VIS KURSMENY

SKJUL KURSMENY

Kursbeskrivelser

Skjøtsel av lauvskog – 7,5 timer

hedmarken, 07.04.2022

Lauvskog

Kursdata

 • Dato:

  07.04.2022

 • Varighet:

  7.5 timer

 • Kurssted:

 • Kurskategori:

  Skogskjøtsel

 • 1 570,-

  ( Landbruket )


  2 590,-

  ( Andre bransjer )

 • Påmelding

 • Til:

  Meld deg på her!


  Telefon: 95022475


  E-post: ivan@elvelundskogpleie.no


  Deltakerbegrensning: Minimum 5

 • Innen:

  01.04.2022

 • Ved manglende fremmøte, eller avmelding mindre enn 3 dager før kursstart, fakturerers full kurspris.

 • Kursbeskrivelse

  Skjøtsel av lauvskog – 7,5 timer

  Deltakeren får innblikk i det mangfold av muligheter lauvskogen kan brukes til. Hovedvekten er lagt på ungskogpleie, stammekvisting og tynning.

  Kunnskapene om stedstilpasset skogbruk, miljø- og ressursforvaltning tilsier at utnyttelse av lauvtrevirke bør øke. Lauvskogen har et langt større potensial enn som i dag utnyttes.

  Emner for kurset

  • Vurdering av tetthet og rett tidspunkt for ungskogpleie.
  • Treslagsvalg
  • Hva er kostnadseffektiv ungskogpleie, og hvordan utføres den?
  • Lønnsomhetsvurderinger av tiltak
  • Kvalitetsorientert skjøtsel
  • Stammekvisting
  • Prioriteringer

  Varighet og praktisk info
  Kurset tilbys som to varianter på henholdsvis 7,5 og 10 timers varighet.
  Kurset på 7,5 timer arrangeres som et dagskurs ute i skogen med øvelser i tilknytning til lauvskogbestand. Dette kurset legger mest vekt på de praktiske momentene.

  Kurset på 10 timer består av en kveld med teori om biologiske og økonomiske emner, samt utedagen tilsvarende 7,5 timers kurset.

  Dette er et kurs med 5-8 deltakere som gjennomføres i nærmiljøet sammen med instruktør.

   

  Instruktør / kursleder

 • Aktivt Skogbruk

  Stein Ivan Elvelund


  Stell og vedlikehold av motorsag

  Hogst

  Risikovurdering av skog langs kraftlinjer

  Foryngelse

  Ungskogpleie

  Tynning

  Integrert plantevern i skog

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Stell og vedlikehold av motorsag

  Hogst

  Risikovurdering av skog langs kraftlinjer

  Foryngelse

  Ungskogpleie

  Tynning

  Integrert plantevern i skog

  950 22 475

  ivan@elvelundskogpleie.no

 • Finn andre ansatte

 • Del på sosiale medier:
 • Kurskalender

 • Butikk

  Butikk

  Resyme 4

  Skogkurs Resyme - Nr. 04 Planting

  Etablering av ny foryngelse, for å sikre ny produksjon og god økonomi i fremtidsskogen, er det viktigste tiltaket som gjøres etter hogst. Å plante gir sikkerhet for rask og god etablering, kortere omløpstid og jevn plantetetthet.

 • 15,-
 • Pris eks. frakt

  Markberedning - iBooks for iPad

  Denne iPad-versjonen om MARKBEREDNING er basert på Skogkursresymeet med samme navn. Initiativtakerne til den nye standarden for markberedning er skogeierandelslagene Glommen, Viken og Mjøsen, SB Skog, Norskog, Statskog SF og fylkesmennene i Hedmark og Oppland. Skogbrukets Kursinstitutt har hatt prosjektledelsen og prosjekteierskapet.

 • 39,-
 • Last ned fra iBooks

  Pris eks. frakt

 • Skogkurs Resyme - Nr. 03 Råtebekjempelse

  Kvalitetsvirke er framtidas krav, og råtefrekvensen i granskogene må reduseres. Rotkjuka er den viktigste råtesoppen i granskog. Infeksjon via stubbesnitt etter tynning er en viktig smittevei.

 • 15,-
 • Pris eks. frakt

  tynning

  Tynning i gran- og furuskog - Temabok

  Med økende andel yngre skog gir boka kunnskap om hvordan skogbehandlingen kan utføres, og hvilke muligheter disse arealene utgjør for eiendommen.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Skogkurs Resyme - Nr. 08 Maskinell Planting

  I de senere åra har maskinell planting blitt mer aktuelt, både fordi det er vanskelig å skaffe kvalifisert arbeidskraft og at det etterhvert produseres plantemaskiner som passer bedre for norske forhold.

 • 15,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Markberedning i Trøndelag

  LENSA har i samarbeid med Skogkurs utarbeidet en 4 siders informasjon om utførelse av markberedning. Last ned i PDF-format!

 • Les artikkel
 • Kjempespringfrø

  Integrert plantevern i skog – en kombinasjon av behandlingsmåter for å sikre god foryngelse

  Konkurrende vegetasjon kan bli så problematisk at det er nødvendig å bruke en kombinasjon av tilpassede metoder i foryngelse- og ungskogpleien. Dette kan inkludere begrenset bruk av plantevernmidler, men målet er å oppnå et godt resultat med ingen eller minimal bruk av disse midlene.

 • Les artikkel
 • Grøfting etter hogst på skogsmark

  Grøfting etter hogst på skogsmark

  Grøfterensk og suppleringsgrøfting gjennomføres for å bedre foryngelsesforholdene på arealer med midlertidig høyere grunnvannsnivå etter hogst. Trær trenger næring, lys, varme og vann for å vokse bra. I mange områder vil grunnvannet stå 5-10 cm under markoverflata i vekstsesongen etter hogst.

 • Les artikkel
 • Tynningsnorm

  Det er mange som har meninger om tynning, både positive og negative. Spesielt når det kommer til tynning i gran pågår det en kontinuerlig diskusjon om det skal gjennomføres eller ikke. Klimaendringer kan påvirke bestandets volumproduksjon både positivt og negativt. Økt nedbør kan gi økt tilvekst, mens høyere temperaturer og tørkeperioder kan påvirke produksjonen i stor grad. Behovet for aktiv skogbehandling i form av ungskogpleie og/eller tynning vil bli større i framtiden med ett klima i endring.

 • Les artikkel
 • Viser forsiden

  Planting og såing av furu – Skogkurs veileder

  Interessen for å forynge furu gjennom planting og såing er økende. Dette har sammenheng med at vi i dag har arealer bestokket med gran som med fordel kunne vært furu.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook