VIS KURSMENY

SKJUL KURSMENY

Kursbeskrivelser

Smart bruk av skogfond

Gjerstad, 02.11.2022

Smart bruk av skogfond

Kursdata

  • Dato:

    02.11.2022

  • Varighet:

    4 timer

  • Kurssted:

    Deltakerne får beskjed

  • Kurskategori:

    Økonomi og skogfond

  • 990,-

    ( Landbruket )


    1 730,-

    ( Andre bransjer )

  • Påmelding

  • Til:

    Meld deg på her!


    Telefon: 94514862 Frode / 99317145 Jannicke


    E-post: frode.lindland@gjerstad.kommune.no


    Deltakerbegrensning: Minimum 5, Maksimum 12

  • Innen:

    28.10.2022

  • Ved manglende fremmøte, eller avmelding mindre enn 3 dager før kursstart, fakturerers full kurspris.

  • Tilleggsinformasjon

    Kl 17-21


  • Kursbeskrivelse

    Smart bruk av skogfond

    Skogfond er et svært gunstig virkemiddel. Når skogfondsmidlene brukes riktig øker nettoinntekten til skogeier betydelig. Tilsvarende øker lønnsomheten av investeringene.

    Se kurspresentasjonen over: 2 minutter video.


    For å delta på kurs, sjekk vår kurskalender


    - eller ta kontakt med din nærmeste «skogfondinstruktør»


    Kurset gir deg innsikt i hva skogfondet kan benyttes til, den økonomiske virkningen for skogeiers nettoinntekt, rutinene ved bruk av fondet, pålogging og praktisk bruk av eiendommens web-baserte skogfondskonto og beregning av nødvendig skogfondstrekk.

    For bedre å forstå virkningen av skogfond, og hvordan de skattemessige fordelene framkommer, tar kurset i bruk «skogfondspillet» som viser pengeflyten når skogfondmidlene benyttes til å dekke investeringer i skogen.

    På denne måten får deltakerne se hvordan skogeiers nettoinntekt øker etter ei drift og påfølgende investeringer - ved riktig bruk av skogfondsmidlene.

    Emner for kurset

    • Når skal det innbetales midler til skogfond, og når er det fritatt?
    • Bruksområder for skogfondet, særlig de som gir skattefordel.
    • Beregning av skogfondsats.
    • Skogfondskalkulatoren.
    • "Skogfondspillet" som viser pengeflyten når skogfondet brukes, og merinntekten skogeieren sitter igjen med i lommeboka når skogfond utnyttes maksimalt.
    • Lønnsomheten av å bruke skogfond til investeringene (skogkultur, veier, planer, miljø, kompetanse mm.)
    • Skogeiendommens web-baserte skogfondskonto: Påloggingsprosedyre, oversikter og praktisk bruk. 

    Varighet og praktisk info
    Kurset varer 4 timer. Kurset legger vekt på spørsmål og diskusjon rundt emnene, og det er fordelaktig at deltakerantallet ikke overstiger 8-10 pr. kurs.

    Instruktør / kursleder

  • Aktivt Skogbruk mm.

    Jannicke Modell Røhmen

    Vis instruktørautorisasjoner

    Skjul instruktørautorisasjoner

    Fagdag: Gullgruve på rot
    Innføring i skogbruk
    Skogfond
    Skogbruksplan (etter avtale)
    Norsk PEFC Skogstandard
    Stell og vedlikehold av motorsag
    Hogst
    Virkesutnytting
    Skogsdrift med landbrukstraktor og vinsj (etter avtale)
    Foryngelse
    Ungskogpleie
    Tynning
    Lauvskog
    Stammekvisting
    Kulturlandskapet


    Feltkontroll av hjorteviltkjøtt
     

    GPS-jakt

    993 17 145

    jannicke.modell.rohmen@gmail.com

  • Finn andre ansatte

  • Del på sosiale medier:
  • Kurskalender

  • Butikk

    Butikk

    Skogkurs Resyme - Nr. 13 Tap ved tidlig hogst

    Den eldste delen av skogreisingsskogen på Vestlandet og nordover begynner å bli hogstmoden, spesielt på de beste bonitetene. Det står ofte store tømmervolum pr. arealenhet lenge før hogstmodenhet, og det kan være fristende å realisere denne trekapitalen. 

  • 15,-
  • Pris eks. frakt

    Ressurser og forvaltning

    Ressurser og forvaltning - Temabok

    Boka "Ressurser og forvaltning" inviterer skogeiere til å bearbeide oversikt over egne ressurser, inntektsmulighetene i skogen og hvordan skogeieren ut fra sin og familiens interesser og mål vil utnytte mulighetene i skogen.

  • 200,-
  • Pris eks. frakt

    Skogkurs Resyme - Nr. 10 Skogfond

    Skogbruk er en meget langsiktig næring, og det går mange tiår fra investeringer gjøres i et bestand til det kommer inntekter fra det samme bestandet. For å stimulere til økte investeringer i skogen har myndighetene blant annet etablert skogfondsordningen.

  • 15,-
  • Pris eks. frakt

    Smart bruk av skogfond - kurshefte

    Smart bruk av Skogfond - Kurshefte

    Dette kursheftet skal gi deg en pedagogisk innføring i hvorfor vi har skogfond, hvordan det virker, og ikke minst hvor god økonomisk ordning dette er for deg som skogeier.

  • 130,-
  • Pris eks. frakt

    Nåverdier og relative verdier - plastkort

    Brukes til å vurdere skogskjøtselstiltakenes lønnsomhet, og til å prioritere mellom skjøtselstiltak.

  • 10,-
  • Pris eks. frakt

    Vis flere produkter

    Kunnskap

    Kunnskap

    Skogfond - Skogkurs veileder

    De senere årene har det blitt utviklet mange nyttige og gode nettsteder, veiledere, kalkulatorer og animasjonsvideoer som viser hvordan skogfondet kan brukes. Så langt har ikke dette blitt systematisert og samlet. Med denne veilederen er det meste av relevant og tilgjengelig informasjon samlet på ett sted.

  • Les artikkel
  • Betal deg selv med skogfond

    Denne Excel-kalkulatoren viser hvordan du kan «lønne» deg selv med skogfond.

  • Les artikkel
  • Veiøkonomi - Skogkurs veileder

    I denne er det meste av relevant og tilgjengelig informasjon om veiøkonomi samlet på ett sted.

  • Les artikkel
  • Skogfond

    Her finner du Skogfondskalulatoren som beregner skogfondets virkning for din økonomi. Skogkurs har også utarbeidet et  nettsted som viser korrekt overføring fra kontoutskriften for skogfond til årets ligningsskjemaer, samt flere videoer og et resymé om temaet.

  • Les artikkel
  • Skog og ligning

    I denne artikkelen finner du fagstoff og hjelpemidler knyttet til skatteregler for skognæringen innført i 2016 - 2019.
     

  • Les artikkel
  • Vis flere artikler

    Facebook