Skogmentor - nettkurs

Skogmentor – Nettkurs

Til deg som vil utdanne deg til lokal skogmentor for nye skogeiere: Kurset gir deg grunnleggende kunnskap om kommunikasjon og dialog med nye skogeiere, samt de viktigste temaene om skogbehandling. Det gir et godt fundament og faglig ballast, og setter skogbruket inn i et samfunnsperspektiv. Hensikten er å ruste skogmentoren til å etablere kontakt og faglig dialog med nye skogeiere.

Dette kurset er utviklet for personer som skal virke som skogmentorer for nye skogeiere, med mål om å øke interessen for å drive et aktivt skogbruk og samtidig introdusere skogeieren for den lokale «skogbruksfamilien». Kurset vil også være interessant for deg som søker kunnskap om sentrale temaer innen skogbruk og dets rolle i samfunnet.

Kurset er bygget opp med 11 emner innenfor følgende temaer:

 • Kommunikasjon – en refleksjon over hva det vil si å opptre troverdig og med integritet overfor nye skogeiere
 • Forvalteransvaret - hva innebærer det å eie en landbrukseiendom, en bit av Norges samlede naturressurser, med hensyn til skogbruksloven, verdiskaping og skog som klimatiltak
 • Skogfag. De viktigste vinklingene innen fem sentrale temaer i skogbruket: skogbruksplanen, ungskogen, gammelskogen, skogsvei og skogfond
 • Andre inntektskilder. En landbrukseiendom kan ha andre potensielle næringsressurser og her er tips om hvor man kan starte arbeidet
 • Noen enkle målinger i skogen. Lær å utføre noen enkle målinger av trehøyde og tretetthet i skogen.
 • Forslag til gjennomføring av møte med skogeier. Et eksempel på hvordan en fadder kan opptre i møtet med nye skogeiere og hva det er viktig å fokusere på.

Skogmentorkurset

Du vil som kursdeltaker få tilgang til fagstoff, tester og fordypningsstoff gjennom lenker. Kurset gjennomføres uten instruktør.

Arbeidsmengden anslås til ca 4 timer.

Det er ingen formelle krav til bestått eksamen. Når kurset er gjennomført er det å betrakte som bestått. Kurset kan gjennomføres enkeltvis eller i gruppe.
Hvis kurset gjennomføres i gruppe, er det viktig at hver enkelt deltaker gis rikelig tid til å tenke gjennom og diskutere alle spørsmålene. Dette er et kurs som legger stor vekt på riktige holdninger i møte med skogeier, i tillegg til det skogfaglige. Derfor må hver enkelt deltaker gå gjennom det skriftlige stoffet. Tradisjonell klasseromsundervisning skal unngås, men i felleskap kan svarene oppsummere etter hver oppgave.

Kursperioden er 30 dager fra registrering. Det gis ingen refusjon hvis kurstiden overskrides.

Etter endt kurs vil du motta et kurshefte, kursbevis og skogmentorcaps. Kursheftet inneholder alt obligatorisk fagstoff, i tillegg finnes det noen sentrale figurer i større format som kan brukes til demonstrasjon for andre. Kursheftet kan også lastes ned direkte fra kursrommet.

Etter kurset kan lokal skogmyndighet eller andre fagpersoner med fordel forespørres om en gjennomgang av noen av de praktiske temaene og øvelsene som en skogdag.

Pris: Kr 450,- inkl. kurshefte, skogmentorcaps og kursbevis.

Når du melder deg på kurset må du opprette en brukerkonto (brukernavn og passord) for å få adgang til kursrommet. Så må du registrere deg og betale kurset. Vær oppmerksom på at du også kan betale med kredittkort ved å trykke på Paypal-symbolet som vises.

For felles betaling: Alle deltakerne må registrere seg med brukerkonto som nevnt ovenfor, men avbryt registreringen før betalingen skal gjøres. Deretter må en lokal koordinator sende en navneliste til Skogkurs (post@skogkurs.no) over registrerte deltakere samt den felles fakturaadressen. Skogkurs vil da gi alle deltakerne tilgang til kurset, samt sende felles faktura. Dette må skje i god tid før kurset gjennomføres.


Meld deg på her

Kontakt

 • Bjørn Einar Rakstang

  Prosjektleder

  Skogeieropplæring, Internasjonalt arbeid

  Telefon: 913 07 576

  E-post: ber@skogkurs.no