VIS KURSMENY

SKJUL KURSMENY

Kursbeskrivelser

Integrert plantevern i skog – en kombinasjon av behandlingsmåter for å sikre god foryngelse

Setesdal, 11.06.2022

Plantevern

Kursdata

 • Dato:

  11.06.2022

 • Varighet:

  7.5 timer

 • Kurssted:

 • Kurskategori:

  Skogskjøtsel

 • 1 780,-

  ( Landbruket )


  3 070,-

  ( Andre bransjer )

 • Påmelding

 • Til:

  Påmeldingsskjema


  E-post: kjellar@skogkurs.no


  Deltakerbegrensning: Minimum 5, Maksimum 6

 • Innen:

  03.06.2022

 • Ved manglende fremmøte, eller avmelding mindre enn 3 dager før kursstart, fakturerers full kurspris.

 • Kursbeskrivelse

  Integrert plantevern i skog – en kombinasjon av behandlingsmåter for å sikre god foryngelse

  Kurset skal gi deg teoretisk og praktisk kunnskap om hvordan kombinere metoder i foryngelsesfasen for å sikre optimal framtidsskog selv på de mest krevende skogsmarkene.

  Vi tar i bruk både mekaniske og kjemiske metoder og kombinerer dem, og vi tar i bruk nye redskaper og metoder med tanke på å redusere bruken av kjemiske plantevernmidler til et minimum.

  Autorisasjonskursene er generelle for jordbruksproduksjoner og omhandler bare i liten grad utstyr og metoder for skogbruket. Dette er et påbyggingskurs for skogbruket, men kurset gir ikke autorisasjon for bruk av kjemiske plantevernmidler. Det kreves ikke autorisasjonsbevis for å gjennomføre kurset.

  Målgruppe:
  Skogsarbeidere, skogeiere eller gårdbrukere som skal eller vurderer å utføre tiltak i ungskogen med bruk av plantevernmiddel. Skogkulturansvarlige, gartnere og parkansvarlige vil også ha nytte av kurset.

  Læringsmål:
  Kjennskap til forskrift om plantevernmidler og prinsippene om integrert plantevern. Kunne vurdere alle aktuelle tiltak og kombinasjoner av tiltak for effektive, rimelige og miljøvennlige foryngelsestiltak i skogbruket. 

  Kursinnhold:
  UTE (inne): 1,5 timer: Forskrifter, begreper, planlegging og integrert plantevern,forskning og erfaringer, plantevernjournal, merking og varsling.
  UTE (inne): 1 time: personlig beskyttelse, gjennomgang av ryggtåkesprøyte og pumpekanne, praktiske råd, arbeidsmetodikk spesielt med kombinasjon ryddesag og pumpekanne for stubbebehandling.
  UTE 5 timer: planlegging av tiltak med IPV, arbeid med ryggtåkesprøyte i felt, arbeid med stubbebehandling i felt.

  Praktisk informasjon:
  Kurset går over 7,5 time på en dag. Hele kurset, eller deler av det, gjennomføres utendørs.
  Kurset kan tilpasses lokale forhold og gjennomføres av Aktivt Skogbruk, for nærmere informasjon ta kontakt med Skogkurs ved Bjørn Einar Rakstang, tlf 913 07 576.


  Instruktørene Hans Ole Arnesen, Stein Ivan Elvelund og Kjell Arne Rosseland er utdannet for å holde kurs i integrert plantevern.

  Instruktør / kursleder

 • Aktivt Skogbruk

  Kjell Arne Rosseland

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Fagdag: Gullgruve på rot
  Innføring i skogbruk
  Skogfond
  Norsk PEFC Skogstandard
  Stell og vedlikehold av motorsag
  Hogst
  Risikovurdering av skog langs kraftlinjer
  Foryngelse
  Ungskogpleie
  Tynning
  Integrert plantevern i skog
  Skogsdrift med landbrukstraktor og vinsj (etter avtale)

  918 35 575

  karnross@online.no

 • Finn andre ansatte

 • Del på sosiale medier:
 • Kurskalender

 • Butikk

  Butikk

  Resyme 4

  Skogkurs Resyme - Nr. 04 Planting

  Etablering av ny foryngelse, for å sikre ny produksjon og god økonomi i fremtidsskogen, er det viktigste tiltaket som gjøres etter hogst. Å plante gir sikkerhet for rask og god etablering, kortere omløpstid og jevn plantetetthet.

 • 15,-
 • Pris eks. frakt

  Markberedning - iBooks for iPad

  Denne iPad-versjonen om MARKBEREDNING er basert på Skogkursresymeet med samme navn. Initiativtakerne til den nye standarden for markberedning er skogeierandelslagene Glommen, Viken og Mjøsen, SB Skog, Norskog, Statskog SF og fylkesmennene i Hedmark og Oppland. Skogbrukets Kursinstitutt har hatt prosjektledelsen og prosjekteierskapet.

 • 39,-
 • Last ned fra iBooks

  Pris eks. frakt

 • Skogkurs Resyme - Nr. 03 Råtebekjempelse

  Kvalitetsvirke er framtidas krav, og råtefrekvensen i granskogene må reduseres. Rotkjuka er den viktigste råtesoppen i granskog. Infeksjon via stubbesnitt etter tynning er en viktig smittevei.

 • 15,-
 • Pris eks. frakt

  tynning

  Tynning i gran- og furuskog - Temabok

  Med økende andel yngre skog gir boka kunnskap om hvordan skogbehandlingen kan utføres, og hvilke muligheter disse arealene utgjør for eiendommen.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Skogkurs Resyme - Nr. 08 Maskinell Planting

  I de senere åra har maskinell planting blitt mer aktuelt, både fordi det er vanskelig å skaffe kvalifisert arbeidskraft og at det etterhvert produseres plantemaskiner som passer bedre for norske forhold.

 • 15,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Markberedning i Trøndelag

  LENSA har i samarbeid med Skogkurs utarbeidet en 4 siders informasjon om utførelse av markberedning. Last ned i PDF-format!

 • Les artikkel
 • Kjempespringfrø

  Integrert plantevern i skog – en kombinasjon av behandlingsmåter for å sikre god foryngelse

  Konkurrende vegetasjon kan bli så problematisk at det er nødvendig å bruke en kombinasjon av tilpassede metoder i foryngelse- og ungskogpleien. Dette kan inkludere begrenset bruk av plantevernmidler, men målet er å oppnå et godt resultat med ingen eller minimal bruk av disse midlene.

 • Les artikkel
 • Grøfting etter hogst på skogsmark

  Grøfting etter hogst på skogsmark

  Grøfterensk og suppleringsgrøfting gjennomføres for å bedre foryngelsesforholdene på arealer med midlertidig høyere grunnvannsnivå etter hogst. Trær trenger næring, lys, varme og vann for å vokse bra. I mange områder vil grunnvannet stå 5-10 cm under markoverflata i vekstsesongen etter hogst.

 • Les artikkel
 • Tynningsnorm

  Det er mange som har meninger om tynning, både positive og negative. Spesielt når det kommer til tynning i gran pågår det en kontinuerlig diskusjon om det skal gjennomføres eller ikke. Klimaendringer kan påvirke bestandets volumproduksjon både positivt og negativt. Økt nedbør kan gi økt tilvekst, mens høyere temperaturer og tørkeperioder kan påvirke produksjonen i stor grad. Behovet for aktiv skogbehandling i form av ungskogpleie og/eller tynning vil bli større i framtiden med ett klima i endring.

 • Les artikkel
 • Viser forsiden

  Planting og såing av furu – Skogkurs veileder

  Interessen for å forynge furu gjennom planting og såing er økende. Dette har sammenheng med at vi i dag har arealer bestokket med gran som med fordel kunne vært furu.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook