VIS KURSMENY

SKJUL KURSMENY

Kursbeskrivelser

Naturmangfoldloven

Naturmangfoldloven i praksis – Nettkurs

Kurset gir en innføring i praktisk bruk av naturmangfoldloven ved behandling av skogsaker.  Formålet med dette kurset er å klargjøre hvordan naturmangfoldloven griper inn i de lovene og forskriftene skogbrukssektoren allerede har, samt skogbrukets egne miljøstandarder og sertifiseringssystemer.

Målgrupper for kurset er funksjonærer i offentlig og privat forvaltning, nærmere bestemt skogbrukssjefer og skogbruksledere. Også skogeiere, skogsoperatører og andre som er involvert i forvaltning av skog, vil ha nytte av kurset.

Ved å gjennomføre kurset, vil deltakeren nå følgende mål:

 • Kunnskapsmål: Deltakerne skal ha inngående kunnskap om naturmangfoldlovens innhold, virkeområde og samspillet med andre lover. Også i forhold til skogsertifisering.
 • Ferdighetsmål: Deltakerne skal kunne å bruke naturmangfoldloven og andre lover i konkrete saker. En del av kurset er øvinger.
 • Holdningsmål: Deltakerne skal være bevisste på naturmangfoldlovens sektorovergripende karakter.

Kurset består av en fagdel og en oppgavedel. I fagdelen er det lagt vekt på de delene av naturmangfoldloven som berører skogbruket, som f.eks. aktsomhetsplikten, kunnskapsplikten, prioriterte arter og utenlandske treslag. Temaene er belyst med relevante eksempler, og hvordan naturmangfoldloven samvirker med andre lover og sertifiseringsordninger er også forklart. Fagdelen er sammenfattet i et eget kurshefte, som kan lastes ned direkte fra kursrommet.

Oppgavene består av fire avkryssingsoppgaver og fem refleksjonsoppgaver. Kandidaten kan svare hvor mange ganger han/hun vil, og se på løsningsforslagene opp mot sine egne svar. Formålet med oppgavene er å skape refleksjon og forståelse av naturmangfoldloven i praksis.

Arbeidsmengde anslås til ca 8 timer.

Når kurset er gjennomført er det å betrakte som bestått. Kurset kan gjennomføres enkeltvis eller i gruppe. Kursperioden er 50 dager fra registrering.

Meld deg på her!

Meld deg på her

Pris: kr 500,-

 


Kontakt

 • Senior prosjektleder

  Anna Lena Albertsen

  Lære med skogen

  PEFC Norsk Skogstandard

  MiS med NiN

  971 65 634

  ala@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte


  Relaterte kursbeskrivelser

  Norsk PEFC Skogstandard – Nettkurs

  Skogkurs har revidert kursheftet og nettkurset sammen med PEFC Norge, Norges Skogeierforbund og Norskog.

  MiS med NiN – nettbasert

  Dette digitale tilbudet i regi av Landbruksdirektoratet er beregnet på alle som skal ut i felt og registrere livsmiljøer i skog (MiS-kartlegge), samt de som jobber mer administrativt med MiS. Tilbudet er en erstatning for årets feltkurs MiS-kartlegging med NiN, som pga. koronasituasjonen er avlyst. Seks ulike nettforelesninger og ett nettmøte vil til sammen gi en innføring i revidert MiS-metodikk, der Natur i Norge (NiN) er integrert som en del av metodikken.

  Norsk PEFC Skogstandard

  Etter gjennomført kurset skal deltakerne ha kunnskap om Norsk PEFC Skogstandard med kravpunkter, og kravpunktenes praktiske betydning for forvaltning og drift av en skogeiendom. 

  Norsk PEFC Skogstandard for skogeiere

  På kurset får deltakerne kunnskap om Norsk PEFC Skogstandard med kravpunkter og kravpunktenes praktiske betydning for forvaltning og drift av skogeiendom.
  For skogeiere som hogger selv oppfylles også kompetansekravet til de fleste tømmerkjøpere for å få levere tømmer.

 • Del på sosiale medier:
 • Butikk

  Butikk

  Norsk PEFC Skogstandard - Kurshefte

  Dette heftet er skrevet med tanke på kurs i Norsk PEFC Skogstandard, enten som fjernundervisning eller tradisjonelle kurs med instruktør/lærer.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Miljøregistreringer i skog

  Miljøregistrering i skog (MiS) har vært en del av skogbruksplanleggingen siden 2001. Kartleggingen gir skogeier informasjon om arealer som er særlig viktige å ta vare på, og MiS utgjør i dag en viktig del av miljøsertifiseringen i skog.  

 • Les artikkel
 • Skogkurs info om miljøhensyn

  Ulike miljøhensyn og fokus på bærekraft blir stadig mer aktuelt i det moderne skogbruket.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook