VIS KURSMENY

SKJUL KURSMENY

Kursbeskrivelser

Innføringskurs i skogbruk.

Gjerstad, 13.09.2022

Nye skogeiere

Kursdata

 • Startdato:

  13.09.2022


  Sluttdato:

  14.09.2022

 • Varighet:

  10 timer

 • Kurssted:

  Deltakerne får beskjed

 • Kurskategori:

  Grunnleggende om skogbruk

 • 1 830,-

  ( Landbruket )


  3 100,-

  ( Andre bransjer )

 • Påmelding

 • Til:

  Meld deg på her!


  Telefon: 94514862 Frode / 99317145 Jannicke


  E-post: frode.lindland@gjerstad.kommune.no


  Deltakerbegrensning: Minimum 5, Maksimum 10

 • Innen:

  08.09.2022

 • Ved manglende fremmøte, eller avmelding mindre enn 3 dager før kursstart, fakturerers full kurspris.

 • Tilleggsinformasjon

  Kl 17-22 begge kvelder. Første kveld er inne. Andre kveld er befaring.


 • Kursbeskrivelse

  Innføringskurs i skogbruk.

  Kurset gir grunnleggende kunnskaper om skogbruk, skogskjøtsel, prioriteringer og økonomi ut fra filosofien «din skog - dine muligheter». Kurset tilpasses skogeiernes forkunnskaper, ønsker og behov.

  Innforing temabokMålgruppe
  Nye skogeiere som har overtatt skogeiendom og som har liten eller ingen kjennskap til skogbruk. Og eiere som har eid en eiendom en tid, men har vært mindre aktiv i sin forvalterrolle.

  Emner for kurset
  Inne (kveld 3-4 timer):

  • Skogbruksplanen som verktøy.
  • Forvalteransvar og skogpolitikk.
  • Andre næringsmuligheter basert på eiendommens ressurser.
  • Flerbrukshensyn og skogstandard.
  • Skogens utviklingsfaser og om skogbehandling.
  • Skogbrukets aktører, og hvor skogeiere kan søke råd, veiledning og kompetanse.
  • Skogfondsordningen
  • Tømmerverdi og tømmeromsetning.

  Ute (ca 7,5 timer):
  Denne kursdelen har som mål å gi grunnleggende svar på spørsmålene: når, hvorfor og hvordan. Omfang, og emnenes innhold tilpasses deltakerne.

  • Skogens utviklingsfaser
  • Hogst
  • Foryngelse
  • Ungskogpleie

  Varighet og praktisk info
  Det anbefales å gjennomføre dette kurset på 10 timer, med en innekveld deretter en utedag i skogen. Det er også mulig å velge å gjennomføre bare innedelen eller utedelen.


  Dette kurset finnes også som fjernundervisning.
   

  Instruktør / kursleder

 • Aktivt Skogbruk mm.

  Jannicke Modell Røhmen

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Fagdag: Gullgruve på rot
  Innføring i skogbruk
  Skogfond
  Skogbruksplan (etter avtale)
  Norsk PEFC Skogstandard
  Stell og vedlikehold av motorsag
  Hogst
  Virkesutnytting
  Skogsdrift med landbrukstraktor og vinsj (etter avtale)
  Foryngelse
  Ungskogpleie
  Tynning
  Lauvskog
  Stammekvisting
  Kulturlandskapet


  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt
   

  GPS-jakt

  993 17 145

  jannicke.modell.rohmen@gmail.com

 • Finn andre ansatte

 • Del på sosiale medier:
 • Kurskalender

 • Butikk

  Butikk

  Innføring i skogbruk - Temabok

  Boka gir en enkel og kortfattet innføring i sentrale spørsmål både ved det å administrere og forvalte en eiendom og i hvordan skogen normalt skjøttes.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Førstehjelp for nye skogeiere på Agder

  Denne e-boka tar for seg de mest aktuelle temaer og problemstillinger som dukker opp for nye skogeiere - og henvender seg spesielt til nye skogeiere i Agderfylkene. Den er gratis og finnes i to utgaver: en iBooks som er beregnet på iPad og en PDF-utgave  for andre plattformer.

 • 0,-
 • Last ned fra iBooks

  Pris eks. frakt

 • Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  SKOGKURS Resymé

  SKOGKURS Resymé er kortfattede publikasjoner om aktuelle skogbrukstemaer. Last ned gratis - alle resyméene er i pdf-format tilrettelagt for utskrift (4 A4-sider). For å laste ned: klikk på Nr. og tekst!

 • Les artikkel
 • regional avvirkning

  Dynamisk presentasjon av skogstatistikk

  Her finner du fire nettsider med skogstatistikk som oppdateres automatisk når nye data kommer til: Tømmerpriser, Regional avvirkning og tilvekst, Skogkulturkart og Kommunalt kart over skutt elg og hjort.

 • Les artikkel

 •  

  Skog- og klimaordbok

  Skogkurs har i samarbeid med NIBIO utviklet en Skog- og klimaordbok med 245 begreper knyttet til dette temaområdet.

 • Les artikkel
 • Skogkurs på Youtube

  Viktige begreper i skogbruket

  Hva er et bestand, bonitet, hogstklasse og relaskop? Skogbruket bruker mange faguttrykk som kan være greit å kjenne. I åtte filmer forklares betydningen av de viktigste begrepene.

 • Les artikkel
 • Førstehjelp for nye skogeiere på Agder

  Denne e-boka tar for seg de mest aktuelle temaer og problemstillinger som dukker opp for nye skogeiere - og henvender seg spesielt til nye skogeiere i Agderfylkene. Den er gratis og finnes i to utgaver: en iBooks som er beregnet på iPad og en PDF-utgave  for andre plattformer.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook