VIS KURSMENY

SKJUL KURSMENY

Kursbeskrivelser

Vedlikehold av motorkjedesag

Tingvoll, 10.12.2021

Kursdata

 • Dato:

  10.12.2021

 • Varighet:

  7.5 timer

 • Kurssted:

  tingvoll

 • Kurskategori:

  Hogst og Skogsdrift

 • 1 400,-

  ( Landbruket )


  2 300,-

  ( Andre bransjer )

 • Påmelding

 • Til:

  Gunnar Skuggevik


  Telefon: 40215171


  Deltakerbegrensning: Minimum 4, Maksimum 4

 • Innen:

  01.12.2021

 • Ved manglende fremmøte, eller avmelding mindre enn 3 dager før kursstart, fakturerers full kurspris.

 • Tilleggsinformasjon

  kurset er fullt


 • Kursbeskrivelse

  Vedlikehold av motorkjedesag

  Kursdeltaker vil etter endt kurs kunne foreta feilsøking og enkle reparasjoner i tillegg til daglig vedlikehold.

  Riktig vedlikehold og kvass redskap fører til færre reparasjoner, bedre utnyttelse av arbeidstiden og bidrar til at farlige arbeidssituasjoner kan unngås. Derfor er vedlikehold av motorsaga både økonomisk og sikkerhetsmessig viktig, samtidig som det gir en tryggere og triveligere arbeidsdag.

  Målgruppe
  Alle interesserte motorsagbrukere i stell og vedlikehold av motorsag.Sagas

  Emner for kurset
  Hele fagtemaet dekker hovedemner som

  • Sagas oppbygning og virkemåte,
  • Gjennomgang av sikkerhetsinnretninger og funksjon,
  • Filing og fileteknikk både i skogen og på verksted,
  • Kjedestramming
  • Riktig vedlikehold og rengjøring av sverd, drivhjul, klutsj og startapparat mm.
  • Justering av forgasser.
  • Riktig drivstoff og kjedeolje.
  • Feilsøkning og enkle reparasjoner.
  • Testing av saga.

  Varighet og praktisk info
  Innholdet tilpasses kursvarigheten: 7,5 - 10 eller 15 timer timer. På kurset benytter deltakerne sin egen sag. 5-8 deltakere pr kurs.
  Kurset dekker vedlikeholdsdelen av kravet om dokumentert opplæring i bruk av motorsag. For selve bruken av saga må dette tilegnes på et hogstkurs.

  Instruktør / kursleder

 • Aktivt Skogbruk

  Ingebrigt Landsem

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Innføring i skogbruk
  Bruk av skogbruksplan
  Stell og vedlikehold av motorsag
  Hogst
  Virkesutnytting
  Hogstteknikk med ergonomi og arbeidsmiljø
  Skogsdrift med landbrukstraktor
  Foryngelse
  Ungskogpleie
  Tynning
  Lauvskog
  Stammekvisting
  Lære med skogen - valgfag skogbruk
  Kulturlandskapet

  902 31 679

  ingebr-l@online.no

 • Finn andre ansatte

 • Del på sosiale medier:
 • Kurskalender

 • Butikk

  Butikk

  Innføring i virkesutnytting - iBooks for iPad

  Denne e-boka for iPad tar for seg virkesutnytting sett fra maskinførerens hverdag.

 • 39,-
 • Last ned fra iBooks

  Pris eks. frakt

 • Virkesverdi

  Virkesverdi - programvare

  Apteringsoppfølging i en ny tid. Programmet består av 3 deler:

  - Opparbeiding: Analyse av HPR-filer (produksjonsfiler)
  - Dimensjoner: Analyse av HQC-filer (kontrollmålingsfiler)
  - Aptering: Simulering

  Programmet kan installeres både på kontoret (PC) og i hogstmaskinen. I hogstmaskin kan programmet kontinuerlig overvåke «opparbeiding» og «dimensjoner».

 • 6250,-
 • Pris eks. frakt

  Virkesutnytting cd

  Virkesutnytting - CD med Powerpoint-presentasjoner

  Denne CD-platen inneholder 5 Powerpoint-presentasjoner.

 • 300,-
 • Pris eks. frakt

  Riktig og sikker hogst

  Riktig og sikker hogst

  Heftet er en veiledning i bruk av motorsag under hogst. Formålet er å gi oversikt over faremomenter og hvordan man kan takle disse.

 • 60,-
 • Pris eks. frakt

  Terrengskader - hefte

  Terrengskader ved skogsdrift

  Heftet er en praktisk veileder i å kvantifisere terrengskader og fremme tiltak for å redusere skadeomfanget.

 • 80,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Diameterspredning og korttømmerhåndtering som kostnadsdrivere

  Det er mange kostnadsdrivere som påvirker produktiviteten når ei skogsdrift skal gjennomføres. Første betingelsen for å unngå unødvendige kostnader er at vi kjenner kostnadsdriverne. Deretter kan vi sette inn tiltak; - kortsiktige og langsiktige.

 • Les artikkel
 • Kundetilfredshetsundersøkelse for skogsentreprenører

  Alle skogsentreprenører er på en eller annen måte konkurranseutsatte. For å vinne nye kunder, og holde på gamle, er det avgjørende å kjenne kundenes krav og forventninger.

  To spørreundersøkelser kan gi deg tilbakemelding på for fornøyde skogeierne eller skogbrukslederne/virksekjøperne er med deg som entreprenør. 

 • Les artikkel
 • kart

  Markfuktighetskart for skogen i Norge

  Det er et stort på fokus på å forebygge sporskader ved hogst og utkjøring av tømmer, og å sikre god vannkvalitet i bekker, elver og vann.

 • Les artikkel
 • Riktig og sikker hogst med motorsag

  Filmklippene skal bidra til færre ulykker og bedre arbeidsmiljø ved å fokusere på de mest utsatte arbeidsoperasjonene ved bruk av motorsag og hvordan gjennomføre disse på en sikker måte.

   

 • Les artikkel
 • Tynningsinstruks og resultatoppfølging

  Skogbrukets Kursinstitutt og Aktivt Skogbruk har utviklet program for beregninger ved tynning. Programmene er prøvd ut i samarbeid med maskinførere og Mjøsen Skog BA.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook