VIS KURSMENY

SKJUL KURSMENY

Kursbeskrivelser

Skogfond - nettkurs

Smart bruk av Skogfond – Nettkurs

I kurset «Smart bruk av skogfond» vil du få en grundig gjennomgang av hva skogfondsordningen er, hva den kan brukes til, samt den økonomiske fordelen du oppnår ved bruk av skogfond.

Dette er et kurs for deg som ønsker å lære mer om hvordan du kan benytte deg av skogfondsordningen. Ordningen er knyttet til hogst og det er en tvungen avsetning av bruttoverdien på 4 %. Men du kan også sette av så mye som 40 %. Disse pengene skal gå til skogbrukstiltak på din eiendom, og ved å bruke pengene fra fondet oppnår du en vesentlig skattefordel som gjør at du trenger mindre egenkapital for å gjennomføre tiltaket.


Kurset er delt opp i 5 emner:


1 Hvordan skogfond fungerer
Gjennomgang av alle tiltak du kan bruke skogfond til.
 

2 Kalkulasjon av tømmerdrift, skogfondsbehov, skogfondsavsetning og resultat
Lær deg å kalkulere tømmerdrift, skogfondsbehov, skogfondsavsetning og resultat ved hjelp av vår skogfondskalkulator. I kalkulatoren kan du legge inn alle dine egne forutsetninger, prøve ut forskjellige skogfondsavsetninger m.m. for til slutt å få en detaljert oversikt over hva du sitter igjen med. I kalkulatoren kan du simulere med forskjellige tall og sammenligne resultatene.
 

3 Hvordan ta i bruk skogfond på nett
Lær hvordan du får tilgang til eiendommens skogfondskonto på internett. Der finner du en oversikt over innestående skogfondsmidler og tidligere transaksjoner. Dette er et nyttig verktøy for din skogforvaltning.
 

4 Oppsparing og etterskuddsvis bruk av skogfond
Bli kjent med hvordan du kan planlegge bruken av skogfond til store investeringer, som for eksempel veibygging.
 

5 Animasjon om økonomisk virkning av skogfond
I denne animasjonen demonstreres fire forskjellige case, og bruk av skogfond. Til slutt vises resultatene. Sammenligningen viser tydelig hvor stor besparing det er ved å bruke skogfond.

I kursrommet får du tilgang til filmer til de ulike emnene og et kurshefte. I tillegg har hvert emne interaktive oppgaver hvor du kan teste deg selv på din forståelse. Arbeidsmengde for kurset anslås til 8-12 timer. 

Kursets veileder er Bjørn Helge Bjørnstad.

Pris: kr 1 500,-  inkl. kurshefte.

Meld deg på her

 


Relaterte kursbeskrivelser

Introkurs for eierskifte med fokus på skog

Med en endret skogbeskatning har det kommet opp ett antall problemstillinger og muligheter som ny og gammel eier bør kjenne til og håndtere i prosessen med overdragelse.

Eierskifte med fokus på skog - erfaringer med ny skogbeskatning

Norges Bondelag og Skogbrukets Kursinstitutt arrangerte vinteren 2017 kurs om den nye skogbruksbeskatningen, med en oppfølger våren 2018. Vi følger nå opp med et nytt dagskurs med hovedfokus på eierskiftesituasjonen.

Hva er tømmeret verdt

Hva er tømmeret i skogen din verdt?

Kurset skal gi deltakerne kunnskaper for å analysere egne tømmerressurser, og hjelp til prioriteringer.

Foto: Stora Enso

Ny skogbeskatning - hvilke konsekvenser har den gitt for skogeierens økonomi ?

Skattereglene for skognæringen har gjennomgått store endringer de siste to årene (2016 og 2017). Med nytt regelverk følger nye problemstillinger. Hvordan påvirker de nye reglene skogeierens økonomi, og hva skal vi som rådgivere legge vekt på i møte med våre kunder og medlemmer?

Skogfond og skatt

Skogfond er en viktig økonomisk rammebetingelse for skogbruket. Sammen med skattesystemet gir dette rammebetingelser som er viktige å kjenne og forstå konsekvensen av.

Smart bruk av skogfond

Smart bruk av skogfond

Skogfond er et svært gunstig virkemiddel. Når skogfondsmidlene brukes riktig øker nettoinntekten til skogeier betydelig. Tilsvarende øker lønnsomheten av investeringene.

 • Del på sosiale medier:
 • Butikk

  Butikk

  Skogkurs Resyme - Nr. 13 Tap ved tidlig hogst

  Den eldste delen av skogreisingsskogen på Vestlandet og nordover begynner å bli hogstmoden, spesielt på de beste bonitetene. Det står ofte store tømmervolum pr. arealenhet lenge før hogstmodenhet, og det kan være fristende å realisere denne trekapitalen. 

 • 15,-
 • Pris eks. frakt

  Ressurser og forvaltning

  Ressurser og forvaltning - Temabok

  Boka "Ressurser og forvaltning" inviterer skogeiere til å bearbeide oversikt over egne ressurser, inntektsmulighetene i skogen og hvordan skogeieren ut fra sin og familiens interesser og mål vil utnytte mulighetene i skogen.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Skogkurs Resyme - Nr. 10 Skogfond

  Skogbruk er en meget langsiktig næring, og det går mange tiår fra investeringer gjøres i et bestand til det kommer inntekter fra det samme bestandet. For å stimulere til økte investeringer i skogen har myndighetene blant annet etablert skogfondsordningen.

 • 15,-
 • Pris eks. frakt

  Smart bruk av skogfond - kurshefte

  Smart bruk av Skogfond - Kurshefte

  Dette kursheftet skal gi deg en pedagogisk innføring i hvorfor vi har skogfond, hvordan det virker, og ikke minst hvor god økonomisk ordning dette er for deg som skogeier.

 • 130,-
 • Pris eks. frakt

  Nåverdier og relative verdier - plastkort

  Brukes til å vurdere skogskjøtselstiltakenes lønnsomhet, og til å prioritere mellom skjøtselstiltak.

 • 10,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Skogfond - Skogkurs veileder

  De senere årene har det blitt utviklet mange nyttige og gode nettsteder, veiledere, kalkulatorer og animasjonsvideoer som viser hvordan skogfondet kan brukes. Så langt har ikke dette blitt systematisert og samlet. Med denne veilederen er det meste av relevant og tilgjengelig informasjon samlet på ett sted.

 • Les artikkel
 • Skogfond

  Her finner du Skogfondskalulatoren som beregner skogfondets virkning for din økonomi. Skogkurs har også utarbeidet et  nettsted som viser korrekt overføring fra kontoutskriften for skogfond til årets ligningsskjemaer, samt flere videoer og et resymé om temaet.

 • Les artikkel
 • Skog og ligning

  I denne artikkelen finner du fagstoff og hjelpemidler knyttet til skatteregler for skognæringen innført i 2016 - 2019.
   

 • Les artikkel
 • Skogbeskatning - Skogkurs veileder

  Fra og med inntektsårene 2016, 2017 og 2018 blir det innført store endringer i ligning og beskatning av skog.  Som en støtte for skogeiere, regnskapsførere og andre som gir råd til skogeieren, har vi laget en Skogkurs veileder. Justeringer for 2019 er også med i denne utgaven som er oppdatert i november 2020.

 • Les artikkel
 • Skogkulturkalkulatoren

  Skogkulturkalkulatoren er bygd som et hjelpemiddel i lønnsomhetsberegningen av ulike skogkulturtiltak. I dette Excel-arket kan du gjøre enkle beregninger av nåverdi og internrente. Samtidig er den ment å være fleksibel i forhold til å sette inn egne forutsetninger.                                                                                      

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook