VIS KURSMENY

SKJUL KURSMENY

Kursbeskrivelser

Foto: Stora Enso

Ny skogbeskatning - hvilke konsekvenser har den gitt for skogeierens økonomi ?

Skattereglene for skognæringen har gjennomgått store endringer de siste to årene (2016 og 2017). Med nytt regelverk følger nye problemstillinger. Hvordan påvirker de nye reglene skogeierens økonomi, og hva skal vi som rådgivere legge vekt på i møte med våre kunder og medlemmer?

Lær mer om blant annet nye regler for virksomhetsvurdering, tømmerkonto som erstatter gjennomsnittslikningsreglene og skogøkonomi! Stortinget har med virkning fra skatteårene 2016 og 2017 innført store endringer i skogbeskatningen. De aller fleste skogeiere blir berørt. Blant annet skal ingen lenger ha gjennomsnittsligning, og allerede fra 2016 vil mange bare få kapitalbeskatning. Dessuten kan noen definere seg som «hobbyskogbrukere» og helt slippe beskatning.

Om inntektene fra skogen skal beskattes som kapitalinntekt eller virksomhetsinntekt vurderes nå utfra det generelle virksomhetsbegrepet. Skatteetaten har utarbeidet retningslinjer, men det må fortsatt utøves stor grad av skjønn. Hva er erfaringene så langt?

Tidligere regler om gjennomsnittsligning er erstattet av en ny utjevningsordning, tømmerkontoen. Hva innebærer dette i praksis, og hvordan kan en optimal bruk av tømmerkontoen være et bidrag til bedre totaløkonomi for skogeier og bonde?

Norges Bondelag og Skogbrukets kursinstitutt arrangerte vinteren 2017 kurs om den nye skogbruksbeskatningen. Vi følger nå i april 2018 opp med et nytt kurs. Nå vet vi mer om hvordan regelverket har blitt, og vi begynner å få erfaring med hvordan skatteetaten praktiserer det. Vi gir dere en rask innføring/repetisjon i det nye regelverket. Men først og fremst ønsker vi på dette kurset å fokusere på hvordan kursdeltakerne kan gjøre en best mulig rådgivnings- og veiledningsjobb i møte sine kunder og medlemmer.
 

Kursinnhold:
 

Virksomhet eller ikke?

 • Hvor går grensene mellom hobbyskog, kapitalskog eller virksomhetsskog?
 • Praktisk "regnskapsopplegg" for kapitalskogeiere?
 • De enkelte kategorienes betydning for skogeierens rettigheter til pensjon- og trygderettigheter
 • Praksis, uttalelser og avgjørelser

Bortfall av merverdiavgift for kapital- og "hobbyskog" eiere

 • Hvordan gjennomføre avregistrering - forholdet til justerings- og uttaksreglene for merverdiavgift?

Tømmerkonto

 • Hvordan fungerer utjevningsordningen i praksis?
 • Hvordan bruker vi tømmerkontoen som "et verktøy" til beste for skogeierens totaløkonomi?
 • Hvordan håndterer vi tømmerkontoen i regnskapsprogrammet og på RF-1177 "Landbruk" (med eksempel fra hvordan det gjøres i Duett Økonomi)

Overgangen...

  ..til kapitalskog

 • Hva med de som enda ikke har foretatt vurdering, glemt eller foretatt feil vurdering?
 • Konsekvenser ved senere endringer i driftsopplegg
 • Overgang fra ANS/DA til kapitalskog/sameie for mindre skoger

  ..til tømmerkonto

 • Hvordan gjennomføre beregning?

Hvordan påvirker regelendringene eierskiftesituasjoner?

 • Tømmerkontoen som skatteposisjon
 • Ulike former for delt eierskifte - forpaktning, bruksrett?

Skogfond

 • Hva betyr nye skatteregler for betydningen av skogfond og tilskudd?

Organiseringen av veilag

 • Betydningen av frivillig merverdiavgiftsregistrering for ikke merverdiavgiftspliktige skogeiere

Forelesere er:

Bjørn Helge Bjørnstad (Skogbrukets Kursinstitutt), Arnstein Tveito (Bondelagets Servicekontor AS) og
Gry-Heidi Ruud-Wethal (Bondelagets Servicekontor AS

Faglig oppdatering for regnskapsførere:

- Skatte-/avgiftsrett (4 timer)
- Finansregnskap (2 timer)

 


Kontakt

 • Prosjektkoordinator

  Bjørn Helge Bjørnstad

  Skogøkonomi

  905 05 874

  bhb@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte


  Relaterte kursbeskrivelser

  Hva er tømmeret verdt

  Hva er tømmeret i skogen din verdt?

  Kurset skal gi deltakerne kunnskaper for å analysere egne tømmerressurser, og hjelp til prioriteringer.

  Ny skogbeskatning

  Stortinget har med virkning fra skatteårene 2016 og 2017 innført store endringer i skogbeskatningen. De aller fleste skogeiere blir berørt.

  Skogfond og skatt

  Skogfond er en viktig økonomisk rammebetingelse for skogbruket. Sammen med skattesystemet gir dette rammebetingelser som er viktige å kjenne og forstå konsekvensen av.

  Smart bruk av skogfond

  Smart bruk av skogfond

  Skogfond er et svært gunstig virkemiddel. Når skogfondsmidlene brukes riktig øker nettoinntekten til skogeier betydelig. Tilsvarende øker lønnsomheten av investeringene.

  Skogfond - nettkurs

  Smart bruk av Skogfond – Nettkurs

  I kurset «Smart bruk av skogfond» vil du få en grundig gjennomgang av hva skogfondsordningen er, hva den kan brukes til, samt den økonomiske fordelen du oppnår ved bruk av skogfond.

 • Del på sosiale medier:
 • Butikk

  Butikk

  Skogkurs Resyme - Nr. 13 Tap ved tidlig hogst

  Den eldste delen av skogreisingsskogen på Vestlandet og nordover begynner å bli hogstmoden, spesielt på de beste bonitetene. Det står ofte store tømmervolum pr. arealenhet lenge før hogstmodenhet, og det kan være fristende å realisere denne trekapitalen. 

 • 15,-
 • Pris eks. frakt

  Ressurser og forvaltning

  Ressurser og forvaltning - Temabok

  Boka "Ressurser og forvaltning" inviterer skogeiere til å bearbeide oversikt over egne ressurser, inntektsmulighetene i skogen og hvordan skogeieren ut fra sin og familiens interesser og mål vil utnytte mulighetene i skogen.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Skogkurs Resyme - Nr. 10 Skogfond

  Skogbruk er en meget langsiktig næring, og det går mange tiår fra investeringer gjøres i et bestand til det kommer inntekter fra det samme bestandet. For å stimulere til økte investeringer i skogen har myndighetene blant annet etablert skogfondsordningen.

 • 15,-
 • Pris eks. frakt

  Smart bruk av skogfond - kurshefte

  Smart bruk av Skogfond - Kurshefte

  Dette kursheftet skal gi deg en pedagogisk innføring i hvorfor vi har skogfond, hvordan det virker, og ikke minst hvor god økonomisk ordning dette er for deg som skogeier.

 • 130,-
 • Pris eks. frakt

  Nåverdier og relative verdier - plastkort

  Brukes til å vurdere skogskjøtselstiltakenes lønnsomhet, og til å prioritere mellom skjøtselstiltak.

 • 10,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Skogfond - Skogkurs veileder

  De senere årene har det blitt utviklet mange nyttige og gode nettsteder, veiledere, kalkulatorer og animasjonsvideoer som viser hvordan skogfondet kan brukes. Så langt har ikke dette blitt systematisert og samlet. Med denne veilederen er det meste av relevant og tilgjengelig informasjon samlet på ett sted.

 • Les artikkel
 • Skogfond

  Her finner du Skogfondskalulatoren som beregner skogfondets virkning for din økonomi. Skogkurs har også utarbeidet et  nettsted som viser korrekt overføring fra kontoutskriften for skogfond til årets ligningsskjemaer, samt flere videoer og et resymé om temaet.

 • Les artikkel
 • Skog og ligning

  I denne artikkelen finner du fagstoff og hjelpemidler knyttet til skatteregler for skognæringen innført i 2016, 2017 og 2018.
   

 • Les artikkel
 • Skogbeskatning - Skogkurs veileder

  Fra og med inntektsårene 2016, 2017 og 2018 blir det innført store endringer i ligning og beskatning av skog. Som en støtte for skogeiere, regnskapsførere og andre som gir råd til skogeieren, har vi laget en Skogkurs veileder.

 • Les artikkel
 • Skogkulturkalkulatoren

  Skogkulturkalkulatoren er bygd som et hjelpemiddel i lønnsomhetsberegningen av ulike skogkulturtiltak. I dette Excel-arket kan du gjøre enkle beregninger av nåverdi og internrente. Samtidig er den ment å være fleksibel i forhold til å sette inn egne forutsetninger.                                                                                      

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook