VIS KURSMENY

SKJUL KURSMENY

Kursbeskrivelser

Veivedlikehold

Vegvedlikehold

Kurset gir deltakerne innsikt i rasjonelt vegvedlikeholdsarbeid, og kunnskap om organisering og gjennomføring av vedlikehold.

Å ivareta eiendommens investeringer i skogsbil- og traktorvegnett er både nødvendig og samtidig lønnsomt.

Målgruppe
Kurset er beregnet på skogeiere, eiere av private veger og maskinførere som skal utføre eller har ansvar for vedlikehold av utmarksveger.

Emner for kurs

 • registrering av vedlikeholdsbehov
 • anleggsteknikk og vedlikeholdsmetoder
 • organisering av vegvedlikeholdet
 • grunnleggende kunnskaper om vegbygging
 • sommer- og vintervedlikehold
 • broer: inspeksjon-bæreevne-vedlikehold
 • budsjett og finansieringsmodeller for vedlikeholdet
 • vegeiers ansvar
 • lover, regler og forsikring

Varighet og praktisk info
For gjennomgang av alle emnene kreves 15 timers kurs. Dette inkluderer befaringer og praktiske øvelser. Ved gjennomgang av færre emner kan dette gjøres på kortere kurstid (7,5 eller 10 timer). Kurs gjennomføres med 5-6 deltakere.


Kontakt

 • Senior prosjektleder

  Steinar Lyshaug

  Driftsteknikk,og Infrastruktur

  996 37 311

  sl@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte


  Relaterte kursbeskrivelser

  Bygging og bruk av skogsveier

  Kurset tar for seg de fleste problemstillinger som er relevante i dialogen mellom skogeier og skogsveikyndig person om bygging og bruk av skogsvei.

  Fagsamling vei

  Den årlige «Fagsamling vei» er et forum for faglig utvikling og formidling av kompetanse innen forvaltning, planlegging, bygging og organisering av skogbrukets infrastruktur.

  Landbruksveier - et kurs for det offentlige

  De offentlige har en stor rolle i forvaltning, behandling og håndheving av skogbrukets landbruksveier. Kommunale med fagansvar innenfor skogbruk skal blant annet: vurdere og godkjenne søknader, tildele tilskudd, utbetale skogfond, gjennomføre sluttkontroll m.m. Et betydelig ansvar. Dette kurset har til formål å sikre at offentlige rådgivere er trygge på faget. 

  Landbruksveier - spesialtilpassede kurs

  Ofte er ikke oppsatte kurs spisset nok eller at Skogkurs mangler et tema du vil vite mer om. Etter særskilt avtale skal skogkurs vurdere å enten utvikle et manglende kurs eller spesialtilpasse et kurs etter bestilling. Klikk for å se forslag og hvem du kan kontakte i Skogkurs.  

  Skogsbilveibygging - et kurs for entreprenører

  Dette er et kurs for entreprenører som bygger, ruster opp og vedlikeholder skogsveier. Kurset har som formål å gjøre entreprenør tryggere på hva det innebærer å ta på seg et landbruksvei-oppdrag.  

   

  Veiorganisering

  Med en gang en vei bygges og det er flere skogeiere som eier veien sammen, så regnes de etter veglova som et veilag. Dette medfører en rekke plikter og forventninger. Dette kurset har til formål å informere veilag hvilke plikter og ansvar de har. Hvilke organisasjonsformer som er aktuelle og hvordan bli registrert. Dette kurset settes opp i sammarbeid med kommunen for å sikre at alle veilaga i kommunen får muligheten til å delta.  

 • Del på sosiale medier:
 • Butikk

  Butikk

  Normaler for landbruksveier - med byggebeskrivelse

  Normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse er en håndbok som inneholder tekniske og geometriske krav til landbruksveier. Byggebeskrivelse med henvisninger til fagstoff viser hvordan anleggsarbeidet skal utføres.
   

 • 120,-
 • Pris eks. frakt

  Veinormaler - Kortversjon

  Kortversjonen av veinormalene er på to sider i A5 format. Den er værbestandig og beregnet for å ha med seg ut i felt.

 • 20,-
 • Pris eks. frakt

  Skogsveier og skredfare

  Skogsveger og skredfare - veileder

  Anlegg av skogsveger i bratte lisider kan føre til løsmasseskred, særlig der vegene endrer den naturlige dreneringen i lia. Vannet blir dermed ledet til områder der det ikke er naturlig dreneringsveg, eller til bekker og andre dreneringsveger som ikke har stor nok kapasitet til å lede vannet.

 • 120,-
 • Pris eks. frakt

  Inspeksjon av bruer på landbruksveger - Håndbok

  Inspeksjon av bruer på landbruksveger skal være et bidrag til at vegeier, veglag og offentlig forvaltning kan vurdere bruas tilstand ved inspeksjon og gjøre tiltak som er nødvendig i dens videre drift og vedlikehold.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Skogsveibygging med miljøhensyn

  Hovedinnholdet i veilederen er knyttet til bygging av skogsbilveier, men vinterbilveier, opprusting av eldre skogsbil og traktorveier er diskutert. 

 • 60,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Tining av stikkrenne. (Foto: Romeriks Almenningene v/ Johannes Enersen)

  Tining av stikkrenner

  Nå er det sesong for tining av stikkrenner! Tette stikkrenner kan forårsake store vann- og erosjonsskader på en vei. En stikkrenne som har fryst bør tines like før snøsmeltingen setter inn. Da er det om å gjøre å få til et lite hull. Når vannet først har begynt å renne utvider hullet seg og isen forsvinner.

 • Les artikkel
 • Geologi og veibygging - Skogkurs veileder

  Geologi og veibygging - Skogkurs veileder

  I denne veilederen vil du finne grunnleggende informasjon om hva du bør tenke på ved vurdering av masser til bruk i veikroppen. Hvilke krav må følges, hva bør man tenke på og hvordan finne egnede masser.

 • Les artikkel
 • Vinterbilveier

  Vinterbilveger og isveger - en veileder

  Bruken av snø og is som transportbane har lange tradisjoner, men kunnskapene er i ferd med å bli glemt. Vinterbilveger og isveger er en faglig veileder for dem som ønsker å ta metodene i bruk.

 • Les artikkel
 • Veinormaler

  Normaler for landbruksveier er en håndbok som inneholder tekniske og geometriske krav til åtte forskjellige klasser av landbruksveier, og byggebeskrivelser som forteller hvordan anleggsarbeidet bør utføres. Siste revisjon er utført i 2016.

 • Les artikkel
 • Inspeksjon av bruer på landbruksveger - Håndbok

  Inspeksjon av bruer på landbruksveger skal være et bidrag til at vegeier, veglag og offentlig forvaltning kan vurdere bruas tilstand ved inspeksjon og gjøre tiltak som er nødvendig i dens videre drift og vedlikehold.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook