VIS KURSMENY

SKJUL KURSMENY

Kursbeskrivelser

Nye skogbruksplaner i Elverum og Våler – praktisk bruk av planen

Elverum, 11.03.2020

Kursdata

 • Dato:

  11.03.2020

 • Varighet:

  4 timer

 • Kurssted:

  Auditoriet - Folkvang, Elverum

 • Kurskategori:

  Skogbruksplan

 • Påmelding

 • Til:

  Meld deg på her


  Telefon: 482 93 036


  Deltakerbegrensning: Minimum 5

 • Innen:

  01.03.2020

 • Oppdragsgiver:

  Elverum og Våler kommuner

 • Tilleggsinformasjon

  Kurset er gratis og gjennomføres i samarbeid med skogbruksansvarlig i Elverum og Våler kommuner.

  Spørsmål kan rettes til Jan Bekken, Elverum kommune tlf 482 93 036 eller til Ole Jørgen Gjems, Våler kommune, tlf 62 42 43 11.


 • Kursbeskrivelse

  Nye skogbruksplaner i Elverum og Våler – praktisk bruk av planen

  Skogeierne i Elverum og Våler fikk i 2019 nye skogbruksplaner, og dette er et skreddersydd kurs i å gjøre seg kjent med den nye planpermen.

  Du tar med din egen plan og bruker den aktivt på kurset. Du lærer å bruke planens informasjon til å ta gode beslutninger ut fra egne og familiens prioriteringer, og for en aktiv og bærekraftig utnyttelse av skogen.

   

  Emner som gjennomgås:

  • Få innblikk i hva skogbruksplanen inneholder
  • Bruke informasjonen til å få oversikt over skogressursene
  • Faguttrykk og terminologi, kart og kartkoder
  • Beregne inntektspotensial og tømmerverdier
  • Skogfond
  • Miljøansvar
  • Viktige forhold å tenke på ved hogstprioritering
  • Ajourføring av planen
  • Skogbruksøkonomien ved hogst
  • Bruke planinformasjonen til å ta beslutninger/planlegge hogst og skogkultur
  • Skogbruksplankartene

   

  Varighet og praktisk info:

  Ca 3 timer, kl 18.00 - 21.00.
  Frammøte i auditoriet på Folkvang (gamle lærerskolen), Elverum.

  Ta med deg skogbruksplanen din.

  Kurset er gratis. Ta gjerne med deg partner eller neste generasjon skogeier.

   

   

   

   

   

  Instruktør / kursleder

 • Aktivt Skogbruk

  Tore Jevnaker

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Stell og vedlikehold av motorsag
  Hogst
  Risikovurdering av skog langs kraftlinjer
  Norsk PEFC Skogstandard
  Foryngelse
  Ungskogpleie
  Tynning
  Bruk av skogbruksplan
  Skogfond

  957 86 902

  torejevn@online.no

 • Finn andre ansatte

 • Del på sosiale medier:
 • Kurskalender

 • Butikk

  Butikk

  Relaskop

  Relaskopet brukes til å finne skogbestandets grunnflatesum (m2 per hektar). Ved hjelp av volumtabell regnes grunnflatesummen om til bestandsvolum.

 • 48,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Evaluering av Bestway – støtteverktøy for planlegging av basveger

  Arbeidet med å digitalisere operative oppgaver i skogbruket blir drevet framover av tilgang på digitale data, data-verktøy og praktisk bruk av informasjonen fra disse. Ønsket om å effektivisere avvirkning og utkjøring av tømmer, og samtidig minimere kjøreskader har gjort at Skogforsk i Sverige har utviklet støtteverktøyet Bestway. Programmet gjør det lettere å planlegge basveger.

 • Les artikkel
 • Laserdata sammenstillt med maskindata

  Bærekraftig bruk av skogressursene i Norge

  Prosjektets primære mål var å bidra til bedre utnyttelse av skogressurser og produksjonsressurser samt å bidra til færre konflikter mellom miljøhensyn og skogsdrift i normalt og bratt terreng.
   

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook