VIS KURSMENY

SKJUL KURSMENY

Kursbeskrivelser

Gullgruve på rot – en lokal fagdag

Om den store økonomiske betydningen det er å velge riktig hogsttidspunkt, hvorfor stelle ungskogen – og lønnsomheten av å gjøre det, betydningen av skogarealet ditt for klimaet, og hvordan riktig bruk av skogfond og tilskudd kan gjøre tiltakene og framtidsskogen «gullkantet».

 

Fagdagen fokuserer på det som kan gjøre plantefeltet ditt til en økonomisk «gullgruve». Temaene har både en teoretisk og en praktisk side. Derfor starter fagdagen med en innesekvens om viktige forhold for eierens økonomi ved tiltak i ungskogen og i gammelskogen. Forhold som har betydning for eierens egne valg og prioriteringer.

Utendørs blir det demonstrert hvordan man i praksis vurderer hogstmodenhet og tiltak i ungskogen. Om hvorfor og hvordan et «minimum» stell av ungskogen har så stor virkning på framtidsskogens verdi. Du får innblikk i hvordan det «brysomme» plantefeltet kan bli til noe som høstes med stor fortjeneste – en GULLGRUVE PÅ ROT.
Og så er det god tid til diskusjon og erfaringsutvekslinger.

Fagdagens innhold:

 • Hva er plantefeltenes hogstverdi? Vi ser nærmere på den store verdiøkningen de siste årene før hogstmodenhet.
 • Hva er riktig tid å hogge plantefeltene?
 • Hvorfor plante etter hogst?
 • Hvordan riktig bruk av skogfondet øker eierens netto hogstinntekt og reduserer investeringenes kostnad.
 • Så billig kan en skogsvei bli!
 • Hvorfor er ungskogpleie av de mest lønnsomme tiltakene i skogen?
 • Hvordan bør ungskogen stelles for å oppnå verdiøkning i framtidsskogen?
 • Så mye betyr din skog for jordens klima.

Varighet og praktisk info
Fagdagen er på 5-6 timer, og arrangeres av kommunens skogbruksansvarlige som regel i samarbeid med f.eks. lokalt skogeierlag, bondelag m.fl.
Aktivt Skogbruk-instruktør er ansvarlig for programgjennomføringen. Første del av dagen er innendørs og andre del ute i skogen. Kaffe underveis.

I 2020 koster et arrangement på hverdager kr 5 960, og lørdager kr 7 990. I tillegg kommer instruktørens reise.Infoark om fagdagen

 


Veiledning til lokal tilrettelegger

 


Film om «Verdien av skogen langs kysten i Norge»

 

 


Kontakt

 • Prosjektleder

  Bjørn Einar Rakstang

  Skogeieropplæring, Internasjonalt arbeid

  913 07 576

  ber@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte


  Relaterte kursbeskrivelser

  Innføring i skogbruk – nettkurs

  Dette er et kurs for deg som har lyst til å lære det grunnleggende om skogbruk. Det kan være at du er ny skogeier som har overtatt skogeiendom eller snart skal overta. Har du vært skogeier i lengre tid, men ikke hatt muligheten til å være en aktiv forvalter før nå, er også dette kurset for deg.

  Nye skogeiere

  Innføringskurs i skogbruk.

  Kurset gir grunnleggende kunnskaper om skogbruk, skogskjøtsel, prioriteringer og økonomi ut fra filosofien «din skog - dine muligheter». Kurset tilpasses skogeiernes forkunnskaper, ønsker og behov.

  Skogeieren som aktiv forvalter

  Kurset retter seg både mot nye skogeiere og de som har vært skogeiere en stund. Det er satt opp 3 kurs på kveldstid og 2 på dagtid - alle med inntil 9 deltakere pr. kurs. Kursene er for skogeiere med eiendom i Nordre Land kommune.

  Skogmentor - nettkurs

  Skogmentor – Nettkurs

  Til deg som vil utdanne deg til lokal skogmentor for nye skogeiere: Kurset gir deg grunnleggende kunnskap om kommunikasjon og dialog med nye skogeiere, samt de viktigste temaene om skogbehandling. Det gir et godt fundament og faglig ballast, og setter skogbruket inn i et samfunnsperspektiv. Hensikten er å ruste skogmentoren til å etablere kontakt og faglig dialog med nye skogeiere.

  Skogskjøtsel i ei ny tid

  Hvor tett bør det plantes? Hvordan sjekkes plantefeltenes tilstand? Hvorfor skal det utføres ungskogpleie - og hvordan? Hvor mye øker inntekten når det er utført riktig skogskjøtsel? Ulike måter å utføre ungskogpleie? Hva koster det å la andre utføre skjøtselsarbeidet? Og hvor lønnsomt er det å gjøre jobben sjøl?

 • Del på sosiale medier:
 • Butikk

  Butikk

  Innføring i skogbruk - Temabok

  Boka gir en enkel og kortfattet innføring i sentrale spørsmål både ved det å administrere og forvalte en eiendom og i hvordan skogen normalt skjøttes.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Førstehjelp for nye skogeiere på Agder

  Denne e-boka tar for seg de mest aktuelle temaer og problemstillinger som dukker opp for nye skogeiere - og henvender seg spesielt til nye skogeiere i Agderfylkene. Den er gratis og finnes i to utgaver: en iBooks som er beregnet på iPad og en PDF-utgave  for andre plattformer.

 • 0,-
 • Last ned fra iBooks

  Pris eks. frakt

 • Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  SKOGKURS Resymé

  SKOGKURS Resymé er kortfattede publikasjoner om aktuelle skogbrukstemaer. Last ned gratis - alle resyméene er i pdf-format tilrettelagt for utskrift (4 A4-sider). For å laste ned: klikk på Nr. og tekst!

 • Les artikkel
 • regional avvirkning

  Dynamisk presentasjon av skogstatistikk

  Her finner du fire nettsider med skogstatistikk som oppdateres automatisk når nye data kommer til: Tømmerpriser, Regional avvirkning og tilvekst, Skogkulturkart og Kommunalt kart over skutt elg og hjort.

 • Les artikkel

 •  

  Skog- og klimaordbok

  Skogkurs har i samarbeid med NIBIO utviklet en Skog- og klimaordbok med 245 begreper knyttet til dette temaområdet.

 • Les artikkel
 • Skogkurs på Youtube

  Viktige begreper i skogbruket

  Hva er et bestand, bonitet, hogstklasse og relaskop? Skogbruket bruker mange faguttrykk som kan være greit å kjenne. I åtte filmer forklares betydningen av de viktigste begrepene.

 • Les artikkel
 • Førstehjelp for nye skogeiere på Agder

  Denne e-boka tar for seg de mest aktuelle temaer og problemstillinger som dukker opp for nye skogeiere - og henvender seg spesielt til nye skogeiere i Agderfylkene. Den er gratis og finnes i to utgaver: en iBooks som er beregnet på iPad og en PDF-utgave  for andre plattformer.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook