VIS KURSMENY

SKJUL KURSMENY

Kursbeskrivelser

Høye driftspriser? Webinar

- Hva kan skogeier gjøre for å redusere kostnadene?

Hele landet, 10.11.2021

Kursdata

 • Dato:

  10.11.2021

 • Varighet:

  2 timer

 • Kurssted:

 • Kurskategori:

  Økonomi og skogfond

 • Påmelding

 • Til:

  Meld deg på her


  Telefon: 992 87 002


  E-post: mf@skogkurs.no

 • Innen:

  10.11.2021

 • Kursbeskrivelse

  Høye driftspriser? Webinar

  Webinaret er gratis.

  Kjennskap til kostnadsdriverne er grunnleggende i jakten på å spare kostnader og unngå høye driftspriser. Fokuset denne kvelden er hvilke tiltak vi kan gjøre på kort og lang sikt for å øke lønnsomheten og effektiviteten.

  Aktuelle tema:

  •  Hva påvirker driftsprisen? Tiltak på kort og lang sikt
  • De viktigste kostnadsdriverne
  • Hva lønner seg best; veibygging eller langs terrengtransport?  

  Dette webinaret er ett av tre gratis-webinarer fra Skogkurs høsten 2021. Webinaret er avgrenset i tid til 1 time – og gjennomføres fra kl 19.00 til 20.00.

  Instruktør / kursleder

 • Aktivt Skogbruk

  Mikael Fønhus

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Innføring i skogbruk
  Skogfond
  Bruk av skogbruksplan

  992 87 002

  mikael@fonhus.net

 • Finn andre ansatte

 • Del på sosiale medier:
 • Kurskalender

 • Butikk

  Butikk

  Skogkurs Resyme - Nr. 13 Tap ved tidlig hogst

  Den eldste delen av skogreisingsskogen på Vestlandet og nordover begynner å bli hogstmoden, spesielt på de beste bonitetene. Det står ofte store tømmervolum pr. arealenhet lenge før hogstmodenhet, og det kan være fristende å realisere denne trekapitalen. 

 • 15,-
 • Pris eks. frakt

  Ressurser og forvaltning

  Ressurser og forvaltning - Temabok

  Boka "Ressurser og forvaltning" inviterer skogeiere til å bearbeide oversikt over egne ressurser, inntektsmulighetene i skogen og hvordan skogeieren ut fra sin og familiens interesser og mål vil utnytte mulighetene i skogen.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Skogkurs Resyme - Nr. 10 Skogfond

  Skogbruk er en meget langsiktig næring, og det går mange tiår fra investeringer gjøres i et bestand til det kommer inntekter fra det samme bestandet. For å stimulere til økte investeringer i skogen har myndighetene blant annet etablert skogfondsordningen.

 • 15,-
 • Pris eks. frakt

  Smart bruk av skogfond - kurshefte

  Smart bruk av Skogfond - Kurshefte

  Dette kursheftet skal gi deg en pedagogisk innføring i hvorfor vi har skogfond, hvordan det virker, og ikke minst hvor god økonomisk ordning dette er for deg som skogeier.

 • 130,-
 • Pris eks. frakt

  Nåverdier og relative verdier - plastkort

  Brukes til å vurdere skogskjøtselstiltakenes lønnsomhet, og til å prioritere mellom skjøtselstiltak.

 • 10,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Skogfond - Skogkurs veileder

  De senere årene har det blitt utviklet mange nyttige og gode nettsteder, veiledere, kalkulatorer og animasjonsvideoer som viser hvordan skogfondet kan brukes. Så langt har ikke dette blitt systematisert og samlet. Med denne veilederen er det meste av relevant og tilgjengelig informasjon samlet på ett sted.

 • Les artikkel
 • Betal deg selv med skogfond

  Denne Excel-kalkulatoren viser hvordan du kan «lønne» deg selv med skogfond.

 • Les artikkel
 • Skogfond

  Her finner du Skogfondskalulatoren som beregner skogfondets virkning for din økonomi. Skogkurs har også utarbeidet et  nettsted som viser korrekt overføring fra kontoutskriften for skogfond til årets ligningsskjemaer, samt flere videoer og et resymé om temaet.

 • Les artikkel
 • Skog og ligning

  I denne artikkelen finner du fagstoff og hjelpemidler knyttet til skatteregler for skognæringen innført i 2016 - 2019.
   

 • Les artikkel
 • Skogbeskatning - Skogkurs veileder

  Fra og med inntektsårene 2016, 2017 og 2018 blir det innført store endringer i ligning og beskatning av skog.  Som en støtte for skogeiere, regnskapsførere og andre som gir råd til skogeieren, har vi laget en Skogkurs veileder. Justeringer for 2019 er også med i denne utgaven som er oppdatert i november 2020.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook