VIS KURSMENY

SKJUL KURSMENY

Kursbeskrivelser

MiS med NiN – nettbasert

Dette digitale tilbudet i regi av Landbruksdirektoratet er beregnet på alle som skal ut i felt og registrere livsmiljøer i skog (MiS-kartlegge), samt de som jobber mer administrativt med MiS. Tilbudet er en erstatning for årets feltkurs MiS-kartlegging med NiN, som pga. koronasituasjonen er avlyst. Seks ulike nettforelesninger og ett nettmøte vil til sammen gi en innføring i revidert MiS-metodikk, der Natur i Norge (NiN) er integrert som en del av metodikken.


Last ned program

 

Skogbrukets metode for registrering av livsmiljøer i skog, Miljøregistrering i skog (MiS), ble revidert i 2017. Samtidig ble Natur i Norge (NiN) integrert som en del av metodikken. NiN er utviklet for å kartlegge all natur i Norge på en mest mulig objektiv, verdinøytral og etterprøvbar metode. Alle prosjekter for miljøregistrering i skog skal bruke ny, revidert MiS-metodikk. 

Tilbudet henvender seg til skogbruksplanleggere og andre taksatorer som skal ut i felt og kartlegge i henhold til MiS-instruksen. Kurset kan i tillegg egne seg for andre som jobber mer administrativt med MiS, dvs. de som skal planlegge, gi råd eller forvalte i henhold til MiS-kartlegging.

Til sammen fem forelesninger med Rune Halvorsen fra Naturhistorisk museum (UiO) og Turid Asklund Trötscher og Jan-Erik Nilssen fra Landbruksdirektoratet, gir en innføring i NiN og MiS-relatert NiN teori, samt konsekvenser ved implementering av NiN i MiS. Den sjette filmen er en videoekskursjon med demonstrasjon av det økologiske rommet for skogsmark. Nettmøtet arrangeres en uke etter at nettforelesningene gjøres tilgjengelig. De som er påmeldt kurset vil få invitasjon til et nettmøte der det blir anledning til å stille spørsmål.

Senere på sommeren/høsten, når koronasituasjonen tillater det, vil kursdeltakerne tilbys et 1-dags feltkurs.

Etter endt kurs skal deltakerne forstå hensikten med MiS og NiN, og kjenne til forholdet mellom gammel og ny MiS-kartlegging. Alle som gjennomfører evalueringen som sendes ut i etterkant, vil få kursbevis.

Tema for nettforelesninger

1.      Generell innføring i NiN type- og beskrivelsessystem med hovedvekt på skog

2.      MiS-livsmiljøer i NiN-systemet

3.      Kartlegging av MiS-livsmiljøer etter Ldir veileder

4.      Retningslinjer for revisjon av MiS-registreringer

5.      Rutiner for dataforvaltning – sentral database hos NIBIO 

6.      Videoekskursjon - demonstrasjon av det økologiske rommet for skogsmark

 


Kontakt

 • Senior prosjektleder

  Anna Lena Albertsen

  Lære med skogen

  971 65 634

  ala@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte


  Relaterte kursbeskrivelser

  Norsk PEFC Skogstandard – Nettkurs

  Skogkurs har revidert kursheftet og nettkurset sammen med PEFC Norge, Norges Skogeierforbund og Norskog.

  Naturmangfoldloven

  Naturmangfoldloven i praksis – Nettkurs

  Kurset gir en innføring i praktisk bruk av naturmangfoldloven ved behandling av skogsaker.  Formålet med dette kurset er å klargjøre hvordan naturmangfoldloven griper inn i de lovene og forskriftene skogbrukssektoren allerede har, samt skogbrukets egne miljøstandarder og sertifiseringssystemer.

  Norsk PEFC Skogstandard

  Etter gjennomført kurset skal deltakerne ha kunnskap om Norsk PEFC Skogstandard med kravpunkter, og kravpunktenes praktiske betydning for forvaltning og drift av en skogeiendom. 

  Norsk PEFC Skogstandard for skogeiere

  På kurset får deltakerne kunnskap om Norsk PEFC Skogstandard med kravpunkter og kravpunktenes praktiske betydning for forvaltning og drift av skogeiendom.
  For skogeiere som hogger selv oppfylles også kompetansekravet til de fleste tømmerkjøpere for å få levere tømmer.

 • Del på sosiale medier:
 • Butikk

  Butikk

  Norsk PEFC Skogstandard - Kurshefte

  Dette heftet er skrevet med tanke på kurs i Norsk PEFC Skogstandard, enten som fjernundervisning eller tradisjonelle kurs med instruktør/lærer.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  digitalt mis kurs

  MiS med NiN - nettbasert

  Dette kurset inneholder seks temaer som gjennomgås som videoforelesninger på nett. Det åpner mandag 25.05.2020 og avsluttes med et nettmøte fredag 29. mai hvor det blir anledning til å stille spørsmål.

 • Les artikkel
 • Miljøregistreringer i skog

  Metoden for miljøregistrering i skog (MiS) er blitt revidert. Alle prosjekter for miljøregistrering i skog med oppstart etter juni 2017 skal bruke ny, omarbeidet MiS-metodikk.

 • Les artikkel
 • Skogkurs info om miljøhensyn

  Ulike miljøhensyn og fokus på bærekraft blir stadig mer aktuelt i det moderne skogbruket.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook