VIS KURSMENY

SKJUL KURSMENY

Kursbeskrivelser

Hogst og Skogsdrift

Bedre planlegging av skogsdrift

Hensikten med kurset er å optimalisere gjennomføringen av en skogsdrift. Hvem som utfører planleggingsoppgavene praktiseres forskjellig etter hva som avtales mellom oppdragsgiver, tømmerkjøper og entreprenør.

Hogst med motorsag

Bruk og vedlikehold av motorsag - 15 timer

Dokumentert sikkerhetsopplæring på 15 timer fordelt på 2 dager.
Tilpasset skogeiere såvel som ansatte utenfor skogbruket som linjeryddere, e-verk, vegvesen, jernbane, kommune m.fl. og gir dokumentert sikkerhetsopplæring for motorsag.

Eksamensforberedende kurs for praksiskandidater

Har du 5 års praksis i faget kan du gå opp til fagprøve som praksiskandidat. Før fagprøven må du bestå en teorieksamen. Dette kurset gir faglig påfyll og gjør det enklere å bestå eksamenen.

Kurs i motorsag og ryddesag

Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag og ryddesag - 22,5 timer

Sikkerhetsopplæring.
Kurset er tilpasset skogeiere såvel som ansatte utenfor skogbruket som linjeryddere, e-verk, vegvesen, jernbane, kommune m.fl. og gir dokumentert sikkerhetsopplæring for bruk av motorsag og ryddesag.

Hogst

Hogst med motorsag

Det arrangeres kurs med forskjellig varighet og med tilpasset kursinnhold.

Hogst med motorsag - 15 timer

Kurset er tilpasset skogeierens arbeidsoppgaver og utfordringer.

Hogst, vedlikehold motorsag, ungskogpleie og planting - 52,5 timer

Kurset inneholder delemner fra de nevnte fagområdene.

Kabelkran

Kabelkran - 22,5 timer

Kurset gir dokumentert sikkerhetsopplæring for tyngre taubaner (kabelkran), i henhold til forskriften «Utførelse av arbeid» av 1. januar 2013. Opplæringen kombinerer teori og praksis, og foregår i sin helhet utendørs. 

Kabelkran

Kabelkran - 52,5 timer

Kurset gir en grundig gjennomgang av arbeidsoppgaver og øvelser sammen med instruktør Kurset inkluderer dokumentert sikkerhetsopplæring for tyngre taubaner (kabelkran), i henhold til forskriften «Utførelse av arbeids» av 1. januar 2013. Opplæringen kombinerer teori og praksis, og foregår i sin helhet utendørs. 

Kostnadskalkulasjon ved skogsdrift

Avvirkingskostnaden utgjør en stor andel av de totale kostnadene i verdikjeden. Kjennskap til kostnadsdriverne er grunnleggende i jakten på å spare kostnader og øke lønnsomheten.

Landbrukstraktor med kran og henger

Landbrukstraktor med kran og henger


Dette kurset gir deg gode praktiske kunnskaper om effektiv utnyttelse av utstyret. God arbeidsteknikk og rasjonelle metoder bidrar også til å forebygge uhell og ulykker.

Landbrukstraktor og vinsj - 15 timer

Kurset gir dokumentert opplæring for bruk av skogsvinsj (og frontlaster ved tømmerdrift) montert på landbrukstraktor, i henhold til forskriften «Utførelse av arbeid» av 1. januar 2013.

Lastetraktor

Lastetraktor - Hensiktsmessige metoder, sikker og effektiv drift

Hvor effektivt og sikkert kjører du? Bruker du riktige metoder i forhold til utstyr og terreng? Vurderer du å gjøre nye investeringer? Vår erfaring er at mange skogeiere, maskinførere og skogsentreprenører, som kjører tømmer med lastetraktor, kan utnytte mulighetene bedre. Kurset skal gi deg gode praktiske kunnskaper om effektiv bruk av utstyret.

Toleransetabell

Målereglement - bartretømmer

Kurset gjennomgår aktuelle målereglementers og krav til tømmerleveranse.

Pristabeller, sortimenter og virkesfeil

Kurset gir den som har ansvaret for å aptere tømmer oppdatert kunnskap om lokale priser, pristabeller og kapping, og en gjennomgang av virkesfeil.

Produksjonsplanlegging
 

Produksjonsplanlegging

Hensikten med kurset er å gi de ansatte i en tømmeromsetningsorganisasjon mulighet til å:
- diskutere og utvikle arbeidsform
- teste verktøy for å optimalisere produksjonsplanleggingen.

Reco kurs

RECO - økonomisk kjøring og drivstofforbruk

RECO (Rational Efficient Cost Optimization) er et praktisk kurs i økonomisk kjøring og drivstofforbruk for skogsmaskiner. 

Risikovurdering av skog langs kraftlinjer - 7,5 timer

På kurset gjennomgås risikoforhold som kan oppstå i skog langs med kraftlinjetraseene, samt hvilke tiltak som kan iverksettes for å unngå trefall på linjefas.  

Skogsdrift med Snøscooter - kurs

Skogsdrift med snøscooter - Dokumentert sikkerhetsopplæring

Kurset gir dokumentert sikkerhetsopplæring for skogsdrift med snøscooter, i henhold til forskriften «Utførelse av arbeid» av 1. januar 2013.

Slepebane

Slepebane (lett kabelkran) - 23 timer

Kurset gir dokumentert sikkerhetsopplæring for traktormontert slepebane, i henhold til forskriften «Utførelse av arbeid» av 1. januar 2013. Opplæringen kombinerer teori og praksis, og foregår i sin helhet utendørs.

Vedlikehold av motorkjedesag

Kursdeltaker vil etter endt kurs kunne foreta feilsøking og enkle reparasjoner i tillegg til daglig vedlikehold.

motorsag

Vedlikehold av motorsaga - 4 timer

I løpet av kurset lærer du «daglig» vedlikehold av motorsaga. Kurset foregår innendørs og består av praktiske egenøvelser.

Foto: Jon Eivind Vollen

Vindfallhogst - 7,5 timer

På dette kurset lærer deltakerne å utføre arbeidsoperasjoner i forbindelse med vindfallhogst. Deltakelse krever at generelt hogstkurs (bruk av motorsag) er gjennomført på forhånd.

Tømmer

Virkesfeil på tømmer

Kurset tar for seg vurdering av virkesfeil - på bakken og fra førerhytte, slik at deltakerne med større sikkerhet skal kunne aptere og kappe trestammene riktig.

Tømmer

Virkesutnytting ved manuell hogst


Dette kurset gir kunnskap om god utnyttelse av tømmerressursene. Kurset skal gjøre deltakerne i stand til å kappe trærne til en best mulig pris. I tillegg får skogeieren innblikk i hvordan  avvirkningen kan tilpasses den enkelte eiendoms skogressurser ut i fra varierende konjunkturene/tømmerprisene i markedet.

Virkesverdi, - apteringsoppfølging i en ny tid

Virkesverdi er et dataprogram som kan installeres både på kontoret (PC) og i hogstmaskinen. Programmet består av 3 deler:

1. Opparbeiding: Analyse av HPR-filer (produksjonsfiler)

2. Dimensjoner: Analyse av HQC-filer (kontrollmålingsfiler)

3. Aptering: Simulering

 • Del på sosiale medier:
 • Butikk

  Butikk

  Innføring i virkesutnytting - iBooks for iPad

  Denne e-boka for iPad tar for seg virkesutnytting sett fra maskinførerens hverdag.

 • 39,-
 • Last ned fra iBooks

  Pris eks. frakt

 • Virkesverdi

  Virkesverdi - programvare

  Apteringsoppfølging i en ny tid. Programmet består av 3 deler:

  - Opparbeiding: Analyse av HPR-filer (produksjonsfiler)
  - Dimensjoner: Analyse av HQC-filer (kontrollmålingsfiler)
  - Aptering: Simulering

  Programmet kan installeres både på kontoret (PC) og i hogstmaskinen. I hogstmaskin kan programmet kontinuerlig overvåke «opparbeiding» og «dimensjoner».

 • 6250,-
 • Pris eks. frakt

  Virkesutnytting cd

  Virkesutnytting - CD med Powerpoint-presentasjoner

  Denne CD-platen inneholder 5 Powerpoint-presentasjoner.

 • 300,-
 • Pris eks. frakt

  Riktig og sikker hogst

  Riktig og sikker hogst

  Heftet er en veiledning i bruk av motorsag under hogst. Formålet er å gi oversikt over faremomenter og hvordan man kan takle disse.

 • 60,-
 • Pris eks. frakt

  Terrengskader - hefte

  Terrengskader ved skogsdrift

  Heftet er en praktisk veileder i å kvantifisere terrengskader og fremme tiltak for å redusere skadeomfanget.

 • 80,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Diameterspredning og korttømmerhåndtering som kostnadsdrivere

  Det er mange kostnadsdrivere som påvirker produktiviteten når ei skogsdrift skal gjennomføres. Første betingelsen for å unngå unødvendige kostnader er at vi kjenner kostnadsdriverne. Deretter kan vi sette inn tiltak; - kortsiktige og langsiktige.

 • Les artikkel
 • Kundetilfredshetsundersøkelse for skogsentreprenører

  Alle skogsentreprenører er på en eller annen måte konkurranseutsatte. For å vinne nye kunder, og holde på gamle, er det avgjørende å kjenne kundenes krav og forventninger.

  To spørreundersøkelser kan gi deg tilbakemelding på for fornøyde skogeierne eller skogbrukslederne/virksekjøperne er med deg som entreprenør. 

 • Les artikkel
 • kart

  Markfuktighetskart for skogen i Norge

  Det er et stort på fokus på å forebygge sporskader ved hogst og utkjøring av tømmer, og å sikre god vannkvalitet i bekker, elver og vann.

 • Les artikkel
 • Riktig og sikker hogst med motorsag

  Filmklippene skal bidra til færre ulykker og bedre arbeidsmiljø ved å fokusere på de mest utsatte arbeidsoperasjonene ved bruk av motorsag og hvordan gjennomføre disse på en sikker måte.

   

 • Les artikkel
 • Tynningsinstruks og resultatoppfølging

  Skogbrukets Kursinstitutt og Aktivt Skogbruk har utviklet program for beregninger ved tynning. Programmene er prøvd ut i samarbeid med maskinførere og Mjøsen Skog BA.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook