VIS KURSMENY

SKJUL KURSMENY

Kursbeskrivelser

Eierskifte med fokus på skog - erfaringer med ny skogbeskatning

Norges Bondelag og Skogbrukets Kursinstitutt arrangerte vinteren 2017 kurs om den nye skogbruksbeskatningen, med en oppfølger våren 2018. Vi følger nå opp med et nytt dagskurs med hovedfokus på eierskiftesituasjonen.

Bakgrunn

Med endret skogbeskatning fra 2016 har det kommet opp et antall problemstillinger og muligheter som ny og gammel skogeier bør kjenne til og håndtere i prosessen ved overdragelse. Disse skattemessige handlingsrommene varierer med ulike former for overdragelse og ny og tidligere eiers driftsform og skatteposisjoner.

Om inntektene fra skogen skal beskattes som kapitalinntekt eller virksomhetsinntekt vurderes nå utfra det generelle virksomhetsbegrepet. Skatteetaten har utarbeidet retningslinjer, men det må fortsatt utøves stor grad av skjønn. Kurset inneholder en rask repetisjon av det nye regelverket og en gjennomgang av erfaringer fra nytt regelverk.

Målsetting

Målet er å gjøre kursdeltakerne i stand til å gi en best mulig rådgivnings- og veiledningsjobb i møte med sine kunder og medlemmer.

Målgruppe

Kurset passer for regnskapsførere, økonomiske rådgivere, skogforvaltere, ansatte i forvaltningen og andre med interesse for skog og skogøkonomi.

Kursinnhold

Skattesystemet for skogbruket – erfaringer og oppdatering

 • Virksomhetsbeskatning, kapitalbeskatning, hobby
 • Mva-behandling ved ulike skattekategorier
 • Konsekvenser av ulik beskatning – kapitalskog og virksomhetsskog
 • Hva betyr skattekategoriene for dine beslutninger omkring drift av din eiendom
 • Hva betyr nye skatteregler for skogfond og tilskudd?

Eierskifte – med fokus på skog

 • Planlegging av eierskifte
 • Verdivurdering
 • Finansiering
 • Tilpasning til eierskifte
 • Skattemessige forhold ved eierskifte
 • Ulikheter i eierskifte for virksomhetsskog og kapitalskog
 • Hvordan påvirker regelendringene eierskiftesituasjoner?
  - Fritt salg kontra kontinuitetsoverdragelse
  - Tømmerkontoen som skatteposisjon
  - Mulig ulik virksomhetsvurdering hos gammel og ny eier
  - Ulike former for delt eierskifte - forpaktning, bruksrett?
  - Skogfond som en del av eierskifte

Forelesere

Gry Heidi Ruud-Wethal, Bondelagets Servicekontor AS
Bjørn Helge Bjørnstad, Skogbrukets Kursinstitutt

Pris

Kr 3.500 for samarbeidende regnskapskontor og medlemmer i Norges Bondelag
Kr 3.800 for andre

Faglig oppdatering:

- Skatt og avgift (4 timer)
- Finansregnskap (2 timer)


For eventuelle spørsmål om kurset, kontakt oss på e-post; rjspost@bondelaget.no
eller ring oss på telefon: 22 05 45 00

Påmelding må være oss i hende innen påmeldingsfristen. Ved avmelding senere enn en uke før kursstart innkreves avgift med 50 % av kursavgiften, og ved uteblivelse fra kurs innkreves hel kursavgift. Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall kursdeltakere for gjennomføring av kurset.

 


Kontakt

 • Prosjektkoordinator

  Bjørn Helge Bjørnstad

  Skogøkonomi

  905 05 874

  bhb@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte


  Relaterte kursbeskrivelser

  Introkurs for eierskifte med fokus på skog

  Med en endret skogbeskatning har det kommet opp ett antall problemstillinger og muligheter som ny og gammel eier bør kjenne til og håndtere i prosessen med overdragelse.

  Hva er tømmeret verdt

  Hva er tømmeret i skogen din verdt?

  Kurset skal gi deltakerne kunnskaper for å analysere egne tømmerressurser, og hjelp til prioriteringer.

  Foto: Stora Enso

  Ny skogbeskatning - hvilke konsekvenser har den gitt for skogeierens økonomi ?

  Skattereglene for skognæringen har gjennomgått store endringer de siste to årene (2016 og 2017). Med nytt regelverk følger nye problemstillinger. Hvordan påvirker de nye reglene skogeierens økonomi, og hva skal vi som rådgivere legge vekt på i møte med våre kunder og medlemmer?

  Skogfond og skatt

  Skogfond er en viktig økonomisk rammebetingelse for skogbruket. Sammen med skattesystemet gir dette rammebetingelser som er viktige å kjenne og forstå konsekvensen av.

  Smart bruk av skogfond

  Smart bruk av skogfond

  Skogfond er et svært gunstig virkemiddel. Når skogfondsmidlene brukes riktig øker nettoinntekten til skogeier betydelig. Tilsvarende øker lønnsomheten av investeringene.

  Skogfond - nettkurs

  Smart bruk av Skogfond – Nettkurs

  I kurset «Smart bruk av skogfond» vil du få en grundig gjennomgang av hva skogfondsordningen er, hva den kan brukes til, samt den økonomiske fordelen du oppnår ved bruk av skogfond.

 • Del på sosiale medier:
 • Butikk

  Butikk

  Skogkurs Resyme - Nr. 13 Tap ved tidlig hogst

  Den eldste delen av skogreisingsskogen på Vestlandet og nordover begynner å bli hogstmoden, spesielt på de beste bonitetene. Det står ofte store tømmervolum pr. arealenhet lenge før hogstmodenhet, og det kan være fristende å realisere denne trekapitalen. 

 • 15,-
 • Pris eks. frakt

  Ressurser og forvaltning

  Ressurser og forvaltning - Temabok

  Boka "Ressurser og forvaltning" inviterer skogeiere til å bearbeide oversikt over egne ressurser, inntektsmulighetene i skogen og hvordan skogeieren ut fra sin og familiens interesser og mål vil utnytte mulighetene i skogen.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Skogkurs Resyme - Nr. 10 Skogfond

  Skogbruk er en meget langsiktig næring, og det går mange tiår fra investeringer gjøres i et bestand til det kommer inntekter fra det samme bestandet. For å stimulere til økte investeringer i skogen har myndighetene blant annet etablert skogfondsordningen.

 • 15,-
 • Pris eks. frakt

  Smart bruk av skogfond - kurshefte

  Smart bruk av Skogfond - Kurshefte

  Dette kursheftet skal gi deg en pedagogisk innføring i hvorfor vi har skogfond, hvordan det virker, og ikke minst hvor god økonomisk ordning dette er for deg som skogeier.

 • 130,-
 • Pris eks. frakt

  Nåverdier og relative verdier - plastkort

  Brukes til å vurdere skogskjøtselstiltakenes lønnsomhet, og til å prioritere mellom skjøtselstiltak.

 • 10,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Skogfond - Skogkurs veileder

  De senere årene har det blitt utviklet mange nyttige og gode nettsteder, veiledere, kalkulatorer og animasjonsvideoer som viser hvordan skogfondet kan brukes. Så langt har ikke dette blitt systematisert og samlet. Med denne veilederen er det meste av relevant og tilgjengelig informasjon samlet på ett sted.

 • Les artikkel
 • Skogfond

  Her finner du Skogfondskalulatoren som beregner skogfondets virkning for din økonomi. Skogkurs har også utarbeidet et  nettsted som viser korrekt overføring fra kontoutskriften for skogfond til årets ligningsskjemaer, samt flere videoer og et resymé om temaet.

 • Les artikkel
 • Skog og ligning

  I denne artikkelen finner du fagstoff og hjelpemidler knyttet til skatteregler for skognæringen innført i 2016 - 2019.
   

 • Les artikkel
 • Skogbeskatning - Skogkurs veileder

  Fra og med inntektsårene 2016, 2017 og 2018 blir det innført store endringer i ligning og beskatning av skog.  Som en støtte for skogeiere, regnskapsførere og andre som gir råd til skogeieren, har vi laget en Skogkurs veileder. Justeringer for 2019 er også med i denne utgaven.

 • Les artikkel
 • Skogkulturkalkulatoren

  Skogkulturkalkulatoren er bygd som et hjelpemiddel i lønnsomhetsberegningen av ulike skogkulturtiltak. I dette Excel-arket kan du gjøre enkle beregninger av nåverdi og internrente. Samtidig er den ment å være fleksibel i forhold til å sette inn egne forutsetninger.                                                                                      

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook