet bør utføres. Siste revisjon er utført i 2016.

 • Les artikkel
 • Inspeksjon av bruer på landbruksveger - Håndbok

  Inspeksjon av bruer på landbruksveger skal være et bidrag til at vegeier, veglag og offentlig forvaltning kan vurdere bruas tilstand ved inspeksjon og gjøre tiltak som er nødvendig i dens videre drift og vedlikehold.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook