Dokumentert sikkerhetsopplæring - for skognæringen

Mye av arbeidsutstyret som brukes i skogbruket er etter risikovurdering underlagt krav om dokumentert sikkerhetsopplæring.


Kurstilbudene:

 Arbeidsredskap Kurs
Motorkjedesag Grunnleggende bruk av motorsag, 15 timer
Motorryddesag Ungskogpleie - bruk av motorryddesag - 7,5 timer
Skogsmaskin Dokumentert sikkerhetsopplæring på skogsmaskiner
Jernhest (minilunner) Tynning (motormanuell tynning med bruk av jernhest), 15 timer
Landbrukstraktor med vinsj (og frontlaster) Skogsdrift med landbrukstraktor og vinsj (og frontlaser ved tømmerdrift),
15 timer
Landbrukstraktor med kran og tømmerhenger Skogsdrift med kran og henger, 15 timer
Traktormontert slepebane Skogsdrift med slepebane, 15 timer
Kabelkran Skogsdrift med kabelkran, 22,5 timer
Snøscooter med utstyr for skogsdrift Skogsdrift med snøscooter, 15 timer
Vedmaskiner Vedproduksjonsutstyr (kløyvere, kappsag), 4 timer
(kun teknisk del av hovedkurset vedproduksjon,
- ikke biobrensel, økonomi mm.)

I tillegg kan Skogkurs / Aktivt Skogbruk skreddersy kurs i samarbeid med oppdragsgiver. Ta kontakt!


Kurstilbud for skogeiere, skogsarbeidere og skogsmaskinførere

Opplæringen som gis av Aktivt Skogbruk er vurdert av Arbeidstilsynet, og er i samsvar med retningslinjer fra Skogbrukets Helse-, Miljø- og Sikkerhetsutvalg og ansees å dekke krav til dokumentert sikkerhetsopplæring. Aktivt Skogbruk legger i sin opplæring også vekt på å formidle hensiktsmessige og rasjonelle metoder, og effektiv arbeidsteknikk med utstyret.

Kursbeviset er dokumentasjon på opplæringen, og kopi av kursbevis bør settes i HMS/KSL-permen. Tidligere gjennomførte Aktivt Skogbruks-kurs på tilsvarende tema og varighet, har fortsatt gyldighet.
Kursprisene er i samsvar med Aktivt Skogbruks øvrige priser.

Nærmere informasjon om kursene kan fås ved henvendelse til Skogkurs via e-post eller telefon 908 88 200.
 

Skogeiere med praktisk erfaring

Forskriften åpner for at dokumentasjon av praktisk erfaring fra yrket kan tilfredsstille forskriften. Forutsetningen er at den/de aktuelle maskinene ble brukt dengang, og at erfaringen ble opparbeidet før forskriften trådte i kraft 1.1.2002.

Skogbrukets Helse-, Miljø - og Sikkerhetsutvalg har utdypet dette nærmere:
«Skogeiere som har minst 3-4 års praktisk erfaring med bruk av arbeidsutstyr i skogbruket kan selv lage en dokumentasjon på dette. Det som skal dokumenteres er at vedkommende har utført praktisk arbeid med motorsag, motorryddesag, traktor med vinsj osv. Skogeierens opplysninger attesteres av noen som kjenner til og kan bekrefte at vedkommende har drevet aktivt i skogen i minst 3-4 år, for eksempel skogbrukssjef, landbrukskontor, skogeierlag, skogeierforening med flere. (Det er viktig å være oppmerksom på at det bare er attestasjon på at vedkommende har drevet aktivt i skogen som gis. Det kreves ikke at den som attesterer går god for kvaliteten av arbeidet). Aktuelle kursbevis bør legges ved som dokumentasjon. Praksisen må være opparbeidet før forskriften trådte i kraft 1.1.2002»
 

- Skjema for dokumentasjon av praktisk erfaring
(utarbeidet av Skogbrukets HMS-utvalg)

 

(Nærmere kontakt til Skogbrukets Helse-, Miljø- og Sikkerhetsutvalg kan gjøres med e-post til utvalgets sekreteriat, Skogbrukets HMS - utvalg)
 

Samleskjema for dokumentasjon av opplæring

Skogbrukets Helse-, Miljø - og Sikkerhetsutvalg har utarbeidet et samleskjema som kan benyttes som oversikt for dokumentasjon av opplæring. Skjemaet kan benyttes både for skogsarbeidere i et ansettelsesforhold, og skogeiere i arbeid på egen eiendom. Aktuelle kursbevis vedlegges som dokumentasjon på gjennomført sikkerhetsopplæring.


- Skjema for dokumentasjon av opplæring
(utarbeidet av Skogbrukets HMS-utvalg)

 

Nærmere kontakt til Skogbrukets Helse-, Miljø- og Sikkerhetsutvalg kan gjøres med e-post til utvalgets sekreteriat, Skogbrukets HMS - utvalg

 

Kontakt

  • Geir Myklestad

    Senior prosjektleder

    Aktivt Skogbruk

    Telefon: 952 71 799

    E-post: gm@skogkurs.no