VIS KURSMENY

SKJUL KURSMENY

Kursbeskrivelser

Vindfallhogst - 7,5 timer

- Kurset er for personar som har erfaring med linjerydding

Telemark, 01.12.2021

Foto: Jon Eivind Vollen

Kursdata

 • Dato:

  01.12.2021

 • Varighet:

  7.5 timer

 • Kurssted:

  Hjartdal

 • Kurskategori:

  Hogst og Skogsdrift

 • 1 400,-

  ( Landbruket )


  2 300,-

  ( Andre bransjer )

 • Påmelding

 • Til:

  Tarjei Gjelstad


  Telefon: 95241315


  E-post: tarjei@morgedal.com


  Deltakerbegrensning: Minimum 5, Maksimum 7

 • Innen:

  29.11.2021

 • Ved manglende fremmøte, eller avmelding mindre enn 3 dager før kursstart, fakturerers full kurspris.

 • Tilleggsinformasjon

  Kurset er fullt. Ta kontakt om det er interesse for kurs. 


 • Kursbeskrivelse

  Vindfallhogst - 7,5 timer

  På dette kurset lærer deltakerne å utføre arbeidsoperasjoner i forbindelse med vindfallhogst. Deltakelse krever at generelt hogstkurs (bruk av motorsag) er gjennomført på forhånd.

  Vindfallhogst er forbundet med mange svært farlige arbeidsoperasjoner. Denne opplæringen skal forebygge ulykker.

  Målgruppe
  Kurset er spesielt tilpasset de som skal utføre hogst/opprydding og uttak av trær i vindfelt skog, og skogsarbeidere som samarbeider med skogsmaskin i oppryddingsarbeidet.

  Foto: Harald MeisingsetEmner for kurset:

  • Verneutstyr
  • Sikkerhet ved arbeid i vindfelt skog.
   Samarbeid og kommunikasjon mellom manuell skogsarbeider og skogsmaskin.
  • Aktuelt hjelpeutstyr
  • Sikre arbeidsmetoder og arbeidsrekkefølge
  • Sikre kappemetoder av stammer med store spenninger
  • Sikre metoder for løskapping fra rotvelte
  • Nedtaking av stammedeler og fastfelte trær.

  Egenøvelser er sentralt under hele kurset.
   
  Varighet og praktisk info
  Kurstid: 7,5 timer.

  Dette kurset er også aktuelt som oppfriskingskurs, hvis det er ei tid siden ordinært vindfallkurs ble gjennomført.

  Kurs gjennomføres med 5-6 deltakere, i tilknytning til arbeidsplassen eller i nærmiljøet. Når hogstkurs på forhånd er gjennomført dekker opplæringen kravet til dokumentert opplæring i vindfallhogst. 
   

  Instruktør / kursleder

 • Aktivt Skogbruk

  Tarjei Gjelstad

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Innføring i skogbruk
  Resurser og forvaltning
  Norsk PEFC Skogstandard
  Stell og vedlikehold av motorsag
  Hogst
  Virkesutnytting
  Hogstteknikk med ergonomi
  Skogsdrift med landbrukstraktor og vinsj
  Skogsdrift med landbrukstraktor med tømmerkran og henger
  Skogsdrift med slepebane
  Foryngelse
  Ungskogpleie
  Tynning
  Stammekvisting
  Flerbrukshensyn i skogbehandlingen
  Kulturlandskapet
  Biovarme
  Plantevernmidler (autorisasjonskurs)
  Lære med skogen - valgfag skogbruk
  Biovarme
  Kulturlandskapet

  952 41 315

  tarjei@morgedal.com

 • Finn andre ansatte

 • Del på sosiale medier:
 • Kurskalender

 • Butikk

  Butikk

  Innføring i virkesutnytting - iBooks for iPad

  Denne e-boka for iPad tar for seg virkesutnytting sett fra maskinførerens hverdag.

 • 39,-
 • Last ned fra iBooks

  Pris eks. frakt

 • Virkesverdi

  Virkesverdi - programvare

  Apteringsoppfølging i en ny tid. Programmet består av 3 deler:

  - Opparbeiding: Analyse av HPR-filer (produksjonsfiler)
  - Dimensjoner: Analyse av HQC-filer (kontrollmålingsfiler)
  - Aptering: Simulering

  Programmet kan installeres både på kontoret (PC) og i hogstmaskinen. I hogstmaskin kan programmet kontinuerlig overvåke «opparbeiding» og «dimensjoner».

 • 6250,-
 • Pris eks. frakt

  Virkesutnytting cd

  Virkesutnytting - CD med Powerpoint-presentasjoner

  Denne CD-platen inneholder 5 Powerpoint-presentasjoner.

 • 300,-
 • Pris eks. frakt

  Riktig og sikker hogst

  Riktig og sikker hogst

  Heftet er en veiledning i bruk av motorsag under hogst. Formålet er å gi oversikt over faremomenter og hvordan man kan takle disse.

 • 60,-
 • Pris eks. frakt

  Terrengskader - hefte

  Terrengskader ved skogsdrift

  Heftet er en praktisk veileder i å kvantifisere terrengskader og fremme tiltak for å redusere skadeomfanget.

 • 80,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Diameterspredning og korttømmerhåndtering som kostnadsdrivere

  Det er mange kostnadsdrivere som påvirker produktiviteten når ei skogsdrift skal gjennomføres. Første betingelsen for å unngå unødvendige kostnader er at vi kjenner kostnadsdriverne. Deretter kan vi sette inn tiltak; - kortsiktige og langsiktige.

 • Les artikkel
 • Kundetilfredshetsundersøkelse for skogsentreprenører

  Alle skogsentreprenører er på en eller annen måte konkurranseutsatte. For å vinne nye kunder, og holde på gamle, er det avgjørende å kjenne kundenes krav og forventninger.

  To spørreundersøkelser kan gi deg tilbakemelding på for fornøyde skogeierne eller skogbrukslederne/virksekjøperne er med deg som entreprenør. 

 • Les artikkel
 • kart

  Markfuktighetskart for skogen i Norge

  Det er et stort på fokus på å forebygge sporskader ved hogst og utkjøring av tømmer, og å sikre god vannkvalitet i bekker, elver og vann.

 • Les artikkel
 • Riktig og sikker hogst med motorsag

  Filmklippene skal bidra til færre ulykker og bedre arbeidsmiljø ved å fokusere på de mest utsatte arbeidsoperasjonene ved bruk av motorsag og hvordan gjennomføre disse på en sikker måte.

   

 • Les artikkel
 • Tynningsinstruks og resultatoppfølging

  Skogbrukets Kursinstitutt og Aktivt Skogbruk har utviklet program for beregninger ved tynning. Programmene er prøvd ut i samarbeid med maskinførere og Mjøsen Skog BA.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook