VIS KURSMENY

SKJUL KURSMENY

Kursbeskrivelser

Hjorteviltwebinar 29.april

- Hjorteviltwebinar

Hele landet, 29.04.2021

Kursdata

 • Dato:

  29.04.2021

 • Varighet:

  2 timer

 • Kurssted:

 • Kurskategori:

  Jakt og Utmarksnæring

 • 150,-
 • Påmelding

 • Til:

  Meld deg på HER!

 • Innen:

  28.04.2021

 • Tilleggsinformasjon

  Skogkurs kjører flere en rekke Hjorteviltwebinarer til erstattning for det tradisjonelle Hjorteviltseminaret som vi ikke får gjennomført på grunn av pandemien. 

  Håper du finner det interessant og har lyst til å delta.


 • Kursbeskrivelse

  Hjorteviltwebinar 29.april

  Hjorteviltwebinar SKOGKURS, 29. april 2021

  Program

  11.45-12.00        Pålogging

  12.00-12.05        Velkommen og innledning, Øyvind Juliussen, Skogkurs

  12.05-12.35        Forbud mot blyammunisjon og jaktstopp på økende arealer. Hvordan påvirker EU jakten i Norge? Knut Arne Gjems, NJFF, Nordisk Jegersamvirke og FACE

  12.35-12.45      Spørsmål i chat v/ Øyvind

  14.45 - 12.55      Pause

  12.55-13.00        Innledning, Dagh Bakka, Skogkurs

  13.00-13.35        Stresser løshunder elgen? Humane og/eller viltvennlige jaktformer?

  Ted Karlsson, Allmogejakt, Sverige og Dagh Bakka

  13.45-13.55        Pause

  13.55-14.00        Innledning, Arve Aarhus, Skogkurs

  14.00-14.45        Dyrevelferd og hjorteviltjakt. Utvidede jakttider, jakt i brunsttiden, bruk av løse hunder og krav til jeger ved felling. Miljødirektoratet

  14.45-15.00        Spørsmål via chat, Øyvind

  15.00                   Avslutning

   

  Det vil bli anledning til å stille spørsmål under webinaret via chat.

   

   

   

  Instruktør / kursleder

 • Prosjektleder

  Øyvind Juliussen


  Entrepenørskogbruk

  Jakt, viltforvaltning og utmarksnæring

  400 21 266

  oj@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

 • Del på sosiale medier:
 • Kurskalender

 • Butikk

  Butikk

  Elgbeitetaksering

  Flere elgområder i landet blir utsatt for overbeite. Det gir svakere dyr og store skogskader i lang tid framover. Med beitetaksering etter denne utvidede standarden, vil forvaltere av elg og skog få oversikt og holde kontroll med beitet, og det blir lettere holde elgstammen på bærekraftig nivå.

 • 120,-
 • Pris eks. frakt

  Ettersøk - av skadet hjortevilt

  Forfatterne av dette fagheftet er Dagh Bakka og Vidar Holthe. De er blant landets mest erfarne og kunnskapsrike personer i temaet ettersøk av skadet hjortevilt.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Jaktledelse - Temahefte

  JAKTLEDELSE er skrevet med henblikk på dokumentasjon og bakgrunnstoff for SKIs kurs i Jaktledelse. Heftet står selvstendig, og kan derfor brukes ved ulike former for organisert opplæring eller ved selvstudium.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Jaktguiding - Temahefte

  Kompetanseheving for los og fører ved tilrettelagte jakter.

 • 180,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Kommunal viltforvaltning

  Skogkurs setter viltforvaltning på dagsorden, og vil ha særlig fokus på kommunale viltforvaltere og kommunal viltforvaltning. Vi kommer til å starte opp med et tilbud om regionale fagsamlinger for kommunale viltforvaltere. Et bidrag for å ivareta og styrke offentlig viltforvaltning.

 • Les artikkel
 • Skogshøns og skogbruk

  Skogshønsene jerpe, orrfugl og storfugl krever at det tas hensyn til viktige biotoper ved skogbrukstiltak. Mye ny kunnskap fra forskningsprosjekter og praktisk forvaltning har kommer den senere tid.

 • Les artikkel
 • Verdifull jakt

  Verdifull Jakt startet opp sommeren 2011 og hadde som formål å bidra til økt omsetning for de jaktturismebedriftene som deltok i prosjektet, noe det også gjorde for de 12 bedriftene som deltok.

 • Les artikkel
 • Næringsutvikling i og omkring vernede områder

  I løpet av prosjektperioden ble det utviklet og testet ut kompetansetiltak rettet mot grunneiere og andre for å stimulere til entreprenørskap og nyskaping i og rundt vernede områder.

 • Les artikkel
 • Feltkontroll

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt skal utføres av feltkontrollør som har gjennomført godkjent kurs. Ut fra kunnskap gitt i kurset og tidligere bakgrunn og praktisk erfaring, skal kontrollen vurdere dyrenes helsetilstand mens dyra var i live og den behandling slaktet og kjøttet har fått etter avliving.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook