VIS KURSMENY

SKJUL KURSMENY

Kursbeskrivelser

Praktisk bruk av skogbruksplanen – 4 timer

- Gratis

Rendalen, 26.05.2021

Kursdata

 • Dato:

  26.05.2021

 • Varighet:

  4 timer

 • Kurssted:

  GRATIS NETTKURS med mulighet for deltagelse i kommunehuset

 • Kurskategori:

  Skogbruksplan

 • Påmelding

 • Til:

  Klikk her for å melde deg på! 


  Deltakerbegrensning: Minimum 5

 • Innen:

  26.05.2021

 • Tilleggsinformasjon

  Kurset er satt opp og er sponset av Rendalen kommune. 

  I utgangspunktet gjennomføres kuret over nett: teams, men det åpnes for at de som ønsker kan delta med felles visning i kommunehuset. Husk å kryss av dette alternativet under påmeldingen. Dette valget betinger at det lar seg gjøre med tanke på eventuelle korona-restriksjoner. 

  Tidspunkt: 18:00-22:00, pålogging på teams bør foregå 5-10 minutter før kursstart. 


 • Kursbeskrivelse

  Praktisk bruk av skogbruksplanen – 4 timer


  Kurset er tilpasset skogeiere som nylig har mottatt skogbruksplan.

  Skogeierne lærer å bruke planen til å planlegge gjøremål og å ta riktige beslutninger ut fra egne og familiens prioriteringer, for en aktiv og bærekraftig utnyttelse av skogen.

  Emner for kurset:

  • Skogbruksplanens innhold.
  • Skogens utviklingsfaser.
  • Faguttrykk og terminologi.
  • Skogbruksplankartet.
  • Skogbrukets aktører.
  • Planens miljøinformasjon og skogeierens miljøansvar.
  • Skogfond og tilskuddsordninger.
  • Tømmerressursenes økonomiske verdi.
  • Å bruke planinformasjonen til planlegging av skogkultur, hogst, beregne tømmerinntekter, veibygging mm.

   

  Varighet og praktisk info

  Kurset er tilrettelagt for 3-4 timer, og gjennomføres ofte på kveldstid. Deltakerne tar med sin egen skogbruksplan.
  Diskusjon, erfaringsutveksling og avklarende spørsmål er sentrale deler i kurset.

  Instruktør / kursleder

 • Senior prosjektleder

  Steinar Lyshaug


  Driftsteknikk,og Infrastruktur

  996 37 311

  sl@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

 • Del på sosiale medier:
 • Kurskalender

 • Butikk

  Butikk

  Relaskop

  Relaskopet brukes til å finne skogbestandets grunnflatesum (m2 per hektar). Ved hjelp av volumtabell regnes grunnflatesummen om til bestandsvolum.

 • 48,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Evaluering av Bestway – støtteverktøy for planlegging av basveger

  Arbeidet med å digitalisere operative oppgaver i skogbruket blir drevet framover av tilgang på digitale data, data-verktøy og praktisk bruk av informasjonen fra disse. Ønsket om å effektivisere avvirkning og utkjøring av tømmer, og samtidig minimere kjøreskader har gjort at Skogforsk i Sverige har utviklet støtteverktøyet Bestway. Programmet gjør det lettere å planlegge basveger.

 • Les artikkel
 • Laserdata sammenstillt med maskindata

  Bærekraftig bruk av skogressursene i Norge

  Prosjektets primære mål var å bidra til bedre utnyttelse av skogressurser og produksjonsressurser samt å bidra til færre konflikter mellom miljøhensyn og skogsdrift i normalt og bratt terreng.
   

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook