VIS KURSMENY

SKJUL KURSMENY

Kursbeskrivelser

Norsk PEFC Skogstandard for skogeiere

Sunnfjord, 20.01.2022

Kursdata

 • Dato:

  20.01.2022

 • Varighet:

  7.5 timer

 • Kurssted:

 • Kurskategori:

  Skogsertifisering og miljøhensyn

 • 1 570,-

  ( Landbruket )


  2 590,-

  ( Andre bransjer )

 • Påmelding

 • Til:


  Telefon: 913 15 495


  E-post: ruben@skogselskapet.no


  Deltakerbegrensning: Minimum 5

 • Innen:

  14.01.2022

 • Ved manglende fremmøte, eller avmelding mindre enn 3 dager før kursstart, fakturerers full kurspris.

 • Oppdragsgiver:

  skogselskapet sogn og fjordane

 • Kursbeskrivelse

  Norsk PEFC Skogstandard for skogeiere

  På kurset får deltakerne kunnskap om Norsk PEFC Skogstandard med kravpunkter og kravpunktenes praktiske betydning for forvaltning og drift av skogeiendom.
  For skogeiere som hogger selv oppfylles også kompetansekravet til de fleste tømmerkjøpere for å få levere tømmer.


  Målgruppe
  Kurset er spesielt tilrettelagt for skogeiere som ønsker en innføring i Norsk PEFC Skogstandard.
  Vi har instruktører i Aust- og Vest Agder, Oppland, Hedmark, Trøndelag og Nordland.

  Emner for kurset
  Teoridel (3-4 timer):
  Her ser vi på sjølve sertifiseringen og hvordan den fungerer. Vi går gjennom alle kravpunktene med spesiell vekt på skogeierens forvalteransvar. Hvilke kravpunkter som blir mest vektlagt kan variere noe med hvilken geografi vi er i. Oppgaveløsing med gjennomgang til slutt.
  Diskusjon og erfaringsutveksling.

  Feltbefaring (3-4 timer):
  Vi ser nærmere på aktuelle tiltak og praktiske problemstillinger ved drift og forvaltning av skogen, og hvordan kravpunktene tilpasses virkeligheten.
  Diskusjon og erfaringsutveksling

  Varighet og praktisk info
  Det anbefalte kurset er til sammen 7,5 timer, fordelt på teorimodul og feltbefaring. Disse kan også gjennomføres enkeltvis. Kursheftet Norsk PEFC Skogstandard er inkludert i kursprisen, og deles ut på teorikvelden.

  Instruktør / kursleder

 • Aktivt Skogbruk

  Rolf Erling Loe

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Norsk PEFC Skogstandard
  Fagdag: Gullgruve på rot
  Skogfond
  Stell og vedlikehold av motorsag
  Hogst
  Risikovurdering av skog langs kraftlinjer
  Foryngelse
  Ungskogpleie
  Tynning

  Integrert plantevern i skog

  976 15 835

  rolf.loe@online.no

 • Finn andre ansatte

 • Del på sosiale medier:
 • Kurskalender

 • Butikk

  Butikk

  Norsk PEFC Skogstandard - Kurshefte

  Dette heftet er skrevet med tanke på kurs i Norsk PEFC Skogstandard, enten som fjernundervisning eller tradisjonelle kurs med instruktør/lærer.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Miljøregistreringer i skog

  Miljøregistrering i skog (MiS) har vært en del av skogbruksplanleggingen siden 2001. Kartleggingen gir skogeier informasjon om arealer som er særlig viktige å ta vare på, og MiS utgjør i dag en viktig del av miljøsertifiseringen i skog.  

 • Les artikkel
 • Skogkurs info om miljøhensyn

  Ulike miljøhensyn og fokus på bærekraft blir stadig mer aktuelt i det moderne skogbruket.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook