VIS KURSMENY

SKJUL KURSMENY

Kursbeskrivelser

Skogskjøtsel i ei ny tid

Våler (VIKEN), 20.08.2020

Kursdata

 • Dato:

  20.08.2020

 • Varighet:

  4 timer

 • Kurssted:

 • Kurskategori:

  Grunnleggende om skogbruk

 • 860,-

  ( Landbruket )


  1 290,-

  ( Andre bransjer )

 • Påmelding

 • Til:

  Hans-Ole Arnesen


  Telefon: 90635393


  E-post: h-olearn@online.no


  Deltakerbegrensning: Minimum 5, Maksimum 8

 • Innen:

  14.08.2020

 • Ved manglende fremmøte, eller avmelding mindre enn 3 dager før kursstart, fakturerers full kurspris.

 • Kursbeskrivelse

  Skogskjøtsel i ei ny tid

  Hvor tett bør det plantes? Hvordan sjekkes plantefeltenes tilstand? Hvorfor skal det utføres ungskogpleie - og hvordan? Hvor mye øker inntekten når det er utført riktig skogskjøtsel? Ulike måter å utføre ungskogpleie? Hva koster det å la andre utføre skjøtselsarbeidet? Og hvor lønnsomt er det å gjøre jobben sjøl?

  Kurset gir oppdatert kunnskap om skjøtsel av skog. Deltakerne tilegner seg  forutsetninger for å gjøre gode valg og beslutninger i egen skog.

  I denne sammenheng får deltakerne svar på: Hva, når og hvorfor.
  Kurset tilrettelegges ut fra lokale forhold, enten det er ved kysten eller i innlandet.

  Aktuelle emner for kursvarighet 7,5 timer:

  • Hvordan bruke skogbruksplanens informasjon effektivt?
  • Hvorfor det er viktig å variere plantetallet etter bonitetene.
  • Hvordan bedømme at det er utført godt plantearbeid?
  • Å lære og vurdere skjøtselsbehovet. Når er det riktig å starte med ungskogpleie? Hva er riktig tretetthet, og hvordan måles tettheten?  
  • Hvor lønnsomt er ungskogpleie?
  • Hvor mye inntekt i den framtidige gammelskogen kan gå tapt hvis foryngelse eller ungskogpleie forsømmes?
  • Ungskogpleiens betydning for seinere tynningsøkonomi.
  • Prioritering av ungskogbestand.
  • Hva er skogfond og hvorfor bør skogfondet brukes til å betale skoginvesteringer (skjøtselsarbeid, veibygging/-vedlikehold mm.)? 
  • Hvor lite koster investeringen skogeieren når utgiftene dekkes fra skogfondet?
  • Hvor lite koster det å sette bort arbeidet når skogfondet benyttes til å betale kostnadene?
   Og hva tjener jeg på å gjøre jobben sjøl?
  • Hvem kontaktes når andre enn skogeier skal utføre jobben?

  Aktuelle emner for kursvarighet 4 timer:

  • Plantetall og økonomi, og hvorfor det er viktig å variere etter bonitetene.  
  • Planteavgang og kvalitet på plantearbeid.
  • Telling av planter på plantefeltet.
  • Hvordan vurdere skjøtselsbehovet?
  • Hvor mye inntekt i gammelskogen kan gå tapt hvis foryngelse eller ungskogpleie forsømmes?  
  • Hva er riktig tetthet etter ungskogpleie og hvordan måles tretettheten?
  • Ungskogpleiens betydning for seinere tynningsøkonomi.
  • Hva er eiendommens skogfond og hvorfor bør skogfondet brukes?

  Varighet og praktisk info
  Kurset tilbys som to varianter med henholdsvis 4 og 7,5 timers varighet. Gjennomføres ute som skogbefaring i bestand med ulike problemstillinger. På 7,5 timers kurset nytes medbragt kaffe og niste rundt bålet. Diskusjon og erfaringsutveksling.   Kurs med 5-10 deltakere gjennomføres lokalt sammen med instruktør.  

  Instruktør / kursleder

 • Aktivt Skogbruk mm

  Hans Ole Arnesen

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Innføring i skogbruk
  Skogfond
  Stell og vedlikehold av motorsag
  Hogst
  Risikovurdering av skog langs kraftlinjer
  Bruk av skogbruksplan
  Foryngelse
  Ungskogpleie
  Tynning
  Juletreproduksjon
  GPS-jakt

  906 35 393

  h-olearn@online.no

 • Finn andre ansatte

 • Del på sosiale medier:
 • Kurskalender

 • Butikk

  Butikk

  Innføring i skogbruk - Temabok

  Boka gir en enkel og kortfattet innføring i sentrale spørsmål både ved det å administrere og forvalte en eiendom og i hvordan skogen normalt skjøttes.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Førstehjelp for nye skogeiere på Agder

  Denne e-boka tar for seg de mest aktuelle temaer og problemstillinger som dukker opp for nye skogeiere - og henvender seg spesielt til nye skogeiere i Agderfylkene. Den er gratis og finnes i to utgaver: en iBooks som er beregnet på iPad og en PDF-utgave  for andre plattformer.

 • 0,-
 • Last ned fra iBooks

  Pris eks. frakt

 • Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  regional avvirkning

  Dynamisk presentasjon av skogstatistikk

  Her finner du fire nettsider med skogstatistikk som oppdateres automatisk når nye data kommer til: Tømmerpriser, Regional avvirkning og tilvekst, Skogkulturkart og Kommunalt kart over skutt elg og hjort.

 • Les artikkel
 • Skogkurs på Youtube

  Viktige begreper i skogbruket

  Hva er et bestand, bonitet, hogstklasse og relaskop? Skogbruket bruker mange faguttrykk som kan være greit å kjenne. I åtte filmer forklares betydningen av de viktigste begrepene.

 • Les artikkel
 • Førstehjelp for nye skogeiere på Agder

  Denne e-boka tar for seg de mest aktuelle temaer og problemstillinger som dukker opp for nye skogeiere - og henvender seg spesielt til nye skogeiere i Agderfylkene. Den er gratis og finnes i to utgaver: en iBooks som er beregnet på iPad og en PDF-utgave  for andre plattformer.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook