VIS KURSMENY

SKJUL KURSMENY

Kursbeskrivelser

Skogsbilveibygging for maskin-entreprenører - Nettkurs

Hele landet, 19.08.2020

Kursdata

 • Startdato:

  19.08.2020


  Sluttdato:

  24.08.2020

 • Varighet:

  10 timer

 • Kurssted:

 • Kurskategori:

  Skogsveier

 • Påmelding

 • Til:

  Klikk her for påmelding! 


  Deltakerbegrensning: Minimum 5, Maksimum 15

 • Innen:

  16.08.2020

 • Tilleggsinformasjon

  Temaene i kurset vil gå over 4 hverdager eller kvelder (ons, tor, fre, man), á 2,5 timer (bolker).

  Oppstart for hver bolk er kl. 13:00. Møt opp i rommet 10 minutter før oppstart. 

  Se studieprogram under kursbeskrivelsen for å se program. 

  Kursene avholdes ved minimum 5 deltager. Maks 15 deltagere pr. kurs.


 • Kursbeskrivelse

  Skogsbilveibygging for maskin-entreprenører - Nettkurs

  Dette er et nettkurskurs for entreprenører som bygger, ombygger, ruster opp og vedlikeholder skogsveier. Kurset har som formål å gjøre entreprenør tryggere på hva det innebærer å ta på seg et landbruksvei-oppdrag.   

   

  Dette er første del av et todelt kurs og er i prinsippet det samme kurset som Skogsbilveibygging for entreprenører. Du kan velge å kun delta på ett av kursene, men for å få fullstendig kursbevis kreves gjennomføring av begge kursene. Del 2 av kurset er en felt-dag du vil bli invitert til ved en senere anledning. Nå i første rekke er det maskin-entreprenører som primært tilbys kurset.  

  Opplegg
  Del 1 / teoridelen av kurset har blitt tilpasset til å bli digitalt. Dette er som en følge av koronasituasjonen. Du og de andre deltakerne sitter hjemme eller på arbeidsplassen deres. Derfra deltar du via plattformen "Zoom" som du blir invitert inn til.

  Studieplan
  Opplegget forgår over 4 dager á 2,5 timer. Totalt 10 timer.

  Opplæringen foregår som en kombinasjon av filmvisning, forelesning og diskusjoner mellom deltakerne.


  Eksempel på  studieplan

   

  Instruktør / kursleder

 • Martin Bråthen

 • Prosjektleder

  Martin Bråthen


  Driftsteknikk og infrastruktur

  976 11 916

  mb@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

 • Del på sosiale medier:
 • Kurskalender

 • Butikk

  Butikk

  Normaler for landbruksveier - med byggebeskrivelse

  Normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse er en håndbok som inneholder tekniske og geometriske krav til landbruksveier. Byggebeskrivelse med henvisninger til fagstoff viser hvordan anleggsarbeidet skal utføres.
   

 • 120,-
 • Pris eks. frakt

  Veinormaler - Kortversjon

  Kortversjonen av veinormalene er på to sider i A5 format. Den er værbestandig og beregnet for å ha med seg ut i felt.

 • 20,-
 • Pris eks. frakt

  Skogsveier og skredfare

  Skogsveger og skredfare - veileder

  Anlegg av skogsveger i bratte lisider kan føre til løsmasseskred, særlig der vegene endrer den naturlige dreneringen i lia. Vannet blir dermed ledet til områder der det ikke er naturlig dreneringsveg, eller til bekker og andre dreneringsveger som ikke har stor nok kapasitet til å lede vannet.

 • 120,-
 • Pris eks. frakt

  Inspeksjon av bruer på landbruksveger - Håndbok

  Inspeksjon av bruer på landbruksveger skal være et bidrag til at vegeier, veglag og offentlig forvaltning kan vurdere bruas tilstand ved inspeksjon og gjøre tiltak som er nødvendig i dens videre drift og vedlikehold.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Skogsveibygging med miljøhensyn

  Hovedinnholdet i veilederen er knyttet til bygging av skogsbilveier, men vinterbilveier, opprusting av eldre skogsbil og traktorveier er diskutert. 

 • 60,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Tining av stikkrenne. (Foto: Romeriks Almenningene v/ Johannes Enersen)

  Tining av stikkrenner

  Nå er det sesong for tining av stikkrenner! Tette stikkrenner kan forårsake store vann- og erosjonsskader på en vei. En stikkrenne som har fryst bør tines like før snøsmeltingen setter inn. Da er det om å gjøre å få til et lite hull. Når vannet først har begynt å renne utvider hullet seg og isen forsvinner.

 • Les artikkel
 • Geologi og veibygging - Skogkurs veileder

  Geologi og veibygging - Skogkurs veileder

  I denne veilederen vil du finne grunnleggende informasjon om hva du bør tenke på ved vurdering av masser til bruk i veikroppen. Hvilke krav må følges, hva bør man tenke på og hvordan finne egnede masser.

 • Les artikkel
 • Vinterbilveier

  Vinterbilveger og isveger - en veileder

  Bruken av snø og is som transportbane har lange tradisjoner, men kunnskapene er i ferd med å bli glemt. Vinterbilveger og isveger er en faglig veileder for dem som ønsker å ta metodene i bruk.

 • Les artikkel
 • Veinormaler

  Normaler for landbruksveier er en håndbok som inneholder tekniske og geometriske krav til åtte forskjellige klasser av landbruksveier, og byggebeskrivelser som forteller hvordan anleggsarbeidet bør utføres. Siste revisjon er utført i 2016.

 • Les artikkel
 • Inspeksjon av bruer på landbruksveier

  Inspeksjon av bruer på landbruksveier skal være et bidrag til at veieier, veilag og offentlig forvaltning kan vurdere bruas tilstand ved inspeksjon og gjøre tiltak som er nødvendig i dens videre drift og vedlikehold.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook