Hogst, vedlikehold motorsag, ungskogpleie og planting - 52,5 timer

Kurset inneholder delemner fra de nevnte fagområdene.

Innhold

Gjennomgangen gir god kunnskap om de aktuelle delemnene, og oppfyller Arbeidstilsynets krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av motorsag og ryddesag til skogsarbeid.

Kurset er spesielt godt egnet for ungdom. Det gir en helhetlig innsikt i de mest aktuelle motormanuelle gjøremålene i skogen, og er et godt grunnlag for dem som f.eks. ønsker å ta seg sommerjobb i skogen.

Vedlikehold av motorsag og ryddesag
- Oppbygging, verneutstyr, reinhold, vedlikehold og vedlikeholdsrutiner, filing

Hogst
- Personlig verneutstyr, sikkerhetsregler, felle-, kviste- og kappeteknikker, arbeidsbenk, fastfelte trær

Ungskogpleie
- Personlig verneuttstyr, sikkerhetsregler, ungskogpleiens betydning, regulering av tetthet, trevalg, arbeidsteknikk.

Skogplanting
- Plantetyper, plantebehandling, planteredskaper, planteplasser, arbeidsorganisering, plantetetthet
 

Gjennomgående for alle emnene er praktiske øvelser, og kombinasjonen mellom teori og praksis. Det følger temabok med til hvert av delemnene.

 

Varighet og praktisk info

Kurset gjennomføres i tilsammen 52,5 timer, med 7,5 timer pr. dag (dagene kan fordeles utover i tid). For skoleungdom og deltakere fra landbruket ytes opplæringsstipend.

Kurs gjennomføres med 5-6 deltakere. På kurset benytter deltakerne sine egne sager og eget verneutstyr. Minimumsalder er 15 år.

 

Kontakt

  • Geir Myklestad

    Senior prosjektleder

    Aktivt Skogbruk

    Telefon: 952 71 799

    E-post: gm@skogkurs.no