VIS KURSMENY

SKJUL KURSMENY

Kursbeskrivelser

Dokumentert sikkerhetsopplæring - for skognæringen

Mye av arbeidsutstyret som brukes i skogbruket er etter risikovurdering underlagt krav om dokumentert sikkerhetsopplæring.


Kurstilbudene:

 Arbeidsredskap Kurs
Motorkjedesag Grunnleggende bruk av motorsag, 15 timer
Motorryddesag Ungskogpleie - bruk av motorryddesag - 7,5 timer
Skogsmaskin Dokumentert sikkerhetsopplæring på skogsmaskiner
Jernhest (minilunner) Tynning (motormanuell tynning med bruk av jernhest), 15 timer
Landbrukstraktor med vinsj (og frontlaster) Skogsdrift med landbrukstraktor og vinsj (og frontlaser ved tømmerdrift),
15 timer
Landbrukstraktor med kran og tømmerhenger Skogsdrift med kran og henger, 15 timer
Traktormontert slepebane Skogsdrift med slepebane, 15 timer
Kabelkran Skogsdrift med kabelkran, 22,5 timer
Snøscooter med utstyr for skogsdrift Skogsdrift med snøscooter, 15 timer
Vedmaskiner Vedproduksjonsutstyr (kløyvere, kappsag), 4 timer
(kun teknisk del av hovedkurset vedproduksjon,
- ikke biobrensel, økonomi mm.)

I tillegg kan Skogkurs / Aktivt Skogbruk skreddersy kurs i samarbeid med oppdragsgiver. Ta kontakt!


Kurstilbud for skogeiere, skogsarbeidere og skogsmaskinførere

Opplæringen som gis av Aktivt Skogbruk er vurdert av Arbeidstilsynet, og er i samsvar med retningslinjer fra Skogbrukets Helse-, Miljø- og Sikkerhetsutvalg og ansees å dekke krav til dokumentert sikkerhetsopplæring. Aktivt Skogbruk legger i sin opplæring også vekt på å formidle hensiktsmessige og rasjonelle metoder, og effektiv arbeidsteknikk med utstyret.

Kursbeviset er dokumentasjon på opplæringen, og kopi av kursbevis bør settes i HMS/KSL-permen. Tidligere gjennomførte Aktivt Skogbruks-kurs på tilsvarende tema og varighet, har fortsatt gyldighet.
Kursprisene er i samsvar med Aktivt Skogbruks øvrige priser.

Nærmere informasjon om kursene kan fås ved henvendelse til Skogkurs via e-post eller telefon 908 88 200.
 

Skogeiere med praktisk erfaring

Forskriften åpner for at dokumentasjon av praktisk erfaring fra yrket kan tilfredsstille forskriften. Forutsetningen er at den/de aktuelle maskinene ble brukt dengang, og at erfaringen ble opparbeidet før forskriften trådte i kraft 1.1.2002.

Skogbrukets Helse-, Miljø - og Sikkerhetsutvalg har utdypet dette nærmere:
«Skogeiere som har minst 3-4 års praktisk erfaring med bruk av arbeidsutstyr i skogbruket kan selv lage en dokumentasjon på dette. Det som skal dokumenteres er at vedkommende har utført praktisk arbeid med motorsag, motorryddesag, traktor med vinsj osv. Skogeierens opplysninger attesteres av noen som kjenner til og kan bekrefte at vedkommende har drevet aktivt i skogen i minst 3-4 år, for eksempel skogbrukssjef, landbrukskontor, skogeierlag, skogeierforening med flere. (Det er viktig å være oppmerksom på at det bare er attestasjon på at vedkommende har drevet aktivt i skogen som gis. Det kreves ikke at den som attesterer går god for kvaliteten av arbeidet). Aktuelle kursbevis bør legges ved som dokumentasjon. Praksisen må være opparbeidet før forskriften trådte i kraft 1.1.2002»
 

- Skjema for dokumentasjon av praktisk erfaring
(utarbeidet av Skogbrukets HMS-utvalg)

 

(Nærmere kontakt til Skogbrukets Helse-, Miljø- og Sikkerhetsutvalg kan gjøres med e-post til utvalgets sekreteriat, Skogbrukets HMS - utvalg)
 

Samleskjema for dokumentasjon av opplæring

Skogbrukets Helse-, Miljø - og Sikkerhetsutvalg har utarbeidet et samleskjema som kan benyttes som oversikt for dokumentasjon av opplæring. Skjemaet kan benyttes både for skogsarbeidere i et ansettelsesforhold, og skogeiere i arbeid på egen eiendom. Aktuelle kursbevis vedlegges som dokumentasjon på gjennomført sikkerhetsopplæring.


- Skjema for dokumentasjon av opplæring
(utarbeidet av Skogbrukets HMS-utvalg)

 

Nærmere kontakt til Skogbrukets Helse-, Miljø- og Sikkerhetsutvalg kan gjøres med e-post til utvalgets sekreteriat, Skogbrukets HMS - utvalg

 


Kontakt

 • Senior prosjektleder

  Geir Myklestad

  Aktivt Skogbruk

  952 71 799

  gm@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte


  Relaterte kursbeskrivelser

  Dokumentert sikkerhetsopplæring for bransjer utenfor skognæringen

  Aktivt Skogbruk har i flere år gjennomført kurs på arbeidsplass for E-verk, Statens Vegvesen, Jernbaneverket, Kommunale parkvesen, brannvesen, bygningsarbeidere, vernede bedrifter m.fl.

  Hogstaggregat

  Dokumentert sikkerhetsopplæring for skogsmaskinførere

  Forskrift om Utførelse av arbeid av 1. januar 2013 setter krav til sikkerhetsopplæring. Kurset er tilpasset sikkerhetskravene om dokumentert opplæring for kjøring med skogsmaskin slik Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrift krever.

 • Del på sosiale medier:
 • Butikk

  Butikk

  Foryngelse av barskog - Temabok

  Boka innholder sentrale kunnskaper om foryngelse av barskog. Vegetasjonstypene i skog vises med bilder og tekst, og de fire hogstformene ved foryngelse defineres.

 • 220,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Felling

  Dokumentert sikkerhetsopplæring

  1. januar 2002 trådte bestemmelsene om krav om dokumentert sikkerhetsopplæring i kraft for landbruket. Forskriften retter seg blant annet mot virksomheter og familiebruk i landbruket.

 • Les artikkel
 • Vinterbilveier

  Vinterbilveger og isveger - en veileder

  Bruken av snø og is som transportbane har lange tradisjoner, men kunnskapene er i ferd med å bli glemt. Vinterbilveger og isveger er en faglig veileder for dem som ønsker å ta metodene i bruk.

 • Les artikkel
 • Skogkurs på Youtube

  Viktige begreper i skogbruket

  Hva er et bestand, bonitet, hogstklasse og relaskop? Skogbruket bruker mange faguttrykk som kan være greit å kjenne. I åtte filmer forklares betydningen av de viktigste begrepene.

 • Les artikkel
 • Feltkontroll

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt skal utføres av feltkontrollør som har gjennomført godkjent kurs. Ut fra kunnskap gitt i kurset og tidligere bakgrunn og praktisk erfaring, skal kontrollen vurdere dyrenes helsetilstand mens dyra var i live og den behandling slaktet og kjøttet har fått etter avliving.

 • Les artikkel
 • Verktøy for kalkulasjon av skogsdrift

  Første betingelsen for å unngå kostnader er å kjenne kostnadsdriverne. Deretter kan vi sette inn tiltak - kortsiktige og langsiktige.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook