Norsk PEFC Skogstandard – Nettkurs

Skogkurs har revidert kursheftet og nettkurset sammen med PEFC Norge, Norges Skogeierforbund og Norskog.

Hensikten med dette kurset er at man etter gjennomføring skal ha kunnskap om Norsk PEFC Skogstandard, med kravpunkter, og kravpunktenes praktiske betydning for forvaltning og drift av en skogeiendom.  Deltakerne skal ha tilstrekkelig kunnskap om denne standarden til å kunne kommunisere på en grei måte med tømmerkjøpere om temaer som berører standarden.

Kurstilbudet henvender seg i første rekke til skogeiere, planleggere, de som utfører praktisk arbeid og andre som ønsker en innføring i innholdet av Norsk PEFC Skogstandard.

Nettkurset er delt opp etter Norsk PEFC  Skogstandardens kravpunkter og tematisert i tre hoveddeler:
1. Forvalteransvar og planlegging
2. Hogst og skogbrukstiltak
3. Særskilte miljøverdier

Til kurset inngår et eget kurshefte hvor fagstoffet og kravpunktene presenteres.

Gjennom det nettbaserte læringsmiljøet vil du som kursdeltaker få tilgang til fagstoff, interaktive tester og oppgaver. Du vil bli fulgt opp av en faglig veileder gjennom kurset. Etter endt kurs vil du motta et kursbevis som dokumentasjon på hva du har gjennomført. Arbeidsmengden til fjernundervisningskurset anslås til 8-12 timer.

Etter den teoretiske gjennomgangen av nettkurset, anbefales det at man en deltar på en skogdag. På en slik skogdag vil man kunne se eksempler på praktiske løsninger på forhold som Norsk PEFC Skogstandard krever. En slik skogdag vil kreve at man er flere kursdeltakere innenfor et geografisk område - ta kontakt med deres skogeierandelslag, skogbruksansvarlig i kommunen eller til Skogbruket Kursinstitutt, for mer informasjon om dette.

Kurshefte: Norsk PEFC Skogstandard, standard for et bærekraftig norsk skogbruk.

Vær oppmerksom at enkelte andelslag krever deltakelse på en befaringsdag i tillegg for at kurset skal godkjennes i sertifiseringssammenheng. Ta kontakt med ditt andelslag for mer informasjon.

Kurspris kr 1600,-

Senior prosjektleder Trygve Øvergård er veileder.

Meld deg på her

Kontakt

  • Trygve Øvergård

    Senior prosjektleder

    Skogskjøtsel, PEFC Skogstandard

    Telefon: 952 24 019

    E-post: to@skogkurs.no