VIS KURSMENY

SKJUL KURSMENY

Kursbeskrivelser

Veiplanleggerkurs og samlinger

- Veiplanleggersamling høst 2020

Honne, 13.10.2020

veiplanlegger

Kursdata

 • Startdato:

  13.10.2020


  Sluttdato:

  14.10.2020

 • Varighet:

  7.5 timer

 • Kurssted:

  Honne hotell og konferansesenter

 • Kurskategori:

  Skogsveier

 • 900,-
 • Påmelding

 • Til:

  Klikk her for å melde deg på!


  Deltakerbegrensning: Minimum 10, Maksimum 30

 • Tilleggsinformasjon

  Se nyhetssak på Skogkurs.no for mer informasjon:
  https://www.skogkurs.no/artikkel.cfm?Id_art=29403 

  Samlingen er kun for "profesjonelle veiplanleggere" og andre inviterte! 

   


 • Kursbeskrivelse

  Veiplanleggerkurs og samlinger

  Veiplanleggeren er meget viktig for å sikre gode veianlegg. Skogkurs har fått tildelt en viktig rolle av Landbruksdirektoratet sette opp relevante kurs og samlinger for eksisterende veiplanleggere, samt med jevne mellomrom vurdere behovet for å utdanne flere veiplanleggere.   

  Er du en veiplanlegger (se hvem som er veiplanlegger her) eller vurderer du å bli veiplanlegger så er disse samlingene skreddersydd for deg. Du oppnår faglig innput, diskusjoner og erfaringsutvekslinger med "kollegaer".

  Kurs og samlingenes innhold vil variere. Har du et eller flere temaer du vil at vi skal fokusere på. Ta kontakt.  

  Varighet og praktisk info
  To samlinger har tradisjonelt blitt avholdt ila. et år. En på våren (over to dager) og en på høsten (dagen før Fagsamling vei). Temaene varier ofte etter ønske. 

  Det blir dessuten et større fokus å benytte digitale hjelpemidler og Skogkurs kan på etterspørsel vurdere å sette opp egne kurs innefor GIS og Softree. 

  Påmelding
  Påmelding skjer via oppsatte kurs i kurskalenderen. Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall kursdeltakere for gjennomføring av kurset. 

   

  Instruktør / kursleder

 • Even Hoffart

 • Prosjektleder

  Even Hoffart


   Driftsteknikk, infrastruktur

  918 52 272

  even@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

  Kurssted vist i kart:

 • Del på sosiale medier:
 • Kurskalender

 • Butikk

  Butikk

  Normaler for landbruksveier - med byggebeskrivelse

  Normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse er en håndbok som inneholder tekniske og geometriske krav til landbruksveier. Byggebeskrivelse med henvisninger til fagstoff viser hvordan anleggsarbeidet skal utføres.
   

 • 120,-
 • Pris eks. frakt

  Veinormaler - Kortversjon

  Kortversjonen av veinormalene er på to sider i A5 format. Den er værbestandig og beregnet for å ha med seg ut i felt.

 • 20,-
 • Pris eks. frakt

  Skogsveier og skredfare

  Skogsveger og skredfare - veileder

  Anlegg av skogsveger i bratte lisider kan føre til løsmasseskred, særlig der vegene endrer den naturlige dreneringen i lia. Vannet blir dermed ledet til områder der det ikke er naturlig dreneringsveg, eller til bekker og andre dreneringsveger som ikke har stor nok kapasitet til å lede vannet.

 • 120,-
 • Pris eks. frakt

  Inspeksjon av bruer på landbruksveger - Håndbok

  Inspeksjon av bruer på landbruksveger skal være et bidrag til at vegeier, veglag og offentlig forvaltning kan vurdere bruas tilstand ved inspeksjon og gjøre tiltak som er nødvendig i dens videre drift og vedlikehold.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Skogsveibygging med miljøhensyn

  Hovedinnholdet i veilederen er knyttet til bygging av skogsbilveier, men vinterbilveier, opprusting av eldre skogsbil og traktorveier er diskutert. 

 • 60,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Tining av stikkrenne. (Foto: Romeriks Almenningene v/ Johannes Enersen)

  Tining av stikkrenner

  Nå er det sesong for tining av stikkrenner! Tette stikkrenner kan forårsake store vann- og erosjonsskader på en vei. En stikkrenne som har fryst bør tines like før snøsmeltingen setter inn. Da er det om å gjøre å få til et lite hull. Når vannet først har begynt å renne utvider hullet seg og isen forsvinner.

 • Les artikkel
 • Geologi og veibygging - Skogkurs veileder

  Geologi og veibygging - Skogkurs veileder

  I denne veilederen vil du finne grunnleggende informasjon om hva du bør tenke på ved vurdering av masser til bruk i veikroppen. Hvilke krav må følges, hva bør man tenke på og hvordan finne egnede masser.

 • Les artikkel
 • Info-ark: Etablering av skogsbilveier ved kryssing av bekker

  Mange gytebekker for fisk har blitt forringet og ødelagt i tiden det har blitt anlagt skogsbilveier. Fisk skal kunne fortsette sin ferd oppover et vassdrag selv om det er anlagt en skogsbilvei over vassdraget.

 • Les artikkel
 • Vinterbilveier

  Vinterbilveger og isveger - en veileder

  Bruken av snø og is som transportbane har lange tradisjoner, men kunnskapene er i ferd med å bli glemt. Vinterbilveger og isveger er en faglig veileder for dem som ønsker å ta metodene i bruk.

 • Les artikkel
 • Veinormaler

  Normaler for landbruksveier er en håndbok som inneholder tekniske og geometriske krav til åtte forskjellige klasser av landbruksveier, og byggebeskrivelser som forteller hvordan anleggsarbeidet bør utføres. Siste revisjon er utført i 2016.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook