VIS KURSMENY

SKJUL KURSMENY

Kursbeskrivelser

Skogmentor - nettkurs

Skogmentor – Nettkurs

Til deg som vil utdanne deg til lokal skogmentor for nye skogeiere: Kurset gir deg grunnleggende kunnskap om kommunikasjon og dialog med nye skogeiere, samt de viktigste temaene om skogbehandling. Det gir et godt fundament og faglig ballast, og setter skogbruket inn i et samfunnsperspektiv. Hensikten er å ruste skogmentoren til å etablere kontakt og faglig dialog med nye skogeiere.

Dette kurset er utviklet for personer som skal virke som skogmentorer for nye skogeiere, med mål om å øke interessen for å drive et aktivt skogbruk og samtidig introdusere skogeieren for den lokale «skogbruksfamilien». Kurset vil også være interessant for deg som søker kunnskap om sentrale temaer innen skogbruk og dets rolle i samfunnet.

Kurset er bygget opp med 11 emner innenfor følgende temaer:

 • Kommunikasjon – en refleksjon over hva det vil si å opptre troverdig og med integritet overfor nye skogeiere
 • Forvalteransvaret - hva innebærer det å eie en landbrukseiendom, en bit av Norges samlede naturressurser, med hensyn til skogbruksloven, verdiskaping og skog som klimatiltak
 • Skogfag. De viktigste vinklingene innen fem sentrale temaer i skogbruket: skogbruksplanen, ungskogen, gammelskogen, skogsvei og skogfond
 • Andre inntektskilder. En landbrukseiendom kan ha andre potensielle næringsressurser og her er tips om hvor man kan starte arbeidet
 • Noen enkle målinger i skogen. Lær å utføre noen enkle målinger av trehøyde og tretetthet i skogen.
 • Forslag til gjennomføring av møte med skogeier. Et eksempel på hvordan en fadder kan opptre i møtet med nye skogeiere og hva det er viktig å fokusere på.

Skogmentorkurset

Du vil som kursdeltaker få tilgang til fagstoff, tester og fordypningsstoff gjennom lenker. Kurset gjennomføres uten instruktør.

Arbeidsmengden anslås til ca 4 timer.

Det er ingen formelle krav til bestått eksamen. Når kurset er gjennomført er det å betrakte som bestått. Kurset kan gjennomføres enkeltvis eller i gruppe.
Hvis kurset gjennomføres i gruppe, er det viktig at hver enkelt deltaker gis rikelig tid til å tenke gjennom og diskutere alle spørsmålene. Dette er et kurs som legger stor vekt på riktige holdninger i møte med skogeier, i tillegg til det skogfaglige. Derfor må hver enkelt deltaker gå gjennom det skriftlige stoffet. Tradisjonell klasseromsundervisning skal unngås, men i felleskap kan svarene oppsummere etter hver oppgave.

Kursperioden er 30 dager fra registrering. Det gis ingen refusjon hvis kurstiden overskrides.

Etter endt kurs vil du motta et kurshefte, kursbevis og skogmentorcaps. Kursheftet inneholder alt obligatorisk fagstoff, i tillegg finnes det noen sentrale figurer i større format som kan brukes til demonstrasjon for andre. Kursheftet kan også lastes ned direkte fra kursrommet.

Etter kurset kan lokal skogmyndighet eller andre fagpersoner med fordel forespørres om en gjennomgang av noen av de praktiske temaene og øvelsene som en skogdag.

Pris: Kr 450,- inkl. kurshefte, skogmentorcaps og kursbevis.

Når du melder deg på kurset må du opprette en brukerkonto (brukernavn og passord) for å få adgang til kursrommet. Så må du registrere deg og betale kurset. Vær oppmerksom på at du også kan betale med kredittkort ved å trykke på Paypal-symbolet som vises.

For felles betaling: Alle deltakerne må registrere seg med brukerkonto som nevnt ovenfor, men avbryt registreringen før betalingen skal gjøres. Deretter må en lokal koordinator sende en navneliste til Skogkurs (post@skogkurs.no) over registrerte deltakere samt den felles fakturaadressen. Skogkurs vil da gi alle deltakerne tilgang til kurset, samt sende felles faktura. Dette må skje i god tid før kurset gjennomføres.


Meld deg på her


Kontakt

 • Prosjektleder

  Bjørn Einar Rakstang

  Skogeieropplæring, Internasjonalt arbeid

  913 07 576

  ber@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte


  Relaterte kursbeskrivelser

  5 gratis webinarer våren 2021

  Skogkurs arrangerer fem gratis webinarer - alle med en times varighet på kveldstid.

  Gullgruve på rot – en lokal fagdag

  Om den store økonomiske betydningen det er å velge riktig hogsttidspunkt, hvorfor stelle ungskogen – og lønnsomheten av å gjøre det, betydningen av skogarealet ditt for klimaet, og hvordan riktig bruk av skogfond og tilskudd kan gjøre tiltakene og framtidsskogen «gullkantet».

  Innføring i skogbruk – nettkurs

  Dette er et kurs for deg som har lyst til å lære det grunnleggende om skogbruk. Det kan være at du er ny skogeier som har overtatt skogeiendom eller snart skal overta. Har du vært skogeier i lengre tid, men ikke hatt muligheten til å være en aktiv forvalter før nå, er også dette kurset for deg.

  Nye skogeiere

  Innføringskurs i skogbruk.

  Kurset gir grunnleggende kunnskaper om skogbruk, skogskjøtsel, prioriteringer og økonomi ut fra filosofien «din skog - dine muligheter». Kurset tilpasses skogeiernes forkunnskaper, ønsker og behov.

  Skogeieren som aktiv forvalter

  Kurset retter seg både mot nye skogeiere og de som har vært skogeiere en stund. Det er satt opp 3 kurs på kveldstid og 2 på dagtid - alle med inntil 9 deltakere pr. kurs. Kursene er for skogeiere med eiendom i Nordre Land kommune.

  Skogskjøtsel i ei ny tid

  Hvor tett bør det plantes? Hvordan sjekkes plantefeltenes tilstand? Hvorfor skal det utføres ungskogpleie - og hvordan? Hvor mye øker inntekten når det er utført riktig skogskjøtsel? Ulike måter å utføre ungskogpleie? Hva koster det å la andre utføre skjøtselsarbeidet? Og hvor lønnsomt er det å gjøre jobben sjøl?

 • Del på sosiale medier:
 • Butikk

  Butikk

  Innføring i skogbruk - Temabok

  Boka gir en enkel og kortfattet innføring i sentrale spørsmål både ved det å administrere og forvalte en eiendom og i hvordan skogen normalt skjøttes.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Førstehjelp for nye skogeiere på Agder

  Denne e-boka tar for seg de mest aktuelle temaer og problemstillinger som dukker opp for nye skogeiere - og henvender seg spesielt til nye skogeiere i Agderfylkene. Den er gratis og finnes i to utgaver: en iBooks som er beregnet på iPad og en PDF-utgave  for andre plattformer.

 • 0,-
 • Last ned fra iBooks

  Pris eks. frakt

 • Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  SKOGKURS Resymé

  SKOGKURS Resymé er kortfattede publikasjoner om aktuelle skogbrukstemaer. Last ned gratis - alle resyméene er i pdf-format tilrettelagt for utskrift (4 A4-sider). For å laste ned: klikk på Nr. og tekst!

 • Les artikkel
 • regional avvirkning

  Dynamisk presentasjon av skogstatistikk

  Her finner du fire nettsider med skogstatistikk som oppdateres automatisk når nye data kommer til: Tømmerpriser, Regional avvirkning og tilvekst, Skogkulturkart og Kommunalt kart over skutt elg og hjort.

 • Les artikkel

 •  

  Skog- og klimaordbok

  Skogkurs har i samarbeid med NIBIO utviklet en Skog- og klimaordbok med 245 begreper knyttet til dette temaområdet.

 • Les artikkel
 • Skogkurs på Youtube

  Viktige begreper i skogbruket

  Hva er et bestand, bonitet, hogstklasse og relaskop? Skogbruket bruker mange faguttrykk som kan være greit å kjenne. I åtte filmer forklares betydningen av de viktigste begrepene.

 • Les artikkel
 • Førstehjelp for nye skogeiere på Agder

  Denne e-boka tar for seg de mest aktuelle temaer og problemstillinger som dukker opp for nye skogeiere - og henvender seg spesielt til nye skogeiere i Agderfylkene. Den er gratis og finnes i to utgaver: en iBooks som er beregnet på iPad og en PDF-utgave  for andre plattformer.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook