VIS KURSMENY

SKJUL KURSMENY

Kursbeskrivelser

Workshop: Jakt og jaktopplevelser som næring - Avlyst

- Avlyst pga situasjonen med koronavirus

Gjøvik - AVLYST - , 18.03.2020

Kursdata

 • Startdato:

  18.03.2020


  Sluttdato:

  19.03.2020

 • Varighet:

  10 timer

 • Kurssted:

  Honne Hotell og Konferansesenter

 • Kurskategori:

  Jakt og Utmarksnæring

 • 990,-

  (inkl. lunsj)

 • Påmelding

 • Til:

  Beklager - workshopen er avlyst pga situasjonen med koronavirus.


  Deltakerbegrensning: Minimum 20, Maksimum 55

 • Innen:

  21.02.2020

 • Tilleggsinformasjon

  Tidspunkt: 18 . mars 11.00- 19.00 (middag)

   19.mars 08.30- 13.00 (lunsj)


 • Kursbeskrivelse

  Workshop: Jakt og jaktopplevelser som næring - Avlyst

  – stort potensiale, men lykkes vi?

  Målgruppe:

  Rettighetshavere og andre som ønsker å utvikle jakt og jaktopplevelser som næring.

  Workshopen vil ha følgende bolker:

  • Status og trender
  • Potensiale og muligheter
  • Samarbeide og profesjonalisering
  • Jegerne, viltet og veien videre

  Program:

  PROGRAM: Jakt og jaktopplevelser som næring

  Tidspunkt

  Onsdag 18. mars

  11.00 – 12.00

  Ankomst og registrering. Innsjekk.

  12.00 – 13.00

  Lunsj. Buffet.

  13.00 – 15.00

  Status og trender

   

  Åpning, praktisk info. v/ordstyrer Pål K. Medhus

  Handlingsplan for jakt og jaktopplevelser, bakgrunn for satsingen. Espen Stokke, Landbruk og Matdepartementet og Haaken Christensen, Innovasjon Norge

  Trender – Bygda og jakten. Samfunnet i endring. Sosiale medier. Påvirkning utenfra. Hvor går veien videre?  Bjørn Egil Flø, NIBIO

  Suksesskriterier og flaskehalser for å lykkes med jakt som næring – resultater fra fokusgrupper. Oddgeir Andersen, NINA

  Dialog med salen om status og trender

  Kaffepause med noe å bite i

  15.00 – 18.15

  Potensiale og muligheter

   

  Potensialet for økt verdiskaping fra jakt og jaktopplevelser. Oddgeir Andersen, NINA

  Tilgjengelig jakt for alle! Fra kortsalg og lavterskel til eksklusiv jakt og anbud. Gudmund Nygaard, Huntspot/Inatur

  Hvordan utnytte elgen best mulig? Jakt selvfølgelig, men hva med andre måter å utnytte elgen på?  Frank Robert Lund / Mathea Liberg Sætre, Trysilvassdragets Skogeierlag.

  Dialog med salen om potensiale og muligheter

  Pause, mingling, kake

  Jakt som inntektskilde – jaktentreprenøren Eksempler fra vest og øst.

  Arve Aarhus, Utmarksavdelinga Vest AS

  Nord-Odal kommune- tilrettelagt jakt og kommersielle produkter.

  Tilrettelagte kortidsjakt og tradisjonell utleie.

  Kristian Noer, Nord Odal Kommune

  18.00 – 18.15

  Oppsummering og dialog med salen

  19.00

  Middag

  Ca 21.00

  Jaktquiz

   

  Tidspunkt

  Torsdag 19. mars

  07.30 - 08.30

  Frokost

  08.30 – 08.35

  Dagen i dag   

  08.35 – 11.00

  Samarbeid og profesjonalisering

   

  Hvordan blir Norge oppfattet som jaktdestinasjon fra utlandet? Frank Robert Lund, Diana Jaktreiser i Norge

  Jakt som inntektskilde – Jaktguiden. Dagh Bakka, Skogkurs.

  Kurs og kompetansebygging Haaken Christensen, Innovasjon Norge og Dagh Bakka, Skogkurs

  Hva er et godt jaktprodukt? Jakt og jaktopplevelser i et filmperspektiv. v/Martin Blom

  Dialog med salen om samarbeid og profesjonalisering

  Pause, mingling, noe å bite i - UTSJEKK

  11.00 – 13.00

  Jegerne, viltet og veien videre

   

  Jakt og sosiale medier. v/influenser (ikke avklart)

  Rekruttering - hvordan tar vi hånd om nye jegere?

  Introjakt, Hva etterspør den norske jegeren? Jaktas omdømme.

  Webjørn Svendsen, NJFF

  Viltkjøttet – en viktig del av opplevelsen, v/ Innovasjon Norge

  Oppsummering og avsluttende diskusjon. Veien videre.

  13.00 – 14.00

  Lunsj og avreise.

   

  Vi legger opp til mye dialog med salen i programmet. Konferansier og ordstyrer er Pål K. Medhus, Høve Støtt og Opplevelseskurset.no

  • Handlingsplan for jakt og jaktopplevelser, kort oppsummering, bakgrunn for satsingen på høstbart vilt. Haaken Christensen, Innovasjon Norge og Espen Stokke, Landbruks- og matdepartementet.

  Status og trender

  • Trender – jaktens status i 2020. Bjørn Egil Flø, NIBIO        
  • Suksesskriterier og flaskehalser for å lykkes med jakt som næring – resultater fra fokusgrupper. Oddgeir Andersen, NINA 
  • Tilgjengelig jakt for alle! Fra kortsalg og lavterskel til eksklusiv jakt og anbud. Gudmund Nygaard, Huntspot/Inatur.              

  Potensiale og muligheter

  • Potensialet for økt verdiskaping fra jakt og jaktopplevelser. Oddgeir Andersen, NINA
  • Hvordan utnytte elgen best mulig? Jakt selvfølgelig, men hva med andre måter å utnytte elgen på?  Frank Robert Lund / Mathea Liberg Sætre, Trysilvassdragets Skogeierlag
  • Jakt som inntektskilde – jaktentreprenøren. Arve Aarhus, Utmarksavdelinga Vest AS
  • Jaktguiden - hva kreves? Dagh Bakka, Skogkurs / Haaken Christensen, IN.           

  Samarbeid og profesjonalisering

  • Hvordan blir Norge oppfattet som jaktdestinasjon fra utlandet? Har vi noe å lære av våre naboland?
  • Kan vi se til Sverige? Eller er Finland mer sammenlignbart mht. eiendomsstruktur?
  • Jakt og jaktopplevelser i et filmperspektiv. Hva er et godt jaktprodukt?
  • Flere case blir presentert.

  Jegerne, viltet og veien videre

  • Rekruttering - hvordan tar vi hånd om nye jegere? Hva etterspør den norske jegeren? Webjørn Svendsen, NJFF
  • Viltkjøttet – en viktig del av opplevelsen v/Opinion
  • Kurs og kompetansebygging. v/ Innovasjon Norge og Skogkurs.

  Priser

  Workshopen er støttet av Innovasjon Norge og deltakelse skjer til hyggelige priser:

  • Fra lunsj til lunsj med middag: kr 990,- inkl overnatting i enkeltrom
  • Dag 1 - dagpakke, inkl lunsj - uten middag: kr 400,-
  • Dag 1 - dagpakke, inkl lunsj - med middag: kr 700,-
  • Dag 2 - dagpakke, inkl lunsj: kr 400,-

  Bakgrunn for workshopen

  Workshopen er et viktig ledd i oppfølging av handlingsplanen for næringsutvikling basert på høstbare viltressurser som ble lansert i januar 2019. Samlingen vil ta utgangspunkt i situasjonen i dag, og sammen med deltakerne vil vi forsøke å komme frem til gode tiltak og forslag til løsninger for å kunne ta ut potensialet som ligger i økt næringsutvikling basert på høstbare viltressurser.

  Følgende sto bak handlingsplanen: Norges Bondelag, Norges Bonde- og Småbrukarlag, NORSKOG, Norges Jeger og Fiskerforbund og Norges Skogeierforbund. Landbruks- og matdepartementet, Innovasjon Norge og Miljødirektoratet var sekretariat for arbeidet. 


  Lenke til handlingsplanen (pdf)

   

  Innovasjon Norge og Skogkurs arrangerer workshopen.
   

  Instruktør / kursleder

 • Senior prosjektleder

  Dagh Bakka


  Vilt og utmarksnæring

  950 87 195

  db@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

  Kurssted vist i kart:

 • Del på sosiale medier:
 • Kurskalender

 • Butikk

  Butikk

  Elgbeitetaksering

  Flere elgområder i landet blir utsatt for overbeite. Det gir svakere dyr og store skogskader i lang tid framover. Med beitetaksering etter denne utvidede standarden, vil forvaltere av elg og skog få oversikt og holde kontroll med beitet, og det blir lettere holde elgstammen på bærekraftig nivå.

 • 120,-
 • Pris eks. frakt

  Ettersøk - av skadet hjortevilt

  Forfatterne av dette fagheftet er Dagh Bakka og Vidar Holthe. De er blant landets mest erfarne og kunnskapsrike personer i temaet ettersøk av skadet hjortevilt.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Jaktledelse - Temahefte

  JAKTLEDELSE er skrevet med henblikk på dokumentasjon og bakgrunnstoff for SKIs kurs i Jaktledelse. Heftet står selvstendig, og kan derfor brukes ved ulike former for organisert opplæring eller ved selvstudium.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Jaktguiding - Temahefte

  Kompetanseheving for los og fører ved tilrettelagte jakter.

 • 180,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Kommunal viltforvaltning

  Skogkurs setter viltforvaltning på dagsorden, og vil ha særlig fokus på kommunale viltforvaltere og kommunal viltforvaltning. Vi kommer til å starte opp med et tilbud om regionale fagsamlinger for kommunale viltforvaltere. Et bidrag for å ivareta og styrke offentlig viltforvaltning.

 • Les artikkel
 • Skogshøns og skogbruk

  Skogshønsene jerpe, orrfugl og storfugl krever at det tas hensyn til viktige biotoper ved skogbrukstiltak. Mye ny kunnskap fra forskningsprosjekter og praktisk forvaltning har kommer den senere tid.

 • Les artikkel
 • Verdifull jakt

  Verdifull Jakt startet opp sommeren 2011 og hadde som formål å bidra til økt omsetning for de jaktturismebedriftene som deltok i prosjektet, noe det også gjorde for de 12 bedriftene som deltok.

 • Les artikkel
 • Næringsutvikling i og omkring vernede områder

  I løpet av prosjektperioden ble det utviklet og testet ut kompetansetiltak rettet mot grunneiere og andre for å stimulere til entreprenørskap og nyskaping i og rundt vernede områder.

 • Les artikkel
 • Feltkontroll

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt skal utføres av feltkontrollør som har gjennomført godkjent kurs. Ut fra kunnskap gitt i kurset og tidligere bakgrunn og praktisk erfaring, skal kontrollen vurdere dyrenes helsetilstand mens dyra var i live og den behandling slaktet og kjøttet har fått etter avliving.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook