VIS KURSMENY

SKJUL KURSMENY

Kursbeskrivelser

Praktisk bruk av GIS i skog- og utmarksnæringer

Skogkurs og Høgskolen i Innlandet, Evenstad, arrangerer kurs i bruk av GIS for planlegging i skogbruk og utmark

Kurset er utarbeidet for å være relevant for aktive forvaltere av skog og utmark, ansatte i offentlig sektor som arbeider med skog og utmark, samt andre ansatte i skog- og utmarksnæringer.

Deltakerne vil gjennom praktiske oppgaver i skogbruk og utmark lære å hente GIS-informasjon og å bruke programvare. Både databaser og programvare som benyttes i kurset er gratis tilgjengelig. Deltakerne vil derfor kunne fortsette arbeidene påbegynt i kurset etter kursslutt.

Eksempler på oppgaver/problemstillinger:

 • Analyser av skogressursene på eiendomsnivå, og se på effekter av ulike miljøtiltak
 • Effekter på kortere terrengtransport av tømmer av ulike veitrasévalg
 • Planlegging av skogsdrifter og markberedning for å minimere erosjon
 • Analyser av avrenning og flomrisiko for planlegging av veier
 • Effekter av tilpasning av skogsdrift for å ivareta habitater for skogsfugl og beiteressurser for elg i ulike årstider
 • Risikovurdering ved salg og kjøp av skogseiendom: produksjon, flom og brann med hensyn til klimaendringer

Forelesere er skogbrukere ansatte ved Skogkurs og Evenstad, med doktorgrad i skogbruksplanlegging.

Det er en fordel med grunnleggende kjennskap til bruk av PC og internett, men ingen krav til forkunnskaper i GIS. Deltakerne bruker egen PC.

Gjennomføring:
Kurset er samlingsbasert, med 3 samlinger:

 • 7.-8. november 2019
 • 12.-13. desember 2019
 • 16.-17. januar 2020.

Mellom samlingene gis det oppgaver som deltakerne arbeiderer med. Kurset avsluttes med hjemmeeksamen, med frist 14. februar. Kurset gir totalt 5 studiepoeng (ECTS).

Samlingene foregår på Honne Hotell og Konferansesenter på Biri.

Kursavgift: kr 5490,-; i tillegg til lovpålagt semesteravgift (kr 728,-)
- Ved avmelding innen 1. september, tilbakebetales kursavgiften fratrukket adm.gebyr på 500 kr. Semesteravgiften tilbakebetales ikke. Ingen tilbakebetaling av kursavgift ved avmelding etter 1. september.

Påmeldingsfrist: 15. oktober, men førstemann-til-mølla gjelder. Totalt er det 30 plasser.

Opptak er åpnet! Logg inn med ID-porten her >> (BankID / BankID på mobil mm).
- Velg: Høgskolen i innlandet. Gå til: Betaling- og oppdragsstudier -> Betaling og oppdrag: Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi høst 2019 -> Praktisk bruk av GIS i skog- og utmarksnæringer.

Søkere: tas opp på grunnlag av studiekompetanse eller realkompetanse
- Mer info på denne siden >>
- Etter at søknaden til kurset er godkjent, sendes det ut e-post fra Høgskolen i Innlandet med informasjon om betaling. Betaling gjøres da på nettet. Deltakerne mottar endelig bekreftelse på at betaling er mottatt og er registrert for kurset.

Opphold ved Honne Hotell og Konferansesenter
Kursavgiften inkluderer full kost (lunsj og middag ankomstdag, frokost og lunsj avreisedag) og losji (overnatting i enkeltrom). Det er muligheter for overnatting fra dagen før kursstart, ta kontakt med Honne >>


Informasjon om kurset - Høgskolen i Innlandet


Dette kurset er under uttesting i år og er finansiert av prosjektmidler fra Kompetanse Norge. Kurset er derfor spesielt rimelig i år. Hvis det er interesse, vil kurset kunne tilbys senere, men kursavgiften vil da bli høyere.


 


Kontakt

 • Prosjektleder, ph.d.

  Endre H. Hansen

  I permisjon. 

  954 43 705

  eh@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte


  Relaterte kursbeskrivelser

  Praktisk bruk av skogbruksplanen

  På kurset lærer du å benytte planen aktivt i forvaltningen av eiendommen. Utedelen med befaring, spørsmål og diskusjoner, og praktiske eksempler skal bidra til å styrke skogeiernes kunnskaper om skogbehandling. Kurset er tilrettelagt for skogeiere som nylig har mottatt skogbruksplan.
   

  Praktisk bruk av skogbruksplanen – 4 timer


  Kurset er tilpasset skogeiere som nylig har mottatt skogbruksplan.

  Skogeierne lærer å bruke planen til å planlegge gjøremål og å ta riktige beslutninger ut fra egne og familiens prioriteringer, for en aktiv og bærekraftig utnyttelse av skogen.

  Produksjonsplanlegging

  Dette er et bedriftsinternt kurs for Nortømmer.

 • Del på sosiale medier:
 • Butikk

  Butikk

  Relaskop

  Relaskopet brukes til å finne skogbestandets grunnflatesum (m2 per hektar). Ved hjelp av volumtabell regnes grunnflatesummen om til bestandsvolum.

 • 48,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Evaluering av Bestway – støtteverktøy for planlegging av basveger

  Arbeidet med å digitalisere operative oppgaver i skogbruket blir drevet framover av tilgang på digitale data, data-verktøy og praktisk bruk av informasjonen fra disse. Ønsket om å effektivisere avvirkning og utkjøring av tømmer, og samtidig minimere kjøreskader har gjort at Skogforsk i Sverige har utviklet støtteverktøyet Bestway. Programmet gjør det lettere å planlegge basveger.

 • Les artikkel
 • Laserdata sammenstillt med maskindata

  Bærekraftig bruk av skogressursene i Norge

  Prosjektets primære mål var å bidra til bedre utnyttelse av skogressurser og produksjonsressurser samt å bidra til færre konflikter mellom miljøhensyn og skogsdrift i normalt og bratt terreng.
   

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook