VIS KURSMENY

SKJUL KURSMENY

Kursbeskrivelser

Ungskogpleie og lauvrydding – 7,5 timer

Gjøvik, 16.04.2021

Kursdata

 • Dato:

  16.04.2021

 • Varighet:

  7.5 timer

 • Kurssted:

 • Kurskategori:

  Skogskjøtsel

 • 1 400,-

  ( Landbruket )


  2 300,-

  ( Andre bransjer )

 • Påmelding

 • Til:


  Telefon: 95022475


  E-post: ivan@elvelundskogpleie.no


  Deltakerbegrensning: Minimum 5, Maksimum 8

 • Innen:

  09.04.2021

 • Ved manglende fremmøte, eller avmelding mindre enn 3 dager før kursstart, fakturerers full kurspris.

 • Kursbeskrivelse

  Ungskogpleie og lauvrydding – 7,5 timer

  Det er stor nytte og verdifullt arbeid som utføres når konkurrerende lauvtrær fjernes til fordel for hovedtreslaget som ofte er gran. Da unngås virkesskader og økt omløpstid som reduserer skogbestandets verdi.

  Når det er gran som skal være framtidstrær i et bestand er det viktig å unngå at disse gror ned i lauvkratt. På kurset lærer deltakerne hvordan man kan arbeide effektivt med motorryddesag eller stangmontert kjedesag for å oppnå dette. Du får vite hva som skjer med framtidsskogen dersom den ikke «reddes» fra å gro ned. Tilskudd og bruk av eiendommens skogfond gjør tiltaket enda mer økonomisk lønnsomt. Nærmere informasjon om dette på kurset.

  Emner for kurset

  • Lære å vurdere bestandenes ryddebehov
  • Flerbrukshensyn
  • Filing av ryddesagblad/kjedesag
  • Innstillinger av sele
  • Riktig arbeidsteknikk
  • Effektivt arbeidsopplegg
  • Ungskogpleiens økonomi, økonomiske virkemidler og hvor man skal henvende seg

  Varighet og praktisk info

  Kurset varer i 7,5 timer og kan gjennomføres både på kveldstid, yrkesdager eller lørdager:

  • Kurset foregår i ute skogen.
  • Deltakerne benytter sin egen sag.
  • 5-8 deltakere pr kurs.

  Instruktør / kursleder

 • Aktivt Skogbruk

  Stein Ivan Elvelund

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Stell og vedlikehold av motorsag
  Hogst
  Risikovurdering av skog langs kraftlinjer
  Foryngelse
  Ungskogpleie
  Tynning
  Integrert plantevern

  950 22 475

  ivan@elvelundskogpleie.no

 • Finn andre ansatte

 • Del på sosiale medier:
 • Kurskalender

 • Butikk

  Butikk

  Resyme 4

  Skogkurs Resyme - Nr. 04 Planting

  Etablering av ny foryngelse, for å sikre ny produksjon og god økonomi i fremtidsskogen, er det viktigste tiltaket som gjøres etter hogst. Å plante gir sikkerhet for rask og god etablering, kortere omløpstid og jevn plantetetthet.

 • 15,-
 • Pris eks. frakt

  Markberedning - iBooks for iPad

  Denne iPad-versjonen om MARKBEREDNING er basert på Skogkursresymeet med samme navn. Initiativtakerne til den nye standarden for markberedning er skogeierandelslagene Glommen, Viken og Mjøsen, SB Skog, Norskog, Statskog SF og fylkesmennene i Hedmark og Oppland. Skogbrukets Kursinstitutt har hatt prosjektledelsen og prosjekteierskapet.

 • 39,-
 • Last ned fra iBooks

  Pris eks. frakt

 • Skogkurs Resyme - Nr. 03 Råtebekjempelse

  Kvalitetsvirke er framtidas krav, og råtefrekvensen i granskogene må reduseres. Rotkjuka er den viktigste råtesoppen i granskog. Infeksjon via stubbesnitt etter tynning er en viktig smittevei.

 • 15,-
 • Pris eks. frakt

  tynning

  Tynning i gran- og furuskog - Temabok

  Med økende andel yngre skog gir boka kunnskap om hvordan skogbehandlingen kan utføres, og hvilke muligheter disse arealene utgjør for eiendommen.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Skogkurs Resyme - Nr. 08 Maskinell Planting

  I de senere åra har maskinell planting blitt mer aktuelt, både fordi det er vanskelig å skaffe kvalifisert arbeidskraft og at det etterhvert produseres plantemaskiner som passer bedre for norske forhold.

 • 15,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Markberedning i Trøndelag

  LENSA har i samarbeid med Skogkurs utarbeidet en 4 siders informasjon om utførelse av markberedning. Last ned i PDF-format!

 • Les artikkel
 • Kjempespringfrø

  Integrert plantevern i skog – bruk av plantevernmidler i foryngelsesfasen

  Arbeidet i foryngelsesfasen har alt å si for et godt resultat i skogbruket, både økonomisk for skogeieren, for samfunnet og for skogens klimaeffekt. Aller viktigst er det på de mest produktive markene,hvor konkurrerende vegetasjon hindrer gjenveksten.

 • Les artikkel
 • Grøfting etter hogst på skogsmark

  Grøfting etter hogst på skogsmark

  Grøfterensk og suppleringsgrøfting gjennomføres for å bedre foryngelsesforholdene på arealer med midlertidig høyere grunnvannsnivå etter hogst. Trær trenger næring, lys, varme og vann for å vokse bra. I mange områder vil grunnvannet stå 5-10 cm under markoverflata i vekstsesongen etter hogst.

 • Les artikkel
 • Tynningsnorm

  Det er mange som har meninger om tynning, både positive og negative. Spesielt når det kommer til tynning i gran pågår det en kontinuerlig diskusjon om det skal gjennomføres eller ikke. Klimaendringer kan påvirke bestandets volumproduksjon både positivt og negativt. Økt nedbør kan gi økt tilvekst, mens høyere temperaturer og tørkeperioder kan påvirke produksjonen i stor grad. Behovet for aktiv skogbehandling i form av ungskogpleie og/eller tynning vil bli større i framtiden med ett klima i endring.

 • Les artikkel
 • Stammekvistingskalkyle

  Skogbrukets Kursinstitutt har utviklet et program for stammekvisting med utregninger for bestandsutvikling, kostnadskalkyle, og lønnsomhetsberegning.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook