VIS KURSMENY

SKJUL KURSMENY

Kursbeskrivelser

Foto: Jon Eivind Vollen

Vindfallhogst - 7,5 timer

På dette kurset lærer deltakerne å utføre arbeidsoperasjoner i forbindelse med vindfallhogst. Deltakelse krever at generelt hogstkurs (bruk av motorsag) er gjennomført på forhånd.

Vindfallhogst er forbundet med mange svært farlige arbeidsoperasjoner. Denne opplæringen skal forebygge ulykker.

Målgruppe
Kurset er spesielt tilpasset de som skal utføre hogst/opprydding og uttak av trær i vindfelt skog, og skogsarbeidere som samarbeider med skogsmaskin i oppryddingsarbeidet.

Foto: Harald MeisingsetEmner for kurset:

 • Verneutstyr
 • Sikkerhet ved arbeid i vindfelt skog.
  Samarbeid og kommunikasjon mellom manuell skogsarbeider og skogsmaskin.
 • Aktuelt hjelpeutstyr
 • Sikre arbeidsmetoder og arbeidsrekkefølge
 • Sikre kappemetoder av stammer med store spenninger
 • Sikre metoder for løskapping fra rotvelte
 • Nedtaking av stammedeler og fastfelte trær.

Egenøvelser er sentralt under hele kurset.
 
Varighet og praktisk info
Kurstid: 7,5 timer.

Dette kurset er også aktuelt som oppfriskingskurs, hvis det er ei tid siden ordinært vindfallkurs ble gjennomført.

Kurs gjennomføres med 5-6 deltakere, i tilknytning til arbeidsplassen eller i nærmiljøet. Når hogstkurs på forhånd er gjennomført dekker opplæringen kravet til dokumentert opplæring i vindfallhogst. 
 


Kurs som arrangeres i nær fremtid:

Foto: Jon Eivind Vollen
 • Vindfallhogst - 7,5 timer

 • Dato:

  10.12.2021


  Påmeldingsfrist:

  03.12.2021

 • Varighet:

  7.5 timer

 • Kommune:

  Ringsaker

 • 1 400,-
 • Les mer
 • Foto: Jon Eivind Vollen
 • Vindfallhogst - 7,5 timer

 • Dato:

  10.12.2021


  Påmeldingsfrist:

  08.12.2021

 • Varighet:

  7.5 timer

 • Region:

  Begnadalen

 • 1 400,-
 • Les mer
 • Foto: Jon Eivind Vollen
 • Vindfallhogst - 7,5 timer

 • Dato:

  11.12.2021


  Påmeldingsfrist:

  08.12.2021

 • Varighet:

  7.5 timer

 • Region:

  Bruflat

 • 1 700,-
 • Les mer
 • Foto: Jon Eivind Vollen
 • Vindfallhogst - 7,5 timer

 • Dato:

  16.12.2021


  Påmeldingsfrist:

  10.12.2021

 • Varighet:

  7.5 timer

 • Kommune:

  Sarpsborg

 • 1 400,-
 • Les mer
 • Foto: Jon Eivind Vollen
 • Vindfallhogst - 7,5 timer

 • Dato:

  01.01.2022


  Påmeldingsfrist:

  27.01.2022

 • Varighet:

  7.5 timer

 • Region:

  Hallingdal, Ringerike, tilgrensende områder

 • 1 570,-
 • Les mer
 • Relaterte kursbeskrivelser

  Bedre planlegging av skogsdrift

  Hensikten med kurset er å optimalisere gjennomføringen av en skogsdrift. Hvem som utfører planleggingsoppgavene praktiseres forskjellig etter hva som avtales mellom oppdragsgiver, tømmerkjøper og entreprenør.

  Hogst med motorsag

  Bruk og vedlikehold av motorsag - 15 timer

  Dokumentert sikkerhetsopplæring på 15 timer fordelt på 2 dager.
  Tilpasset skogeiere såvel som ansatte utenfor skogbruket som linjeryddere, e-verk, vegvesen, jernbane, kommune m.fl. og gir dokumentert sikkerhetsopplæring for motorsag.

  Eksamensforberedende kurs for praksiskandidater

  Har du 5 års praksis i faget kan du gå opp til fagprøve som praksiskandidat. Før fagprøven må du bestå en teorieksamen. Dette kurset gir faglig påfyll og gjør det enklere å bestå eksamenen.

  Kurs i motorsag og ryddesag

  Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag og ryddesag - 22,5 timer

  Sikkerhetsopplæring.
  Kurset er tilpasset skogeiere såvel som ansatte utenfor skogbruket som linjeryddere, e-verk, vegvesen, jernbane, kommune m.fl. og gir dokumentert sikkerhetsopplæring for bruk av motorsag og ryddesag.

  Hogst

  Hogst med motorsag

  Det arrangeres kurs med forskjellig varighet og med tilpasset kursinnhold.

  Hogst med motorsag - 15 timer

  Kurset er tilpasset skogeierens arbeidsoppgaver og utfordringer.

  Hogst, vedlikehold motorsag, ungskogpleie og planting - 52,5 timer

  Kurset inneholder delemner fra de nevnte fagområdene.

  Kabelkran

  Kabelkran - 22,5 timer

  Kurset gir dokumentert sikkerhetsopplæring for tyngre taubaner (kabelkran), i henhold til forskriften «Utførelse av arbeid» av 1. januar 2013. Opplæringen kombinerer teori og praksis, og foregår i sin helhet utendørs. 

  Kabelkran

  Kabelkran - 52,5 timer

  Kurset gir en grundig gjennomgang av arbeidsoppgaver og øvelser sammen med instruktør Kurset inkluderer dokumentert sikkerhetsopplæring for tyngre taubaner (kabelkran), i henhold til forskriften «Utførelse av arbeids» av 1. januar 2013. Opplæringen kombinerer teori og praksis, og foregår i sin helhet utendørs. 

  Kostnadskalkulasjon ved skogsdrift

  Avvirkingskostnaden utgjør en stor andel av de totale kostnadene i verdikjeden. Kjennskap til kostnadsdriverne er grunnleggende i jakten på å spare kostnader og øke lønnsomheten.

  Landbrukstraktor med kran og henger

  Landbrukstraktor med kran og henger


  Dette kurset gir deg gode praktiske kunnskaper om effektiv utnyttelse av utstyret. God arbeidsteknikk og rasjonelle metoder bidrar også til å forebygge uhell og ulykker.

  Landbrukstraktor og vinsj - 15 timer

  Kurset gir dokumentert opplæring for bruk av skogsvinsj (og frontlaster ved tømmerdrift) montert på landbrukstraktor, i henhold til forskriften «Utførelse av arbeid» av 1. januar 2013.

  Lastetraktor

  Lastetraktor - Hensiktsmessige metoder, sikker og effektiv drift

  Hvor effektivt og sikkert kjører du? Bruker du riktige metoder i forhold til utstyr og terreng? Vurderer du å gjøre nye investeringer? Vår erfaring er at mange skogeiere, maskinførere og skogsentreprenører, som kjører tømmer med lastetraktor, kan utnytte mulighetene bedre. Kurset skal gi deg gode praktiske kunnskaper om effektiv bruk av utstyret.

  Toleransetabell

  Målereglement - bartretømmer

  Kurset gjennomgår aktuelle målereglementers og krav til tømmerleveranse.

  Pristabeller, sortimenter og virkesfeil

  Kurset gir den som har ansvaret for å aptere tømmer oppdatert kunnskap om lokale priser, pristabeller og kapping, og en gjennomgang av virkesfeil.

  Produksjonsplanlegging
   

  Produksjonsplanlegging

  Hensikten med kurset er å gi de ansatte i en tømmeromsetningsorganisasjon mulighet til å:
  - diskutere og utvikle arbeidsform
  - teste verktøy for å optimalisere produksjonsplanleggingen.

  Reco kurs

  RECO - økonomisk kjøring og drivstofforbruk

  RECO (Rational Efficient Cost Optimization) er et praktisk kurs i økonomisk kjøring og drivstofforbruk for skogsmaskiner. 

  Risikovurdering av skog langs kraftlinjer - 7,5 timer

  På kurset gjennomgås risikoforhold som kan oppstå i skog langs med kraftlinjetraseene, samt hvilke tiltak som kan iverksettes for å unngå trefall på linjefas.  

  Skogsdrift med Snøscooter - kurs

  Skogsdrift med snøscooter - Dokumentert sikkerhetsopplæring

  Kurset gir dokumentert sikkerhetsopplæring for skogsdrift med snøscooter, i henhold til forskriften «Utførelse av arbeid» av 1. januar 2013.

  Slepebane

  Slepebane (lett kabelkran) - 23 timer

  Kurset gir dokumentert sikkerhetsopplæring for traktormontert slepebane, i henhold til forskriften «Utførelse av arbeid» av 1. januar 2013. Opplæringen kombinerer teori og praksis, og foregår i sin helhet utendørs.

  Vedlikehold av motorkjedesag

  Kursdeltaker vil etter endt kurs kunne foreta feilsøking og enkle reparasjoner i tillegg til daglig vedlikehold.

  motorsag

  Vedlikehold av motorsaga - 4 timer

  I løpet av kurset lærer du «daglig» vedlikehold av motorsaga. Kurset foregår innendørs og består av praktiske egenøvelser.

  Tømmer

  Virkesfeil på tømmer

  Kurset tar for seg vurdering av virkesfeil - på bakken og fra førerhytte, slik at deltakerne med større sikkerhet skal kunne aptere og kappe trestammene riktig.

  Tømmer

  Virkesutnytting ved manuell hogst


  Dette kurset gir kunnskap om god utnyttelse av tømmerressursene. Kurset skal gjøre deltakerne i stand til å kappe trærne til en best mulig pris. I tillegg får skogeieren innblikk i hvordan  avvirkningen kan tilpasses den enkelte eiendoms skogressurser ut i fra varierende konjunkturene/tømmerprisene i markedet.

  Virkesverdi, - apteringsoppfølging i en ny tid

  Virkesverdi er et dataprogram som kan installeres både på kontoret (PC) og i hogstmaskinen. Programmet består av 3 deler:

  1. Opparbeiding: Analyse av HPR-filer (produksjonsfiler)

  2. Dimensjoner: Analyse av HQC-filer (kontrollmålingsfiler)

  3. Aptering: Simulering

 • Del på sosiale medier:
 • Butikk

  Butikk

  Innføring i virkesutnytting - iBooks for iPad

  Denne e-boka for iPad tar for seg virkesutnytting sett fra maskinførerens hverdag.

 • 39,-
 • Last ned fra iBooks

  Pris eks. frakt

 • Virkesverdi

  Virkesverdi - programvare

  Apteringsoppfølging i en ny tid. Programmet består av 3 deler:

  - Opparbeiding: Analyse av HPR-filer (produksjonsfiler)
  - Dimensjoner: Analyse av HQC-filer (kontrollmålingsfiler)
  - Aptering: Simulering

  Programmet kan installeres både på kontoret (PC) og i hogstmaskinen. I hogstmaskin kan programmet kontinuerlig overvåke «opparbeiding» og «dimensjoner».

 • 6250,-
 • Pris eks. frakt

  Virkesutnytting cd

  Virkesutnytting - CD med Powerpoint-presentasjoner

  Denne CD-platen inneholder 5 Powerpoint-presentasjoner.

 • 300,-
 • Pris eks. frakt

  Riktig og sikker hogst

  Riktig og sikker hogst

  Heftet er en veiledning i bruk av motorsag under hogst. Formålet er å gi oversikt over faremomenter og hvordan man kan takle disse.

 • 60,-
 • Pris eks. frakt

  Terrengskader - hefte

  Terrengskader ved skogsdrift

  Heftet er en praktisk veileder i å kvantifisere terrengskader og fremme tiltak for å redusere skadeomfanget.

 • 80,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Diameterspredning og korttømmerhåndtering som kostnadsdrivere

  Det er mange kostnadsdrivere som påvirker produktiviteten når ei skogsdrift skal gjennomføres. Første betingelsen for å unngå unødvendige kostnader er at vi kjenner kostnadsdriverne. Deretter kan vi sette inn tiltak; - kortsiktige og langsiktige.

 • Les artikkel
 • Kundetilfredshetsundersøkelse for skogsentreprenører

  Alle skogsentreprenører er på en eller annen måte konkurranseutsatte. For å vinne nye kunder, og holde på gamle, er det avgjørende å kjenne kundenes krav og forventninger.

  To spørreundersøkelser kan gi deg tilbakemelding på for fornøyde skogeierne eller skogbrukslederne/virksekjøperne er med deg som entreprenør. 

 • Les artikkel
 • kart

  Markfuktighetskart for skogen i Norge

  Det er et stort på fokus på å forebygge sporskader ved hogst og utkjøring av tømmer, og å sikre god vannkvalitet i bekker, elver og vann.

 • Les artikkel
 • Riktig og sikker hogst med motorsag

  Filmklippene skal bidra til færre ulykker og bedre arbeidsmiljø ved å fokusere på de mest utsatte arbeidsoperasjonene ved bruk av motorsag og hvordan gjennomføre disse på en sikker måte.

   

 • Les artikkel
 • Tynningsinstruks og resultatoppfølging

  Skogbrukets Kursinstitutt og Aktivt Skogbruk har utviklet program for beregninger ved tynning. Programmene er prøvd ut i samarbeid med maskinførere og Mjøsen Skog BA.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook