Reco kurs

RECO - økonomisk kjøring og drivstofforbruk

RECO (Rational Efficient Cost Optimization) er et praktisk kurs i økonomisk kjøring og drivstofforbruk for skogsmaskiner. 

Kurset er utviklet av SKOGFORSK i Sverige og består av en teoridag innendørs, og personlig oppfølging ute i maskinen.

Teoridagen kjøres for en større gruppe, maks ca 20 personer. Instruksjonen ute skjer i det enkelte maskinlag. Det beregnes ca 4 timers oppfølging ute pr fører. Målsettingen er å gå igjennom organisering av arbeidet, maskininnstillinger og kjøreteknikk.

Tema

 • Drivstofføkonomi 
 • Maskininnstillinger
 • Avvirkningsplanlegging
 • Arbeidsmetodikk i ulike typer avvirkning
 • Kjøreteknikk (hva er flyt?) 
 • Kommunikasjon i laget

Målgruppe

Skogsmaskinførere, både hogstmaskin og lassbærer. Avvirkningslag bør delta samlet.

Pris

Pris per deltaker: kr 3 500,- + reise, kost og losji for instruktør.

Kursinstruktør

Ole Bertil Reistad, tlf: 481 35 051, e-post: obr@skogkurs.no
Ole Petter Storbråten, tlf: 905 05 659, e-post: ops@skogkurs.no

Informasjon og avtaler om kurs

Skogkurs
v/ Mikael Fønhus

Kontakt

 • Mikael Fønhus

  Senior prosjektleder

  Anvendt skogbruksøkonomi og entreprenørskogbruket

  Telefon: 992 87 002

  E-post: mf@skogkurs.no