VIS KURSMENY

SKJUL KURSMENY

Kursbeskrivelser

Ungskogpleie

Kragerø, 30.06.2022

Kursdata

 • Startdato:

  30.06.2022


  Sluttdato:

  01.07.2022

 • Varighet:

  15 timer

 • Kurssted:

  Skagerak trepleie

 • Kurskategori:

  Skogskjøtsel

 • 2 250,-

  ( Landbruket )


  3 950,-

  ( Andre bransjer )

 • Påmelding

 • Til:

  Meld deg på her!


  Deltakerbegrensning: Minimum 5, Maksimum 6

 • Innen:

  15.06.2022

 • Ved manglende fremmøte, eller avmelding mindre enn 3 dager før kursstart, fakturerers full kurspris.

 • Tilleggsinformasjon

  Kurset er fra kl 08.30-16.00 begge dager


 • Kursbeskrivelse

  Ungskogpleie

  Kurset gir kunnskap om planlegging, prioritering av bestand og resultatkontroll samt riktig bruk av ryddesag. 

   

  Målgruppe
  Kurset er beregnet på skogsarbeidere og skogeiere som skal utføre ungskogpleie.

  Emner for kurset

  Dette kurset legger vekt på å gjøre riktige prioriteringer og beslutninger ut fra bestandenes behov for pleie, samt hva som er viktig når det praktiske arbeidet skal utføres.

  I den praktiske delen læres også riktig planlegging av arbeidet, gjennomføring med bruk av ryddesag og et rasjonelt arbeidsopplegg, samt resultatkontroll. 

  • Vurdering av tetthet og rett tidspunkt for ungskogpleie.
  • Trevalg.
  • Planlegging av arbeidet.
  • Prioritering av bestand for ungskogpleie.
  • Ungskogpleiens økonomi
  • Flerbrukshensyn.
  • Filing av ryddesagblad.
  • Innstillinger av sele.
  • God arbeidsteknikk.
  • Sikkerhet og verneutstyr
  • Resultatkontroll.

  Varighet og praktisk info
  Kurs arrangeres med ulike varigheter. Med dette kursinnholdet er 15 timer det mest vanlige. Gjennomføres med 5-8 deltakere på arbeidsplassen eller i nærmiljøet. Kurset gjennomføres i skogen, og praktiske øvinger er en vesentlig del av kursinnholdet. Deltakeren benytter sin egen ryddesag.
  Den praktiske delen av kurset dekker kravet til dokumentert opplæring i bruk av ryddesag. 

  Instruktør / kursleder

 • Aktivt Skogbruk

  Peder Aarø

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Stell og vedlikehold av motorsag
  Hogst
  Virkesutnytting
  Risikovurdering av skog langs kraftlinjer
  Hogstteknikk med ergonomi og arbeidsmiljø
  Foryngelse
  Ungskogpleie
  Tynning
  Stammekvisting
  Flerbrukshensyn i skogbehandlingen
  Juletreproduksjon
  Plantevernmidler (autorisasjonskurs)

  907 61 576

  peder@skagerak-trepleie.no

 • Finn andre ansatte

 • Del på sosiale medier:
 • Kurskalender

 • Butikk

  Butikk

  Resyme 4

  Skogkurs Resyme - Nr. 04 Planting

  Etablering av ny foryngelse, for å sikre ny produksjon og god økonomi i fremtidsskogen, er det viktigste tiltaket som gjøres etter hogst. Å plante gir sikkerhet for rask og god etablering, kortere omløpstid og jevn plantetetthet.

 • 15,-
 • Pris eks. frakt

  Markberedning - iBooks for iPad

  Denne iPad-versjonen om MARKBEREDNING er basert på Skogkursresymeet med samme navn. Initiativtakerne til den nye standarden for markberedning er skogeierandelslagene Glommen, Viken og Mjøsen, SB Skog, Norskog, Statskog SF og fylkesmennene i Hedmark og Oppland. Skogbrukets Kursinstitutt har hatt prosjektledelsen og prosjekteierskapet.

 • 39,-
 • Last ned fra iBooks

  Pris eks. frakt

 • Skogkurs Resyme - Nr. 03 Råtebekjempelse

  Kvalitetsvirke er framtidas krav, og råtefrekvensen i granskogene må reduseres. Rotkjuka er den viktigste råtesoppen i granskog. Infeksjon via stubbesnitt etter tynning er en viktig smittevei.

 • 15,-
 • Pris eks. frakt

  tynning

  Tynning i gran- og furuskog - Temabok

  Med økende andel yngre skog gir boka kunnskap om hvordan skogbehandlingen kan utføres, og hvilke muligheter disse arealene utgjør for eiendommen.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Skogkurs Resyme - Nr. 08 Maskinell Planting

  I de senere åra har maskinell planting blitt mer aktuelt, både fordi det er vanskelig å skaffe kvalifisert arbeidskraft og at det etterhvert produseres plantemaskiner som passer bedre for norske forhold.

 • 15,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Markberedning i Trøndelag

  LENSA har i samarbeid med Skogkurs utarbeidet en 4 siders informasjon om utførelse av markberedning. Last ned i PDF-format!

 • Les artikkel
 • Kjempespringfrø

  Integrert plantevern i skog – en kombinasjon av behandlingsmåter for å sikre god foryngelse

  Konkurrende vegetasjon kan bli så problematisk at det er nødvendig å bruke en kombinasjon av tilpassede metoder i foryngelse- og ungskogpleien. Dette kan inkludere begrenset bruk av plantevernmidler, men målet er å oppnå et godt resultat med ingen eller minimal bruk av disse midlene.

 • Les artikkel
 • Grøfting etter hogst på skogsmark

  Grøfting etter hogst på skogsmark

  Grøfterensk og suppleringsgrøfting gjennomføres for å bedre foryngelsesforholdene på arealer med midlertidig høyere grunnvannsnivå etter hogst. Trær trenger næring, lys, varme og vann for å vokse bra. I mange områder vil grunnvannet stå 5-10 cm under markoverflata i vekstsesongen etter hogst.

 • Les artikkel
 • Tynningsnorm

  Det er mange som har meninger om tynning, både positive og negative. Spesielt når det kommer til tynning i gran pågår det en kontinuerlig diskusjon om det skal gjennomføres eller ikke. Klimaendringer kan påvirke bestandets volumproduksjon både positivt og negativt. Økt nedbør kan gi økt tilvekst, mens høyere temperaturer og tørkeperioder kan påvirke produksjonen i stor grad. Behovet for aktiv skogbehandling i form av ungskogpleie og/eller tynning vil bli større i framtiden med ett klima i endring.

 • Les artikkel
 • Viser forsiden

  Planting og såing av furu – Skogkurs veileder

  Interessen for å forynge furu gjennom planting og såing er økende. Dette har sammenheng med at vi i dag har arealer bestokket med gran som med fordel kunne vært furu.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook