Dokumentert sikkerhetsopplæring for bransjer utenfor skognæringen

Aktivt Skogbruk har i flere år gjennomført kurs på arbeidsplass for E-verk, Statens Vegvesen, Jernbaneverket, Kommunale parkvesen, brannvesen, bygningsarbeidere, vernede bedrifter m.fl.

Nedenfor er vist de mest brukte kursene for bransjer som benytter motorsag og/eller ryddesag til linjerydding, veirydding, park- og gartnerarbeid. For bransjer som benytter sagredskapene til begrensende oppgaver finnes kortere kursvarianter.

Dokumentert sikkerhetsopplæring i bruk av motorryddesag for ansatte i e-verk, vegvesen m.fl. (7,5 timer)
 

Dokumentert sikkerhetsopplæring i bruk av motorsag for ansatte innen e-verk, vegvesen m.fl. (15 timer)

 

For arbeidstakere som skal utføre arbeid og opprydding i vindfelt skog tilbys eget påbygningskurs etter at den grunnleggende motorsagopplæringen er gjennomført.


Vindfallhogst (7,5 timer)