Ungskogpleie

Kurset gir kunnskap om planlegging, prioritering av bestand og resultatkontroll samt riktig bruk av ryddesag. 

 

Målgruppe
Kurset er beregnet på skogsarbeidere og skogeiere som skal utføre ungskogpleie.

Emner for kurset

Dette kurset legger vekt på å gjøre riktige prioriteringer og beslutninger ut fra bestandenes behov for pleie, samt hva som er viktig når det praktiske arbeidet skal utføres.

I den praktiske delen læres også riktig planlegging av arbeidet, gjennomføring med bruk av ryddesag og et rasjonelt arbeidsopplegg, samt resultatkontroll. 

 • Vurdering av tetthet og rett tidspunkt for ungskogpleie.
 • Trevalg.
 • Planlegging av arbeidet.
 • Prioritering av bestand for ungskogpleie.
 • Ungskogpleiens økonomi
 • Flerbrukshensyn.
 • Filing av ryddesagblad.
 • Innstillinger av sele.
 • God arbeidsteknikk.
 • Sikkerhet og verneutstyr
 • Resultatkontroll.

Varighet og praktisk info
Kurs arrangeres med ulike varigheter. Med dette kursinnholdet er 15 timer det mest vanlige. Gjennomføres med 5-8 deltakere på arbeidsplassen eller i nærmiljøet. Kurset gjennomføres i skogen, og praktiske øvinger er en vesentlig del av kursinnholdet. Deltakeren benytter sin egen ryddesag.
Den praktiske delen av kurset dekker kravet til dokumentert opplæring i bruk av ryddesag. 

Kontakt

 • Geir Myklestad

  Senior prosjektleder

  Aktivt Skogbruk

  Telefon: 952 71 799

  E-post: gm@skogkurs.no