VIS KURSMENY

SKJUL KURSMENY

Kursbeskrivelser

Introkurs for eierskifte med fokus på skog

Nordre Land, 20.02.2020

Kursdata

 • Dato:

  20.02.2020

 • Varighet:

  4 timer

 • Kurssted:

  Viken Skogs lokalkontor, Dokka

 • Kurskategori:

  Økonomi og skogfond

 • 1 295,-
 • Påmelding

 • Til:

  Meld deg på her

 • Innen:

  18.02.2020

 • Oppdragsgiver:

  Viken Skog SA

 • Tilleggsinformasjon


  Pris: 1295,- for andelseiere og 1595,- for andre. Ektefeller/flere deltakere knyttet til samme eiendom/eierskifte får 50% rabatt.

  Tidspunkt: 17.30 - 21.00


 • Kursbeskrivelse

  Introkurs for eierskifte med fokus på skog

  Med en endret skogbeskatning har det kommet opp ett antall problemstillinger og muligheter som ny og gammel eier bør kjenne til og håndtere i prosessen med overdragelse.

  Disse skattemessige handlingsrommene varierer med ulike former for overdragelse og ny og tidligere eiers driftsform og skatteposisjoner. Kurset er et bredt anlagt introduksjonskurs, og bør følges opp med ytterligere kurs eller individuell rådgivning avhengig av juridisk, regnskapsfaglig og skattemessig ekspertise avhengig av hva som er relevant i det enkelte eierskifte.

  Hovedmomenter:

  1. Prosessen

  • Hvem sitter i førersete i prosessen?
  • Hvem skal involveres?
  • Hvor tidlig skal vi starte?
  • Når skal eierskiftet skje?

  2. Skattesystemet for skogbruket

  • De ulike skattekategoriene. Virksomhetsbeskatning, kapitalbeskatning, hobby
  • Hva betyr skattekategoriene for dine beslutninger omkring drift av din eiendom
  • Konsekvenser av ulike mva regimer ved ulike skattekategorier

  3. Eierskifte

  • Verdi og pris er ikke det samme. Takst og prinsipper for fastsettelse av kjøpesum.
  • Hvordan få betalt for investeringer som er gjort?
  • Skatt og ligning
  • Virksomhet eller kapitalskog?
   - Jord og skog skal sees i sammenheng - konsekvenser
   - Muligheter omkring gradvis overtagelse. Forpaktning/bruksrett
   - Gavesalg eller fullverdi?
   - Hvem tar større investeringer; - kjøper eller selger?
   - Hvordan aktivt benytte tømmerkontoen og skogfondskontoen i overdragelsen

  4. Hvordan komme videre

  • Vurdere hogst og eventuelle investeringer før eller etter eierskiftet
  • Vurdere behovet for individuelle rådgivning/bistand – hvem kan bistå
  •  Skogfaglig
  • Juridisk
  • Regnskaps-skattemessig

  Kursholdere:
  Bjørn Helge Bjørnstad eller Mikael Fønhus fra Skogkurs og Atle Veddegjerde eller Svein Ekanger fra Viken Skog.

  Antall deltakere pr. kurs: 10-20.

  Pris: 1295,- for andelseiere og 1595,- for andre eks. MVA.

  Ektefeller/flere deltakere knyttet til samme eiendom/eierskifte får 50% rabatt.

  Instruktør / kursleder

 • Aktivt Skogbruk

  Mikael Fønhus

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Innføring i skogbruk
  Skogfond
  Bruk av skogbruksplan

  992 87 002

  mikael@fonhus.net

 • Finn andre ansatte

  Kurssted vist i kart:

 • Del på sosiale medier:
 • Kurskalender

 • Butikk

  Butikk

  Skogkurs Resyme - Nr. 13 Tap ved tidlig hogst

  Den eldste delen av skogreisingsskogen på Vestlandet og nordover begynner å bli hogstmoden, spesielt på de beste bonitetene. Det står ofte store tømmervolum pr. arealenhet lenge før hogstmodenhet, og det kan være fristende å realisere denne trekapitalen. 

 • 15,-
 • Pris eks. frakt

  Ressurser og forvaltning

  Ressurser og forvaltning - Temabok

  Boka "Ressurser og forvaltning" inviterer skogeiere til å bearbeide oversikt over egne ressurser, inntektsmulighetene i skogen og hvordan skogeieren ut fra sin og familiens interesser og mål vil utnytte mulighetene i skogen.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Skogkurs Resyme - Nr. 10 Skogfond

  Skogbruk er en meget langsiktig næring, og det går mange tiår fra investeringer gjøres i et bestand til det kommer inntekter fra det samme bestandet. For å stimulere til økte investeringer i skogen har myndighetene blant annet etablert skogfondsordningen.

 • 15,-
 • Pris eks. frakt

  Smart bruk av skogfond - kurshefte

  Smart bruk av Skogfond - Kurshefte

  Dette kursheftet skal gi deg en pedagogisk innføring i hvorfor vi har skogfond, hvordan det virker, og ikke minst hvor god økonomisk ordning dette er for deg som skogeier.

 • 130,-
 • Pris eks. frakt

  Nåverdier og relative verdier - plastkort

  Brukes til å vurdere skogskjøtselstiltakenes lønnsomhet, og til å prioritere mellom skjøtselstiltak.

 • 10,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Skogfond - Skogkurs veileder

  De senere årene har det blitt utviklet mange nyttige og gode nettsteder, veiledere, kalkulatorer og animasjonsvideoer som viser hvordan skogfondet kan brukes. Så langt har ikke dette blitt systematisert og samlet. Med denne veilederen er det meste av relevant og tilgjengelig informasjon samlet på ett sted.

 • Les artikkel
 • Skogfond

  Her finner du Skogfondskalulatoren som beregner skogfondets virkning for din økonomi. Skogkurs har også utarbeidet et  nettsted som viser korrekt overføring fra kontoutskriften for skogfond til årets ligningsskjemaer, samt flere videoer og et resymé om temaet.

 • Les artikkel
 • Skog og ligning

  I denne artikkelen finner du fagstoff og hjelpemidler knyttet til skatteregler for skognæringen innført i 2016, 2017 og 2018.
   

 • Les artikkel
 • Skogbeskatning - Skogkurs veileder

  Fra og med inntektsårene 2016, 2017 og 2018 blir det innført store endringer i ligning og beskatning av skog. Som en støtte for skogeiere, regnskapsførere og andre som gir råd til skogeieren, har vi laget en Skogkurs veileder.

 • Les artikkel
 • Skogkulturkalkulatoren

  Skogkulturkalkulatoren er bygd som et hjelpemiddel i lønnsomhetsberegningen av ulike skogkulturtiltak. I dette Excel-arket kan du gjøre enkle beregninger av nåverdi og internrente. Samtidig er den ment å være fleksibel i forhold til å sette inn egne forutsetninger.                                                                                      

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook