VIS KURSMENY

SKJUL KURSMENY

Kursbeskrivelser

Tynning med motorsag, planlegging og hogst

Fredrikstad, 28.01.2022

Tynning med motorsag

Kursdata

 • Dato:

  28.01.2022

 • Varighet:

  7.5 timer

 • Kurssted:

  Torsøe

 • Kurskategori:

  Skogskjøtsel

 • 1 570,-

  ( Landbruket )


  2 590,-

  ( Andre bransjer )

 • Påmelding

 • Til:

  Meld deg på her!


  Telefon: 90635393


  E-post: hansa@skogkurs.no


  Deltakerbegrensning: Minimum 5, Maksimum 6

 • Innen:

  24.01.2022

 • Ved manglende fremmøte, eller avmelding mindre enn 3 dager før kursstart, fakturerers full kurspris.

 • Kursbeskrivelse

  Tynning med motorsag, planlegging og hogst

  Kurset gir en gjennomgang planleggging og gjennomføring av tynningshogst.

  tynning_rullebukk.jpg

  Kurset kombinerer instruktørens forelesning og felles øvinger med diskusjon og erfaringsutveksling.

  Emner for kurset, med eksempel for et 15 timers kurs:
  Dag 1 (Ca 7,5 timer)
  - Bestandsregistrering og driftsregistrering
  - Tynningsprogram
  - Trevalg
  - Planlegging, tynningsprogram, merking i bestand mm.
  - Oppstart med hogst
  - Øvinger

  Dag ute (Ca 7,5 timer)
  - Flerbrukshensyn
  - Hogst
  - Praktiske øvelser

  Det legges stor vekt på praktiske øvinger.

  Varighet og praktisk info
  Kurs arrangeres med ulike varigheter. Med dette beskrevne kursinnholdet er 15 timer det mest vanlige. Ved kortere varighet tilpasses emnene. Gjennomføres med 5-8 deltakere. Kurset gjennomføres oftest i skogen, eventuelt med litt teori innendørs. Deltakeren benytter sin egen motorsag når det er aktuelt.

  Instruktør / kursleder

 • Aktivt Skogbruk mm

  Hans Ole Arnesen

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Innføring i skogbruk
  Skogfond
  Stell og vedlikehold av motorsag
  Hogst
  Risikovurdering av skog langs kraftlinjer
  Bruk av skogbruksplan
  Foryngelse
  Ungskogpleie
  Tynning
  Juletreproduksjon
  Integrert plantevern
  Norsk PEFC Skogstandard
  GPS-jakt

  Integrert plantevern i skog

  906 35 393

  hoarnesen@outlook.com

 • Finn andre ansatte

 • Del på sosiale medier:
 • Kurskalender

 • Butikk

  Butikk

  Resyme 4

  Skogkurs Resyme - Nr. 04 Planting

  Etablering av ny foryngelse, for å sikre ny produksjon og god økonomi i fremtidsskogen, er det viktigste tiltaket som gjøres etter hogst. Å plante gir sikkerhet for rask og god etablering, kortere omløpstid og jevn plantetetthet.

 • 15,-
 • Pris eks. frakt

  Markberedning - iBooks for iPad

  Denne iPad-versjonen om MARKBEREDNING er basert på Skogkursresymeet med samme navn. Initiativtakerne til den nye standarden for markberedning er skogeierandelslagene Glommen, Viken og Mjøsen, SB Skog, Norskog, Statskog SF og fylkesmennene i Hedmark og Oppland. Skogbrukets Kursinstitutt har hatt prosjektledelsen og prosjekteierskapet.

 • 39,-
 • Last ned fra iBooks

  Pris eks. frakt

 • Skogkurs Resyme - Nr. 03 Råtebekjempelse

  Kvalitetsvirke er framtidas krav, og råtefrekvensen i granskogene må reduseres. Rotkjuka er den viktigste råtesoppen i granskog. Infeksjon via stubbesnitt etter tynning er en viktig smittevei.

 • 15,-
 • Pris eks. frakt

  tynning

  Tynning i gran- og furuskog - Temabok

  Med økende andel yngre skog gir boka kunnskap om hvordan skogbehandlingen kan utføres, og hvilke muligheter disse arealene utgjør for eiendommen.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Skogkurs Resyme - Nr. 08 Maskinell Planting

  I de senere åra har maskinell planting blitt mer aktuelt, både fordi det er vanskelig å skaffe kvalifisert arbeidskraft og at det etterhvert produseres plantemaskiner som passer bedre for norske forhold.

 • 15,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Markberedning i Trøndelag

  LENSA har i samarbeid med Skogkurs utarbeidet en 4 siders informasjon om utførelse av markberedning. Last ned i PDF-format!

 • Les artikkel
 • Kjempespringfrø

  Integrert plantevern i skog – en kombinasjon av behandlingsmåter for å sikre god foryngelse

  Konkurrende vegetasjon kan bli så problematisk at det er nødvendig å bruke en kombinasjon av tilpassede metoder i foryngelse- og ungskogpleien. Dette kan inkludere begrenset bruk av plantevernmidler, men målet er å oppnå et godt resultat med ingen eller minimal bruk av disse midlene.

 • Les artikkel
 • Grøfting etter hogst på skogsmark

  Grøfting etter hogst på skogsmark

  Grøfterensk og suppleringsgrøfting gjennomføres for å bedre foryngelsesforholdene på arealer med midlertidig høyere grunnvannsnivå etter hogst. Trær trenger næring, lys, varme og vann for å vokse bra. I mange områder vil grunnvannet stå 5-10 cm under markoverflata i vekstsesongen etter hogst.

 • Les artikkel
 • Tynningsnorm

  Det er mange som har meninger om tynning, både positive og negative. Spesielt når det kommer til tynning i gran pågår det en kontinuerlig diskusjon om det skal gjennomføres eller ikke. Klimaendringer kan påvirke bestandets volumproduksjon både positivt og negativt. Økt nedbør kan gi økt tilvekst, mens høyere temperaturer og tørkeperioder kan påvirke produksjonen i stor grad. Behovet for aktiv skogbehandling i form av ungskogpleie og/eller tynning vil bli større i framtiden med ett klima i endring.

 • Les artikkel
 • Viser forsiden

  Planting og såing av furu – Skogkurs veileder

  Interessen for å forynge furu gjennom planting og såing er økende. Dette har sammenheng med at vi i dag har arealer bestokket med gran som med fordel kunne vært furu.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook