VIS KURSMENY

SKJUL KURSMENY

Kursbeskrivelser

Norsk PEFC Skogstandard

Etter gjennomført kurset skal deltakerne ha kunnskap om Norsk PEFC Skogstandard med kravpunkter, og kravpunktenes praktiske betydning for forvaltning og drift av en skogeiendom. 

Deltakerne skal ha tilstrekkelig kunnskap om Norsk PEFC Skogstandard til å kunne kommunisere på en grei måte med tømmerkjøpere om temaer som berører standarden. Dette kurset er også tilgjengelig som fjernundervisning over Internett.

Målgruppe
Skogeiere som ønsker en innføring i innholdet av Skogstandarden etter revisjonen i 2016. Også andre som måtte være interessert i temaet vil kunne ha god nytte av kurset.

Materiell og befaring
Til studiearbeidet inngår kursheftet Norsk PEFC Skogstandard, standard for et bærekraftig skogbruk og ett studiehefte til hver deltaker.

Etter den teoretiske gjennomgangen av innholdet i kursheftet, anbefales det at dere gjennomfører en befaring. På en slik befaring vil dere kunne se eksempler på praktiske løsninger på forhold som Norsk PEFC Skogstandard krever. Om dere trenger hjelp til gjennomføring av en slik befaring kan dere ta kontakt med deres skogeierandelslag, skogbruksansvarlig i kommunen eller til Skogbruket Kursinstitutt.

Varighet og praktisk info
Vi tilbyr både en og to-dagers kurs. Det består av en teoridag inne og en utedag (befaring) der vi ser på hvordan kravpunktene kan tilpasses virkeligheten. Vi tilpasser oss deres behov. Pris etter avtale.


Kontakt

 • Senior prosjektleder

  Trygve Øvergård

  Skogskjøtsel, PEFC Skogstandard

  952 24 019

  to@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte


  Relaterte kursbeskrivelser

  Norsk PEFC Skogstandard – Nettkurs

  Skogkurs har revidert kursheftet og nettkurset sammen med PEFC Norge, Norges Skogeierforbund og Norskog.

  MiS med NiN – nettbasert

  Dette digitale tilbudet i regi av Landbruksdirektoratet er beregnet på alle som skal ut i felt og registrere livsmiljøer i skog (MiS-kartlegge), samt de som jobber mer administrativt med MiS. Tilbudet er en erstatning for årets feltkurs MiS-kartlegging med NiN, som pga. koronasituasjonen er avlyst. Seks ulike nettforelesninger og ett nettmøte vil til sammen gi en innføring i revidert MiS-metodikk, der Natur i Norge (NiN) er integrert som en del av metodikken.

  Naturmangfoldloven

  Naturmangfoldloven i praksis – Nettkurs

  Kurset gir en innføring i praktisk bruk av naturmangfoldloven ved behandling av skogsaker.  Formålet med dette kurset er å klargjøre hvordan naturmangfoldloven griper inn i de lovene og forskriftene skogbrukssektoren allerede har, samt skogbrukets egne miljøstandarder og sertifiseringssystemer.

  Norsk PEFC Skogstandard for skogeiere

  På kurset får deltakerne kunnskap om Norsk PEFC Skogstandard med kravpunkter og kravpunktenes praktiske betydning for forvaltning og drift av skogeiendom.
  For skogeiere som hogger selv oppfylles også kompetansekravet til de fleste tømmerkjøpere for å få levere tømmer.

 • Del på sosiale medier:
 • Butikk

  Butikk

  Norsk PEFC Skogstandard - Kurshefte

  Dette heftet er skrevet med tanke på kurs i Norsk PEFC Skogstandard, enten som fjernundervisning eller tradisjonelle kurs med instruktør/lærer.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  digitalt mis kurs

  MiS med NiN - nettbasert

  Dette kurset inneholder seks temaer som gjennomgås som videoforelesninger på nett. Det åpner mandag 25.05.2020 og avsluttes med et nettmøte fredag 29. mai hvor det blir anledning til å stille spørsmål.

 • Les artikkel
 • Miljøregistreringer i skog

  Metoden for miljøregistrering i skog (MiS) er blitt revidert. Alle prosjekter for miljøregistrering i skog med oppstart etter juni 2017 skal bruke ny, omarbeidet MiS-metodikk.

 • Les artikkel
 • Skogkurs info om miljøhensyn

  Ulike miljøhensyn og fokus på bærekraft blir stadig mer aktuelt i det moderne skogbruket.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook