VIS KURSMENY

SKJUL KURSMENY

Kursbeskrivelser

Hogst med motorsag - 15 timer

- Dokumentert opplæring

Solund, 09.03.2022

Kursdata

 • Startdato:

  09.03.2022


  Sluttdato:

  10.03.2022

 • Varighet:

  15 timer

 • Kurssted:

 • Kurskategori:

  Hogst og Skogsdrift

 • 2 250,-

  ( Landbruket )


  3 950,-

  ( Andre bransjer )

 • Påmelding

 • Til:

  Arnt Laukeland


  Telefon: +4799163200


  E-post: arnt.laukeland@outlook.com


  Deltakerbegrensning: Minimum 5, Maksimum 6

 • Innen:

  18.02.2022

 • Ved manglende fremmøte, eller avmelding mindre enn 3 dager før kursstart, fakturerers full kurspris.

 • Kursbeskrivelse

  Hogst med motorsag - 15 timer

  Kurset er tilpasset skogeierens arbeidsoppgaver og utfordringer.

  Kursdeltaker får opplæring i sikre felle- og kvisteteknikker. Sikkerhet og sikkerhetsregler. Deltakerne får innblikk i et aktuelt hogstopplegg, og hvordan hvordan et planlagt hogstopplegg bidrar til at utkjøringen kan skje på en sikker og hensiktsmessig måte. Ved å lære sikre arbeidsmetoder og effektiv arbeidsteknikk forebygges yrkes- og belastningsskader.

  For den som skal ta kurs i vindfallhogst kreves at et kurs som dette er gjennomført på forhånd.

  Kurset gir dokumentert sikkerhetsopplæring i bruk av motorkjedesag for denne type arbeidsoppgaver, i henhold til forskriften «Utførelse av arbeid» av 1. januar 2013.

  Emner for kurset

  • Sikkerhetsregler ved arbeid med motorkjedesag.
  • Riktig og sikre felle- og kvisteteknikker.
  • Bruk av arbeidsbenker.
  • Sikkerhet og bruk av et hogstopplegg, tilrettelagt for uttransport.
  • Nedtaking av fastfelte trær og sikker bruk av hjelpeutstyr.
  • Kapping av stammer i spenn.
  • Flerbrukshensyn
  • Riktig verneutstyr, bruk og vedlikehold.

  Varighet og praktisk info
  15 timer. På kurset benytter deltakerne sin egen sag og eget verneutstyr. Minimumsalder er 15 år (må ha fyllt 15 år innen kursstart). 5-6 deltakere pr kurs. Kurs gjennomføres både på yrkesdager og lørdager.

  Instruktør / kursleder

 • Aktivt Skogbruk

  Arnt Laukeland

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Innføring i skogbruk
  Skogfond
  Stell og vedlikehold av motorsag
  Hogst
  Virkesutnytting
  Risikovurdering av skog langs kraftlinjer
  Skogsdrift med landbrukstraktor
  Skogsdrift med landbrukstraktor med tømmerkran og henger
  Foryngelse
  Ungskogpleie
  Lauvskog
  Stammekvisting
  Flerbrukshensyn i skogbehandlingen
  Kulturlandskapet
  Vedproduksjon
  Biovarme
  Plantevernmidler (autorisasjonskurs)

  991 63 200

  arnt.laukeland@outlook.com

 • Finn andre ansatte

 • Del på sosiale medier:
 • Kurskalender

 • Butikk

  Butikk

  Innføring i virkesutnytting - iBooks for iPad

  Denne e-boka for iPad tar for seg virkesutnytting sett fra maskinførerens hverdag.

 • 39,-
 • Last ned fra iBooks

  Pris eks. frakt

 • Virkesverdi

  Virkesverdi - programvare

  Apteringsoppfølging i en ny tid. Programmet består av 3 deler:

  - Opparbeiding: Analyse av HPR-filer (produksjonsfiler)
  - Dimensjoner: Analyse av HQC-filer (kontrollmålingsfiler)
  - Aptering: Simulering

  Programmet kan installeres både på kontoret (PC) og i hogstmaskinen. I hogstmaskin kan programmet kontinuerlig overvåke «opparbeiding» og «dimensjoner».

 • 6250,-
 • Pris eks. frakt

  Virkesutnytting cd

  Virkesutnytting - CD med Powerpoint-presentasjoner

  Denne CD-platen inneholder 5 Powerpoint-presentasjoner.

 • 300,-
 • Pris eks. frakt

  Riktig og sikker hogst

  Riktig og sikker hogst

  Heftet er en veiledning i bruk av motorsag under hogst. Formålet er å gi oversikt over faremomenter og hvordan man kan takle disse.

 • 60,-
 • Pris eks. frakt

  Terrengskader - hefte

  Terrengskader ved skogsdrift

  Heftet er en praktisk veileder i å kvantifisere terrengskader og fremme tiltak for å redusere skadeomfanget.

 • 80,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Diameterspredning og korttømmerhåndtering som kostnadsdrivere

  Det er mange kostnadsdrivere som påvirker produktiviteten når ei skogsdrift skal gjennomføres. Første betingelsen for å unngå unødvendige kostnader er at vi kjenner kostnadsdriverne. Deretter kan vi sette inn tiltak; - kortsiktige og langsiktige.

 • Les artikkel
 • Kundetilfredshetsundersøkelse for skogsentreprenører

  Alle skogsentreprenører er på en eller annen måte konkurranseutsatte. For å vinne nye kunder, og holde på gamle, er det avgjørende å kjenne kundenes krav og forventninger.

  To spørreundersøkelser kan gi deg tilbakemelding på for fornøyde skogeierne eller skogbrukslederne/virksekjøperne er med deg som entreprenør. 

 • Les artikkel
 • kart

  Markfuktighetskart for skogen i Norge

  Det er et stort på fokus på å forebygge sporskader ved hogst og utkjøring av tømmer, og å sikre god vannkvalitet i bekker, elver og vann.

 • Les artikkel
 • Riktig og sikker hogst med motorsag

  Filmklippene skal bidra til færre ulykker og bedre arbeidsmiljø ved å fokusere på de mest utsatte arbeidsoperasjonene ved bruk av motorsag og hvordan gjennomføre disse på en sikker måte.

   

 • Les artikkel
 • Tynningsinstruks og resultatoppfølging

  Skogbrukets Kursinstitutt og Aktivt Skogbruk har utviklet program for beregninger ved tynning. Programmene er prøvd ut i samarbeid med maskinførere og Mjøsen Skog BA.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook