Kabelkran

Kabelkran - 52,5 timer

Kurset gir en grundig gjennomgang av arbeidsoppgaver og øvelser sammen med instruktør Kurset inkluderer dokumentert sikkerhetsopplæring for tyngre taubaner (kabelkran), i henhold til forskriften «Utførelse av arbeids» av 1. januar 2013. Opplæringen kombinerer teori og praksis, og foregår i sin helhet utendørs. 

Kurset er beregnet på mannskap som skal betjene og drifte kabelkran. Det legges vekt på at øvingene foregår med utstyret deltakerne til daglig skal arbeide med.

Dette kurset har betydelig mengde med øvelser sammen med instruktøren. Dette skal dyktiggjøre deltakerne til å ta del i arbeidet på banen på en selvstendig måte. 

Emner for kurset

 • Sikkerhetsregler og retningslinjer for signalbruk.
 • Kabelkranens oppbygning.
 • Ståltau og spleising av ståltau, konstruksjon og sikkerhet.
 • Planlegging i bratt terreng med veger, baneprofil og standplasser for effektiv produksjon og god sikkerhet.
 • Montering- og nedriggingsrutiner, forflytninger, hogst og stropping, sikker kjøring av banen.
 • Vedlikehold av utstyr
 • Hogstopplegg og gjennomføring av hogst i bratt terreng.

Varighet og praktisk info:

Kurset varer i 52,5 timer. På kurset benytter deltakerne sin egen sag og verneutstyr, og foregår med den kabelkranen deltakerne vanligvis arbeider ved. 5-8 deltakere pr kurs.

Kontakt

 • Geir Myklestad

  Senior prosjektleder

  Aktivt Skogbruk

  Telefon: 952 71 799

  E-post: gm@skogkurs.no