VIS KURSMENY

SKJUL KURSMENY

Kursbeskrivelser

Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

Flå, 26.03.2022

Kursdata

 • Dato:

  26.03.2022

 • Varighet:

  7.5 timer

 • Kurssted:

  Jakt og fiskesenteret på Flå

 • Kurskategori:

  Jakt og Utmarksnæring

 • 2 400,-

  (inkl. lunsj)

 • Påmelding

 • Til:

  Meld deg på HER!

 • Innen:

  25.03.2022

 • Tilleggsinformasjon

  Tidspunkt; 09.00 - 17.00

  Kurset er reklasseromsundervisning så det er ikke behov for å ha med uteklær, hund eller våpen.


 • Kursbeskrivelse

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

  Skogkurs har utviklet bransjestandard og et kursopplegg med tilslutning av Mattilsynet. Dette er et endags teorikurs som arrangeres over hele landet.

  I henhold til de nye forskriftene, skal Mattilsynet vurdere og gi sin tilslutning til opplegget for opplæring av feltkontrollører. Skogkurs har utviklet standard kursopplegg godkjent av Mattilsynet. Dette er et endags teorikurs over 8 timer som foregår innendørs - med forelesninger, erfaringsutvekslinger og demonstrasjoner.

  Kursprisen er satt til kr 2 100,- for kurs som går på ukedager og kr 2 400,- for kurs som går i helga eller som går på to kvelder. Inkludert i prisen er mat i kurstiden og kursdokumentasjonen som er:

  • Bransjestandard for feltkontroll av hjorteviltkjøtt
  • Fagheftet "Feltkontroll av hjorteviltkjøtt" ( 62 sider)
  • 20 erklæringsblanketter med buntestrips
  • Samleliste for kontrollerte dyr

  Ved kursets slutt vil godkjent feltkontrollør få utdelt kursbevis.

  Krav til deltakerne
  Kun personer med minimum 5 år som registrert jeger og minimum 5 års erfaring som hjorteviltjeger og som har aktivt deltatt i slakting av minimum 20 hjortevilt, kan delta på kurs og tildeles kontrollmyndighet. Det kreves ikke skriftlig dokumentasjon på dette, men vi baserer oss på gjensidig tillit.

  Personer som ikke fyller kravet for å bli feltkontrollør, kan delta på kurset, uten å blir godkjent feltkontrollør.

  Kursinnhold:

  • Lovverk og administrative bestemmelser
  • Kjøttkvalitet, hva er det?
  • Hjortevilts anatomi, fysiologi og adferd
  • Sykdommer hos hjortevilt i Norge
  • Skader på hjortevilt
  • Miljøforurensing, kjennetegn og helsefare
  • Livet i dødt hjorteviltkjøtt. Bakterier, virus og sopp
  • Kjøtthygiene i praksis, kjøtthåndtering
  • Lokaler til slakting og lagring av kjøtt
  • Standard for feltkontroll av hjorteviltkjøtt
  • Rutiner ved feltkontroll og omsetning av hjorteviltkjøtt

  Kursleder

 • Senior prosjektleder

  Dagh Bakka


  Vilt og utmarksnæring

  950 87 195

  db@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

 • Del på sosiale medier:
 • Kurskalender

 • Butikk

  Butikk

  Elgbeitetaksering

  Flere elgområder i landet blir utsatt for overbeite. Det gir svakere dyr og store skogskader i lang tid framover. Med beitetaksering etter denne utvidede standarden, vil forvaltere av elg og skog få oversikt og holde kontroll med beitet, og det blir lettere holde elgstammen på bærekraftig nivå.

 • 120,-
 • Pris eks. frakt

  Ettersøk - av skadet hjortevilt

  Forfatterne av dette fagheftet er Dagh Bakka og Vidar Holthe. De er blant landets mest erfarne og kunnskapsrike personer i temaet ettersøk av skadet hjortevilt.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Jaktledelse - Temahefte

  JAKTLEDELSE er skrevet med henblikk på dokumentasjon og bakgrunnstoff for SKIs kurs i Jaktledelse. Heftet står selvstendig, og kan derfor brukes ved ulike former for organisert opplæring eller ved selvstudium.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Jaktguiding - Temahefte

  Kompetanseheving for los og fører ved tilrettelagte jakter.

 • 180,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Kommunal viltforvaltning

  Skogkurs setter viltforvaltning på dagsorden, og vil ha særlig fokus på kommunale viltforvaltere og kommunal viltforvaltning. Vi kommer til å starte opp med et tilbud om regionale fagsamlinger for kommunale viltforvaltere. Et bidrag for å ivareta og styrke offentlig viltforvaltning.

 • Les artikkel
 • Skogshøns og skogbruk

  Skogshønsene jerpe, orrfugl og storfugl krever at det tas hensyn til viktige biotoper ved skogbrukstiltak. Mye ny kunnskap fra forskningsprosjekter og praktisk forvaltning har kommer den senere tid.

 • Les artikkel
 • Verdifull jakt

  Verdifull Jakt startet opp sommeren 2011 og hadde som formål å bidra til økt omsetning for de jaktturismebedriftene som deltok i prosjektet, noe det også gjorde for de 12 bedriftene som deltok.

 • Les artikkel
 • Næringsutvikling i og omkring vernede områder

  I løpet av prosjektperioden ble det utviklet og testet ut kompetansetiltak rettet mot grunneiere og andre for å stimulere til entreprenørskap og nyskaping i og rundt vernede områder.

 • Les artikkel
 • Feltkontroll

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt skal utføres av feltkontrollør som har gjennomført godkjent kurs. Ut fra kunnskap gitt i kurset og tidligere bakgrunn og praktisk erfaring, skal kontrollen vurdere dyrenes helsetilstand mens dyra var i live og den behandling slaktet og kjøttet har fått etter avliving.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook