VIS KURSMENY

SKJUL KURSMENY

Kursbeskrivelser

Praktisk bruk av skogbruksplanen – 4 timer


Kurset er tilpasset skogeiere som nylig har mottatt skogbruksplan.

Skogeierne lærer å bruke planen til å planlegge gjøremål og å ta riktige beslutninger ut fra egne og familiens prioriteringer, for en aktiv og bærekraftig utnyttelse av skogen.

Emner for kurset:

 • Skogbruksplanens innhold.
 • Skogens utviklingsfaser.
 • Faguttrykk og terminologi.
 • Skogbruksplankartet.
 • Skogbrukets aktører.
 • Planens miljøinformasjon og skogeierens miljøansvar.
 • Skogfond og tilskuddsordninger.
 • Tømmerressursenes økonomiske verdi.
 • Å bruke planinformasjonen til planlegging av skogkultur, hogst, beregne tømmerinntekter, veibygging mm.

 

Varighet og praktisk info

Kurset er tilrettelagt for 3-4 timer, og gjennomføres ofte på kveldstid. Deltakerne tar med sin egen skogbruksplan.
Diskusjon, erfaringsutveksling og avklarende spørsmål er sentrale deler i kurset.


Kontakt

 • Senior prosjektleder

  Geir Myklestad

  Aktivt Skogbruk

  952 71 799

  gm@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte


  Relaterte kursbeskrivelser

  Praktisk bruk av GIS i skog- og utmarksnæringer

  Skogkurs og Høgskolen i Innlandet, Evenstad, arrangerer kurs i bruk av GIS for planlegging i skogbruk og utmark

  Praktisk bruk av skogbruksplanen

  På kurset lærer du å benytte planen aktivt i forvaltningen av eiendommen. Utedelen med befaring, spørsmål og diskusjoner, og praktiske eksempler skal bidra til å styrke skogeiernes kunnskaper om skogbehandling. Kurset er tilrettelagt for skogeiere som nylig har mottatt skogbruksplan.
   

  Produksjonsplanlegging

  Dette er et bedriftsinternt kurs for Nortømmer.

 • Del på sosiale medier:
 • Butikk

  Butikk

  Relaskop

  Relaskopet brukes til å finne skogbestandets grunnflatesum (m2 per hektar). Ved hjelp av volumtabell regnes grunnflatesummen om til bestandsvolum.

 • 48,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Evaluering av Bestway – støtteverktøy for planlegging av basveger

  Arbeidet med å digitalisere operative oppgaver i skogbruket blir drevet framover av tilgang på digitale data, data-verktøy og praktisk bruk av informasjonen fra disse. Ønsket om å effektivisere avvirkning og utkjøring av tømmer, og samtidig minimere kjøreskader har gjort at Skogforsk i Sverige har utviklet støtteverktøyet Bestway. Programmet gjør det lettere å planlegge basveger.

 • Les artikkel
 • Laserdata sammenstillt med maskindata

  Bærekraftig bruk av skogressursene i Norge

  Prosjektets primære mål var å bidra til bedre utnyttelse av skogressurser og produksjonsressurser samt å bidra til færre konflikter mellom miljøhensyn og skogsdrift i normalt og bratt terreng.
   

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook