VIS KURSMENY

SKJUL KURSMENY

Kursbeskrivelser

Dokumentert sikkerhetsopplæring - for skognæringen

- Dokumentert opplæring

Balestrand, 28.01.2021

Kursdata

 • Startdato:

  28.01.2021


  Sluttdato:

  29.01.2021

 • Varighet:

  15 timer

 • Kurssted:

  Balestrand

 • Kurskategori:

  Dokumentert sikkerhetsopplæring

 • 2 050,-

  ( Landbruket )


  3 525,-

  ( Andre bransjer )

 • Påmelding

 • Til:

  Jørgen Hub\ndseth


  Telefon: 95083638


  Deltakerbegrensning: Minimum 5, Maksimum 7

 • Innen:

  17.01.2021

 • Ved manglende fremmøte, eller avmelding mindre enn 3 dager før kursstart, fakturerers full kurspris.

 • Kursbeskrivelse

  Dokumentert sikkerhetsopplæring - for skognæringen

  Mye av arbeidsutstyret som brukes i skogbruket er etter risikovurdering underlagt krav om dokumentert sikkerhetsopplæring.


  Kurstilbud innen dokumentert sikkerhetsopplæring:

   Arbeidsredskap Kurs
  Motorkjedesag Grunnleggende bruk av motorsag, 15 timer
  Motorryddesag Ungskogpleie - bruk av motorryddesag - 7,5 timer
  Skogsmaskin Dokumentert sikkerhetsopplæring på skogsmaskiner
  Jernhest (minilunner) Tynning (motormanuell tynning med bruk av jernhest), 15 timer
  Landbrukstraktor med vinsj (og frontlaster) Skogsdrift med landbrukstraktor og vinsj (og frontlaser ved tømmerdrift),
  15 timer
  Landbrukstraktor med kran og tømmerhenger Skogsdrift med kran og henger, 15 timer
  Traktormontert slepebane Skogsdrift med slepebane, 15 timer
  Kabelkran Skogsdrift med kabelkran, 22,5 timer
  Snøscooter med utstyr for skogsdrift Skogsdrift med snøscooter, 15 timer
  Vedmaskiner Vedproduksjonsutstyr (kløyvere, kappsag), 4 timer
  (kun teknisk del av hovedkurset vedproduksjon,
  - ikke biobrensel, økonomi mm.)

  I tillegg kan Skogkurs / Aktivt Skogbruk skreddersy kurs i samarbeid med oppdragsgiver. Ta kontakt!


  Kurstilbud for skogeiere, skogsarbeidere og skogsmaskinførere

  Opplæringen som gis av Aktivt Skogbruk er vurdert av Arbeidstilsynet, og er i samsvar med retningslinjer fra Skogbrukets Helse-, Miljø- og Sikkerhetsutvalg og ansees å dekke krav til dokumentert sikkerhetsopplæring. Aktivt Skogbruk legger i sin opplæring også vekt på å formidle hensiktsmessige og rasjonelle metoder, og effektiv arbeidsteknikk med utstyret.

  Kursbeviset er dokumentasjon på opplæringen, og kopi av kursbevis bør settes i HMS/KSL-permen. Tidligere gjennomførte Aktivt Skogbruks-kurs på tilsvarende tema og varighet, har fortsatt gyldighet.
  Kursprisene er i samsvar med Aktivt Skogbruks øvrige priser.

  Nærmere informasjon om kursene kan fås ved henvendelse til Skogkurs via e-post eller telefon 908 88 200.
   

  Skogeiere med praktisk erfaring

  Forskriften åpner for at dokumentasjon av praktisk erfaring fra yrket kan tilfredsstille forskriften. Forutsetningen er at den/de aktuelle maskinene ble brukt dengang, og at erfaringen ble opparbeidet før forskriften trådte i kraft 1.1.2002.

  Skogbrukets Helse-, Miljø - og Sikkerhetsutvalg har utdypet dette nærmere:
  «Skogeiere som har minst 3-4 års praktisk erfaring med bruk av arbeidsutstyr i skogbruket kan selv lage en dokumentasjon på dette. Det som skal dokumenteres er at vedkommende har utført praktisk arbeid med motorsag, motorryddesag, traktor med vinsj osv. Skogeierens opplysninger attesteres av noen som kjenner til og kan bekrefte at vedkommende har drevet aktivt i skogen i minst 3-4 år, for eksempel skogbrukssjef, landbrukskontor, skogeierlag, skogeierforening med flere. (Det er viktig å være oppmerksom på at det bare er attestasjon på at vedkommende har drevet aktivt i skogen som gis. Det kreves ikke at den som attesterer går god for kvaliteten av arbeidet). Aktuelle kursbevis bør legges ved som dokumentasjon. Praksisen må være opparbeidet før forskriften trådte i kraft 1.1.2002»
   

  - Skjema for dokumentasjon av praktisk erfaring
  (utarbeidet av Skogbrukets HMS-utvalg)

   

  (Nærmere kontakt til Skogbrukets Helse-, Miljø- og Sikkerhetsutvalg kan gjøres med e-post til utvalgets sekreteriat, Skogbrukets HMS - utvalg)
   

  Samleskjema for dokumentasjon av opplæring

  Skogbrukets Helse-, Miljø - og Sikkerhetsutvalg har utarbeidet et samleskjema som kan benyttes som oversikt for dokumentasjon av opplæring. Skjemaet kan benyttes både for skogsarbeidere i et ansettelsesforhold, og skogeiere i arbeid på egen eiendom. Aktuelle kursbevis vedlegges som dokumentasjon på gjennomført sikkerhetsopplæring.


  - Skjema for dokumentasjon av opplæring
  (utarbeidet av Skogbrukets HMS-utvalg)

   

  Nærmere kontakt til Skogbrukets Helse-, Miljø- og Sikkerhetsutvalg kan gjøres med e-post til utvalgets sekreteriat, Skogbrukets HMS - utvalg

   

  Instruktør / kursleder

 • Aktivt Skogbruk

  Arnt Laukeland

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Innføring i skogbruk
  Skogfond
  Stell og vedlikehold av motorsag
  Hogst
  Virkesutnytting
  Risikovurdering av skog langs kraftlinjer
  Skogsdrift med landbrukstraktor
  Skogsdrift med landbrukstraktor med tømmerkran og henger
  Foryngelse
  Ungskogpleie
  Lauvskog
  Stammekvisting
  Flerbrukshensyn i skogbehandlingen
  Kulturlandskapet
  Vedproduksjon
  Biovarme
  Plantevernmidler (autorisasjonskurs)

  991 63 200

  arnt.laukeland@outlook.com

 • Finn andre ansatte

 • Del på sosiale medier:
 • Kurskalender

 • Butikk

  Butikk

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Riktig og sikker hogst med motorsag

  Filmklippene skal bidra til færre ulykker og bedre arbeidsmiljø ved å fokusere på de mest utsatte arbeidsoperasjonene ved bruk av motorsag og hvordan gjennomføre disse på en sikker måte.

 • Les artikkel
 • Felling

  Dokumentert sikkerhetsopplæring

  1. januar 2002 trådte bestemmelsene om krav om dokumentert sikkerhetsopplæring i kraft for landbruket. Forskriften retter seg blant annet mot virksomheter og familiebruk i landbruket.

 • Les artikkel
 • Skogbrukets HMS-utvalg

  Skogbrukets HMS-utvalg er et rådgivende organ som har som formål å fremme forebyggende helse, miljø og sikkerhetsarbeid i skogbruksnæringen i Norge.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook