VIS KURSMENY

SKJUL KURSMENY

Kursbeskrivelser

Hogst, vedlikehold motorsag, ungskogpleie og planting - 52,5 timer

Indre Østfold, 22.06.2020

Kursdata

 • Startdato:

  22.06.2020


  Sluttdato:

  30.06.2020

 • Varighet:

  52.5 timer

 • Kurssted:

 • Kurskategori:

  Hogst og Skogsdrift

 • 5 870,-
 • Påmelding

 • Til:

  Hans-Ole Arnesen


  Telefon: 90635393


  E-post: h-olearn@online.no


  Deltakerbegrensning: Minimum 5, Maksimum 6

 • Innen:

  16.06.2020

 • Ved manglende fremmøte, eller avmelding mindre enn 3 dager før kursstart, fakturerers full kurspris.

 • Kursbeskrivelse

  Hogst, vedlikehold motorsag, ungskogpleie og planting - 52,5 timer

  Kurset inneholder delemner fra de nevnte fagområdene.

  Innhold

  Gjennomgangen gir god kunnskap om de aktuelle delemnene, og oppfyller Arbeidstilsynets krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av motorsag og ryddesag til skogsarbeid.

  Kurset er spesielt godt egnet for ungdom. Det gir en helhetlig innsikt i de mest aktuelle motormanuelle gjøremålene i skogen, og er et godt grunnlag for dem som f.eks. ønsker å ta seg sommerjobb i skogen.

  Vedlikehold av motorsag og ryddesag
  - Oppbygging, verneutstyr, reinhold, vedlikehold og vedlikeholdsrutiner, filing

  Hogst
  - Personlig verneutstyr, sikkerhetsregler, felle-, kviste- og kappeteknikker, arbeidsbenk, fastfelte trær

  Ungskogpleie
  - Personlig verneuttstyr, sikkerhetsregler, ungskogpleiens betydning, regulering av tetthet, trevalg, arbeidsteknikk.

  Skogplanting
  - Plantetyper, plantebehandling, planteredskaper, planteplasser, arbeidsorganisering, plantetetthet
   

  Gjennomgående for alle emnene er praktiske øvelser, og kombinasjonen mellom teori og praksis. Det følger temabok med til hvert av delemnene.

   

  Varighet og praktisk info

  Kurset gjennomføres i tilsammen 52,5 timer, med 7,5 timer pr. dag (dagene kan fordeles utover i tid). For skoleungdom og deltakere fra landbruket ytes opplæringsstipend.

  Kurs gjennomføres med 5-6 deltakere. På kurset benytter deltakerne sine egne sager og eget verneutstyr. Minimumsalder er 15 år.

   

  Instruktør / kursleder

 • Aktivt Skogbruk mm

  Hans Ole Arnesen

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Innføring i skogbruk
  Skogfond
  Stell og vedlikehold av motorsag
  Hogst
  Risikovurdering av skog langs kraftlinjer
  Bruk av skogbruksplan
  Foryngelse
  Ungskogpleie
  Tynning
  Juletreproduksjon
  GPS-jakt

  906 35 393

  h-olearn@online.no

 • Finn andre ansatte

 • Del på sosiale medier:
 • Kurskalender

 • Butikk

  Butikk

  Innføring i virkesutnytting - iBooks for iPad

  Denne e-boka for iPad tar for seg virkesutnytting sett fra maskinførerens hverdag.

 • 39,-
 • Last ned fra iBooks

  Pris eks. frakt

 • Virkesverdi

  Virkesverdi - programvare

  Apteringsoppfølging i en ny tid. Programmet består av 3 deler:

  - Opparbeiding: Analyse av HPR-filer (produksjonsfiler)
  - Dimensjoner: Analyse av HQC-filer (kontrollmålingsfiler)
  - Aptering: Simulering

  Programmet kan installeres både på kontoret (PC) og i hogstmaskinen. I hogstmaskin kan programmet kontinuerlig overvåke «opparbeiding» og «dimensjoner».

 • 6250,-
 • Pris eks. frakt

  Virkesutnytting cd

  Virkesutnytting - CD med Powerpoint-presentasjoner

  Denne CD-platen inneholder 5 Powerpoint-presentasjoner.

 • 300,-
 • Pris eks. frakt

  Riktig og sikker hogst

  Riktig og sikker hogst

  Heftet er en veiledning i bruk av motorsag under hogst. Formålet er å gi oversikt over faremomenter og hvordan man kan takle disse.

 • 60,-
 • Pris eks. frakt

  Terrengskader - hefte

  Terrengskader ved skogsdrift

  Heftet er en praktisk veileder i å kvantifisere terrengskader og fremme tiltak for å redusere skadeomfanget.

 • 80,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Kundetilfredshetsundersøkelse for skogsentreprenører

  Alle skogsentreprenører er på en eller annen måte konkurranseutsatte. For å vinne nye kunder, og holde på gamle, er det avgjørende å kjenne kundenes krav og forventninger.

  To spørreundersøkelser kan gi deg tilbakemelding på for fornøyde skogeierne eller skogbrukslederne/virksekjøperne er med deg som entreprenør. 

 • Les artikkel
 • kart

  Markfuktighetskart for skogen i Norge

  Det er et stort på fokus på å forebygge sporskader ved hogst og utkjøring av tømmer, og å sikre god vannkvalitet i bekker, elver og vann.

 • Les artikkel
 • Riktig og sikker hogst

  Det er utviklet både et hefte og en Powerpoint-presentasjon som tar for seg viktige faremomenter i forbindelse med skogsarbeid og hvordan en kan unngå ulykker.

   

 • Les artikkel
 • Tynningsinstruks og resultatoppfølging

  Skogbrukets Kursinstitutt og Aktivt Skogbruk har utviklet program for beregninger ved tynning. Programmene er prøvd ut i samarbeid med maskinførere og Mjøsen Skog BA.

 • Les artikkel
 • jobbiskogen.no

  Jobbiskogen.no er en portal med linker til fagartikler, video, kalkulatorer, forskningsresultater og annet nyttig stoff for deg som jobber i skogen med skogsmaskiner.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook